DOQ

Immuuntherapie na operatie: ‘Hopelijk krijgen zo minder patiënten verder uitgezaaid melanoom’


Melanoompatiënten die na een operatie aanvullend behandeling krijgen met immuuntherapie pembrolizumab, hebben een bijna tweemaal zo kleine kans dat de ziekte terugkeert als patiënten die een placebo krijgen. Dit blijkt uit onderzoek. 

De resultaten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd in de New England Journal of Medicine(NEJM) en gepresenteerd op het jaarcongres van de American Association for Cancer Research in Chicago.

Lymfeklier
De studie is gedaan onder melanoompatiënten bij wie de kankercellen al naar de dichtstbijzijnde lymfeklier waren uitgezaaid maar nog niet verder. De kans op terugkeer van de ziekte is dan groot. De helft van de patiënten kreeg na operatieve verwijdering van de tumor als adjuvante behandeling een jaar lang pembrolizumab en de andere helft een placebo. Een adjuvante behandeling, ook wel aanvullend preventieve behandeling genoemd, is bedoeld om na een operatie het risico op terugkeer van de kanker te verkleinen.

Na een jaar was bij 75 procent van de patiënten die pembrolizumab kregen, de kanker nog niet teruggekeerd. Bij de placebo-groep was dat bij 61 procent het geval. Het risico van  terugkeer van de kanker was daarmee in de pembrolizumab-groep 43 procent kleiner dan in de placebo-groep.

Langetermijnoverleving
Chirurg-oncoloog Alexander van Akkooi, Nederlands coördinator van de studie, en internist-oncoloog Christian Blank voerden de studie in het Antoni van Leeuwenhoek uit. Ze zijn blij met de resultaten. Van Akkooi: ‘Dit is de tweede studie die de meerwaarde aantoont van een vorm van immuuntherapie in een relatief vroeg stadium van melanoom. Hiermee hopen wij dat uiteindelijk minder patiënten een verder uitgezaaid melanoom krijgen en daarmee een grotere kans hebben op langetermijnoverleving.’

Effectief in vroeg stadium
Immuuntherapie is een nog jonge vorm van antikankertherapie die nog maar voor enkele kankersoorten een standaardbehandeling is. Immuuntherapie is niet gericht  tegen de tumor zelf maar schakelt het eigen afweersysteem van de patiënt in. Bij melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, heeft immuuntherapie al goede resultaten laten zien, en veel betekend voor –  een deel van – de patiënten. De behandeling wordt echter nu nog vooral ingezet in een vergevorderd stadium van melanoom, wanneer de kanker zich al door het lichaam heeft verspreid. Nu is onderzocht of immuuntherapie al in een eerder stadium van de ziekte werkt.

Checkpointremmer
Pembrolizumab (merknaam Keytruda) is een zogenoemde checkpointremmer, een vorm van immuuntherapie die moet voorkomen dat de kankercellen de werking van immuuncellen (de T-cellen) saboteren. Het medicijn is in Nederland nog niet goedgekeurd als adjuvante behandeling. ‘Maar dat verwachten we nog dit jaar’, zegt van Akkooi. Pembrolizumab is in de Europese Unie (in 2015) en de VS (in 2014) al wel goedgekeurd als behandeling tegen uitgezaaide of inoperabele melanomen en vervolgens een aantal andere kankersoorten.

Bekijk het filmpje over checkpointremmers

 

Resultaten van klinische onderzoeken naar de effecten van adjuvante therapie bij melanoom stemmen hoopvol. ‘Dit is al het derde grote onderzoek dat goede effecten laat zien. Dat maakt de resultaten heel krachtig’, zegt Blank. ‘Eerder al toonde onderzoek aan dat een hoge dosis van ipilimumab en nivolumab (ook vormen van immuuntherapie) een gunstig effect had. Maar dabrafenib en trametinib (doelgerichte behandelingen tegen de kankercel zelf) hebben als adjuvante behandeling een gunstig effect laten zien.’

Groot aandeel Nederlandse patiënten
Deze dubbelblinde gerandomiseerde fase 3-studie is gecoördineerd door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) in samenwerking met farmaceutisch bedrijf Merck. Er namen meer dan 1000 patiënten uit 23 landen en 100 ziekenhuizen aan deel. Nederland heeft een belangrijk aandeel gehad in de studie en stond met 100 patiënten, van wie 50 van het Antoni van Leeuwenhoek, in de top vijf van aantallen patienten.

Volgende stap: immuuntherapie al voor de operatie
Het onderzoek naar pembrolizumab als adjuvante therapie loopt nog door, om effecten op langere termijn te kunnen meten. Maar nu immuuntherapie als adjuvante therapie goed blijkt te werken, dringt zich de vraag op of immuuntherapie misschien nog eerder, namelijk al voor de operatie, ingezet kan worden. Dit is Christian Blank inderdaad aan het onderzoeken. In het Antoni van Leeuwenhoek loopt onder zijn leiding een unieke klinische studie naar de effecten van een zogenoemde neo-adjuvante immuuntherapie, die patiënten al voor de operatie krijgen. De eerste uitkomsten hiervan worden in de loop van 2018 verwacht.

Tumoren karakteriseren op specifieke immuun-vingerafdruk
Weer een volgende stap voert terug naar het lab. Want uiteindelijk zou je als arts van te voren willen kunnen voorspellen wie baat zal hebben bij een behandeling met pembrolizumab en wie misschien beter een andere adjuvante behandeling kan krijgen. ‘Want elk immuunsysteem is uniek’, zegt Blank. In een nieuw onderzoek probeert hij daarom tumoren uit biopten die zijn afgestaan door patiënten, te karakteriseren op hun eigen specifieke immuun-vingerafdruk.

Behandeling in studieverband
Het gaat om een behandeling die nu alleen in het kader van een studie is uitgevoerd. Publicatie in een medisch tijdschrift, zoals The New England Journal of Medicine, is een voorwaarde om tot standaardbehandeling te komen. Dit is een belangrijke stap om voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking te komen. Zodra dat gerealiseerd is kunnen patiënten deze behandeling ondergaan.

Bron: AvL

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx