Huisarts Smeekes: ‘Met een inzichtelijker cardiovasculair risico kun je de patiënt maximaal stimuleren tot gedragsverandering’

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
18 december 2019

De Hartleeftijd-tool, ontwikkeld door de Hartstichting, is een online tool die het cardiovasculaire risico op een inzichtelijkere manier presenteert. De nieuwe term ‘hartleeftijd’ helpt mensen om hun risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen en daar leefstijlveranderingen op toe te passen. David Smeekes, huisarts en tevens medisch beleidsadviseur van de Hartstichting: “We willen meer toespitsen op relevantie binnen de spreekkamer.”

Huisartsen bepalen het risico op hart- en vaatziekten doorgaans met behulp van een risicotabel, die in de medische richtlijn Cardiovasculair risicomanagement staat en gebaseerd is op observationele data. Na invullen van parameters, zoals leeftijd, bloeddruk, geslacht, cholesterol en rookstatus, levert die een tienjaarsrisico op in percentages.

Huisarts David Smeekes

Moeite met interpreteren

Uit onderzoek medegefinancierd door de Hartstichting blijkt dat vooral laagopgeleiden en mensen met weinig gezondheidsvaardigheden moeite hebben met het interpreteren van zo’n tienjaarsrisico: ze vinden het te abstract. In het onderzoek kregen 700 mensen tussen de 45 en 65 jaar de uitslag van een fictieve test op hart- en vaatziekten voorgeschoteld op drie manieren: als percentage, visueel, of als hartleeftijd. Die laatste bleek het beste te werken. “Artsen communiceren een percentage naar de patiënt, waarvan ze niet weten of het goed aankomt”, zegt David Smeekes, huisarts en medisch beleidsadviseur van de Hartstichting.

“Mensen met een verhoogd risico zijn vaak gemotiveerder om gezonder te leven”

Interpretatie

Hartleeftijd is gebase

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel