DOQ

Huisarts Van Roosmalen over pilot palliatieve zorgcoach: ‘Iemand naast me die mij inhoudelijk en procesmatig ondersteunt’

In de pilot palliatieve zorgcoach (PZ-coach) in regio Arnhem en De Liemers werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate ziekenhuis en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen. De palliatieve zorgcoach is een verpleegkundig specialist die als vast aanspreekpunt de patiënt ondersteunt, adviseert en zorgt voor continuïteit – ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is. Ook ondersteunt en adviseert de PZ-coach de andere zorgprofessionals, waarbij hij of zij tevens de mogelijkheid heeft zelf specialistische zorg uit te voeren. Huisarts Van Roosmalen: “Het is erg prettig om iemand naast je te hebben die met kennis van zaken met je meedenkt en je kan ontzorgen als professional.”

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is begin juni in de regio Arnhem en De Liemers gestart met een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach). Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een belangrijke rol in ondersteuning en advisering richting andere zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren. De pilot is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. In de pilot werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen.

Ondersteunend voor huisarts

Er komt een hoop af op patiënten die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden. Uit onderzoek door IKNL blijkt dat patiënten grote behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt die zorg draagt voor de continuïteit. Een van de deelnemende huisartsen, Arjan van Roosmalen, is vanuit zijn praktijk in Velp inmiddels vertrouwd met het werk van de verpleegkundig specialisten op het terrein van de palliatieve zorg. “De werkwijze die ik ken vanuit mijn betrokkenheid bij het hospice Rozenheuvel is voor mij een goede indicatie voor hoe deze pilot kan gaan lopen. Als huisarts heb ik echt het gevoel dat ik iemand naast mij heb gekregen die mij ondersteunt in het inhoudelijk vorm geven van palliatieve zorg, maar ook het procesmatige deel van de zorg samen met mij bewaakt. Het is erg prettig om iemand naast je te hebben die met kennis van zaken met je meedenkt en je kan ontzorgen als professional. De PZ-coach is voor de patiënt en zijn omgeving een vast en vertrouwd aanspreekpunt en is ook in staat vragen die leven bij patiënt en mantelzorgers meer expliciet te maken. Groot voordeel is dat de PZ-coach ook letterlijk met de patiënt mee mag bewegen, ongeacht of hij nu thuis, in het ziekenhuis of hospice-unit verblijft. De PZ-coach is hierin uniek omdat deze dus echt domeinoverstijgend werkt en hierdoor een vertrouwd gezicht voor de patiënt kan zijn van het begin tot aan iemands overlijden.”

Individueel zorgplan

De PZ-coach is speciaal opgeleid om patiënten en hun naasten in deze laatste fase te begeleiden. Hij of zij kijkt met patiënten naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiriueel gebied. Hoe kun je het beste klachten behandelen en ondersteunen bij besluiten over toekomstige behandelingen. Wat zijn zorgen en verwachtingen? De PZ-coach bespreekt ook zaken die niet direct op medisch gebied liggen: misschien wil de patiënt nog een reis ondernemen, of een wilsbeschikking opstellen? De PZ-coach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een individueel zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De afspraken die met en door de patiënt worden gemaakt worden gedeeld via een online platform, OZO-Verbindzorg, om de communicatie onderling eenvoudiger te maken. De PZ-coach blijft het vaste aanspreekpunt bij vragen, ongeacht bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is of waar hij of zij verblijft.

Kwaliteit van zorg en zorgkosten

In eerste instantie zullen in een looptijd van 1 jaar 50 patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken worden gevraagd deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-coaches in de regio worden uitgebreid. Deze pilot is een samenwerkingsverband van: Rijnstate in Arnhem, het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop

Meer informatie: www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ProScoop

Bron: ProScoop
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx