Indiveo: patiënten­voorlichting in een Netflix-jasje

mm
Anna Nijhof
Redactioneel,
24 maart 2023

Zorgverleners informeren patiënten voornamelijk mondeling en met teksten. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende blijft hangen. Longarts Ralph Koppers ontwikkelde daarom Indiveo: een online platform waarbij medische informatie op een begrijpelijke en laagdrempelige manier wordt gedeeld door middel van animaties.  

Indiveo voorziet patiënten van betrouwbare medische informatie door gebruik van visueel beeldmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat patiënten visuele informatie tot 600.000 keer sneller opnemen. Dit in vergelijking met mondelinge en tekstuele communicatie. “Tegenwoordig maken alle platformen gebruik van beeld. Beeldend informeren is efficiënter en voorkomt bovendien miscommunicatie. Waarom doen we dit in de zorg nog niet terwijl andere sectoren hier wel gebruik van maken?” aldus Ralph Koppers.  

“Door medische informatie visueel te laten zien voorkom je misscommunicatie”

Longarts Ralph Koppers

Verminderde gezondheidsvaardigheden

Een grote groep patiënten ervaart onzekerheid na het bezoeken van een spreekuur. Mondeling of tekstueel verschafte informatie blijft niet hangen en patiënten blijven achter met veel vragen. Dit is het gevolg van spanning en emoties welke een negatieve werking hebben op de verwerking van informatie in het brein. Tevens spelen leeftijd, verminderde gezondheidsvaardigheden, het opleidingsniveau en laaggeletterdheid hier een belangrijk rol bij. Zorgverleners investeren veel tijd in het informeren van patiënten zonder significant resultaat. Als gevolg hiervan lopen consulten uit, kan er miscommunicatie ontstaan en zijn patiënten niet goed op de hoogte van een behandeling of ziektebeeld. Dit vergt veel tijd en energie van zorgverleners en patiënten waardoor spreekuren onvoldoende worden benut. “Denk aan een boot in het water met rotsen: je vormt hier zelf een beeld bij, maar dit beeld kan enorm verschillen per persoon. Door medische informatie visueel te laten zien voorkom je miscommunicatie.”

“Indiveo wil medisch gevalideerde animaties verspreiden, die door elk ziekenhuis en zorgverlener kan worden gebruikt“

Groeiende behoefte aan efficiënte communicatie

De huidige zorgsector kampt met tekort aan zorgverleners, zorgbudgetten die onder druk staan en een groeiend aantal patiënten. Deze problemen hebben niet alleen invloed op de kwaliteit van behandelingen en medische zorg, maar tasten ook de arbeidscapaciteiten van artsen en zorgverleners aan. Daarom is het van groot belang dat de zorg zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. Koppers: “Veel ziekenhuizen proberen elk afzonderlijk de communicatie van zorginformatie te verbeteren. Het produceren van digitale animaties is prijzig en ingewikkeld. Bovendien worden hierdoor veel verschillende video’s ontwikkeld wat afdoet aan de efficiëntie. Het idee van Indiveo is het verspreiden van medisch gevalideerde animaties, die door elk ziekenhuis en zorgverlener kunnen worden gebruikt. Vergelijk het met een Netflix-account waar je een abonnement op afsluit. Alle Indiveo content én het platform zijn met dit abonnement te gebruiken”.

Informatie middels animaties

Het in 2016 opgericht platform Indiveo maakt gebruik van zogenaamde Divi’s. Dit zijn begrijpelijke korte animaties ondersteund door een voice-over en ondertiteling. Een Divi geeft uitleg over een specifiek onderwerp. Dit kan gaan om een behandeling, een ziektebeeld of een onderzoek. De video’s worden aangeboden in meerdere talen en kunnen door patiënten en hun naasten, thuis, meerdere malen worden afgespeeld. Alle animaties zijn opgeslagen in één bibliotheek vol verschillende medische onderwerpen. Ziekenhuizen en zorgverleners abonneren zich op het platform en krijgen zo toegang tot meer dan 340 Divi’s. De video’s verschaft door Indiveo zijn universeel, maar elk ziekenhuis of zorginstelling kan zelf zijn ziekenhuis-eigen procedures toevoegen. De Divi’s worden met patiënten gedeeld door middel van ziekenhuis portalen, online patiëntendossiers, via de mail, de website van het ziekenhuis of de wachtkamerschermen. Dit kan voor of na een behandeling. De animaties worden geproduceerd in samenwerking met artsen en specialisten.

“70% van de patiënten, die geïnformeerd zijn via Divi’s, geeft aan geen behoefte meer te hebben aan een consult voorafgaand aan de colonscopie behandeling.”

Veelbelovende resultaten van Divi’s

Divi’s worden gemiddeld 27.000 keer per maand bekeken en de resultaten zijn veelbelovend. “Patiënten komen beter voorbereid naar het spreekuur. Hierdoor kunnen ze gerichtere vragen stellen en wordt de tijd efficiënter benut. Dit leidt tot een betere kwaliteit van het gesprek en soms een verkorte tijdsduur,” vertelt Koppers. “Praktisch resultaat op de poli Maag-Darm-Leverziekten laat zien dat 70% van de patiënten, die geïnformeerd zijn via Divi’s, aangeeft geen behoefte meer te hebben aan een consult voorafgaand aan de colonscopie behandeling. Daarnaast wordt een grotere patiënttevredenheid ervaren. Ons doel is om Indiveo te verspreiden door heel Nederland, omdat animaties écht het verschil kunnen maken.”

Referentie: Indiveo – Begrijpelijke patiënteninformatie in beeldverhalen. Indiveo. 2019 [cited 2023 Mar 13].

, , ,
Deel dit artikel