DOQ

Indiveo: patiënten­voorlichting in een Netflix-jasje

Zorgverleners informeren patiënten voornamelijk mondeling en met teksten. Onderzoek laat zien dat dit onvoldoende blijft hangen. Longarts Ralph Koppers ontwikkelde daarom Indiveo: een online platform waarbij medische informatie op een begrijpelijke en laagdrempelige manier wordt gedeeld door middel van animaties.  

Indiveo voorziet patiënten van betrouwbare medische informatie door gebruik van visueel beeldmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat patiënten visuele informatie tot 600.000 keer sneller opnemen. Dit in vergelijking met mondelinge en tekstuele communicatie. “Tegenwoordig maken alle platformen gebruik van beeld. Beeldend informeren is efficiënter en voorkomt bovendien miscommunicatie. Waarom doen we dit in de zorg nog niet terwijl andere sectoren hier wel gebruik van maken?” aldus Ralph Koppers.  

“Door medische informatie visueel te laten zien voorkom je misscommunicatie”

Longarts Ralph Koppers

Verminderde gezondheidsvaardigheden

Een grote groep patiënten ervaart onzekerheid na het bezoeken van een spreekuur. Mondeling of tekstueel verschafte informatie blijft niet hangen en patiënten blijven achter met veel vragen. Dit is het gevolg van spanning en emoties welke een negatieve werking hebben op de verwerking van informatie in het brein. Tevens spelen leeftijd, verminderde gezondheidsvaardigheden, het opleidingsniveau en laaggeletterdheid hier een belangrijk rol bij. Zorgverleners investeren veel tijd in het informeren van patiënten zonder significant resultaat. Als gevolg hiervan lopen consulten uit, kan er miscommunicatie ontstaan en zijn patiënten niet goed op de hoogte van een behandeling of ziektebeeld. Dit vergt veel tijd en energie van zorgverleners en patiënten waardoor spreekuren onvoldoende worden benut. “Denk aan een boot in het water met rotsen: je vormt hier zelf een beeld bij, maar dit beeld kan enorm verschillen per persoon. Door medische informatie visueel te laten zien voorkom je miscommunicatie.”

“Indiveo wil medisch gevalideerde animaties verspreiden, die door elk ziekenhuis en zorgverlener kan worden gebruikt“

Groeiende behoefte aan efficiënte communicatie

De huidige zorgsector kampt met tekort aan zorgverleners, zorgbudgetten die onder druk staan en een groeiend aantal patiënten. Deze problemen hebben niet alleen invloed op de kwaliteit van behandelingen en medische zorg, maar tasten ook de arbeidscapaciteiten van artsen en zorgverleners aan. Daarom is het van groot belang dat de zorg zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. Koppers: “Veel ziekenhuizen proberen elk afzonderlijk de communicatie van zorginformatie te verbeteren. Het produceren van digitale animaties is prijzig en ingewikkeld. Bovendien worden hierdoor veel verschillende video’s ontwikkeld wat afdoet aan de efficiëntie. Het idee van Indiveo is het verspreiden van medisch gevalideerde animaties, die door elk ziekenhuis en zorgverlener kunnen worden gebruikt. Vergelijk het met een Netflix-account waar je een abonnement op afsluit. Alle Indiveo content én het platform zijn met dit abonnement te gebruiken”.

Informatie middels animaties

Het in 2016 opgericht platform Indiveo maakt gebruik van zogenaamde Divi’s. Dit zijn begrijpelijke korte animaties ondersteund door een voice-over en ondertiteling. Een Divi geeft uitleg over een specifiek onderwerp. Dit kan gaan om een behandeling, een ziektebeeld of een onderzoek. De video’s worden aangeboden in meerdere talen en kunnen door patiënten en hun naasten, thuis, meerdere malen worden afgespeeld. Alle animaties zijn opgeslagen in één bibliotheek vol verschillende medische onderwerpen. Ziekenhuizen en zorgverleners abonneren zich op het platform en krijgen zo toegang tot meer dan 340 Divi’s. De video’s verschaft door Indiveo zijn universeel, maar elk ziekenhuis of zorginstelling kan zelf zijn ziekenhuis-eigen procedures toevoegen. De Divi’s worden met patiënten gedeeld door middel van ziekenhuis portalen, online patiëntendossiers, via de mail, de website van het ziekenhuis of de wachtkamerschermen. Dit kan voor of na een behandeling. De animaties worden geproduceerd in samenwerking met artsen en specialisten.

“70% van de patiënten, die geïnformeerd zijn via Divi’s, geeft aan geen behoefte meer te hebben aan een consult voorafgaand aan de colonscopie behandeling.”

Veelbelovende resultaten van Divi’s

Divi’s worden gemiddeld 27.000 keer per maand bekeken en de resultaten zijn veelbelovend. “Patiënten komen beter voorbereid naar het spreekuur. Hierdoor kunnen ze gerichtere vragen stellen en wordt de tijd efficiënter benut. Dit leidt tot een betere kwaliteit van het gesprek en soms een verkorte tijdsduur,” vertelt Koppers. “Praktisch resultaat op de poli Maag-Darm-Leverziekten laat zien dat 70% van de patiënten, die geïnformeerd zijn via Divi’s, aangeeft geen behoefte meer te hebben aan een consult voorafgaand aan de colonscopie behandeling. Daarnaast wordt een grotere patiënttevredenheid ervaren. Ons doel is om Indiveo te verspreiden door heel Nederland, omdat animaties écht het verschil kunnen maken.”

Referentie: Indiveo – Begrijpelijke patiënteninformatie in beeldverhalen. Indiveo. 2019 [cited 2023 Mar 13].

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”