Huisarts Van Roosmalen over pilot palliatieve zorgcoach: ‘Iemand naast me die mij inhoudelijk en procesmatig ondersteunt’

mm
redactie
Redactioneel,
10 juli 2019

In de pilot palliatieve zorgcoach (PZ-coach) in regio Arnhem en De Liemers werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate ziekenhuis en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen. De palliatieve zorgcoach is een verpleegkundig specialist die als vast aanspreekpunt de patiënt ondersteunt, adviseert en zorgt voor continuïteit – ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is. Ook ondersteunt en adviseert de PZ-coach de andere zorgprofessionals, waarbij hij of zij tevens de mogelijkheid heeft zelf specialistische zorg uit te voeren. Huisarts Van Roosmalen: “Het is erg prettig om iemand naast je te hebben die met kennis van zaken met je meedenkt en je kan ontzorgen als professional.”

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is begin juni in de regio Arnhem en De Liemers gestart met een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach). Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast heeft de verpleegkundig specialist een belangrijke rol in ondersteuning en advisering richting andere zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren. De pilot is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. In de pilot werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen.

Ondersteunend voor huisarts

Er komt een hoop af op patiënten die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden. Uit onderzoek door IKNL blijkt dat patiënten grote behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt die zorg draagt voor de continuïteit. Een van de deelnemende huisartsen, Arjan van Roosmalen, is vanuit zijn praktijk in Velp inmiddels vertrouwd met het werk van de verpleegkundig specialisten op het terrein van de palliatieve zorg. “De werkwijze die ik ken vanuit mijn betrokkenheid bij het hospice Rozenheuvel is voor mij een goede indicatie voor hoe deze pilot kan gaan lopen. Als huisarts heb ik echt het gevoel dat ik iemand naast mij heb gekregen die mij ondersteunt in het inhoudelijk vorm geven van palliatieve zorg, maar ook het procesmatige deel van de zorg samen met mij bewaakt. Het is erg prettig om iemand naast je te hebben die met kennis van zaken met je meedenkt en je kan ontzorgen als professional. De PZ-coach is voor de patiënt en zijn omgeving een vast en vertrouwd aanspreekpunt en is ook in staat vragen die leven bij patiënt en mantelzorgers meer expliciet te maken. Groot voordeel is dat de PZ-coach ook letterlijk met de patiënt mee mag bewegen, ongeacht of hij nu thuis, in het ziekenhuis of hospice-unit verblijft. De PZ-coach is hierin uniek omdat deze dus echt domeinoverstijgend werkt en hierdoor een vertrouwd gezicht voor de patiënt kan zijn van het begin tot aan iemands overlijden.”

Individueel zorgplan

De PZ-coach is speciaal opgeleid om patiënten en hun naasten in deze laatste fase te begeleiden. Hij of zij kijkt met patiënten naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiriueel gebied. Hoe kun je het beste klachten behandelen en ondersteunen bij besluiten over toekomstige behandelingen. Wat zijn zorgen en verwachtingen? De PZ-coach bespreekt ook zaken die niet direct op medisch gebied liggen: misschien wil de patiënt nog een reis ondernemen, of een wilsbeschikking opstellen? De PZ-coach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een individueel zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De afspraken die met en door de patiënt worden gemaakt worden gedeeld via een online platform, OZO-Verbindzorg, om de communicatie onderling eenvoudiger te maken. De PZ-coach blijft het vaste aanspreekpunt bij vragen, ongeacht bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is of waar hij of zij verblijft.

Kwaliteit van zorg en zorgkosten

In eerste instantie zullen in een looptijd van 1 jaar 50 patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken worden gevraagd deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-coaches in de regio worden uitgebreid. Deze pilot is een samenwerkingsverband van: Rijnstate in Arnhem, het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop

Meer informatie: www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem 

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ProScoop

Bron: ProScoop
, , , , ,
Deel dit artikel