DOQ

Inkomsten­belasting spreiden over meerdere jaren? Het kan tot 2023

De middelingsregeling is een mogelijkheid om inkomstenbelasting te spreiden over meerdere jaren. Dit is gunstig als de inkomsten in een jaar sterk stijgen of juist sterk afnemen. De nieuwe regering gaat de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting echter per 2023 afschaffen. Dat zou naar verwachting de schatkist jaarlijks 178 miljoen euro opleveren. Dit jaar kunt u dus voor het laatst gebruikmaken van de middelingsregeling en hierdoor mogelijk belasting terugkrijgen.


Drie jaar terug bleek bij een evaluatie dat de regeling jaarlijks door circa vijftigduizend belastingplichtigen wordt gebruikt. De meesten krijgen minder dan € 1.000,- terug. Vanwege het beperkte gebruik overwoog het kabinet toen al afschaffing van de middelingsregeling. Ook al zit het beperkte gebruik met name in de onbekendheid van de regeling.
In de budgettaire doorrekening van de nieuwe regeringsplannen wordt voor 2023 door het afschaffen van de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting rekening gehouden met een besparing van 60 miljoen euro. En voor het jaar erna 119 miljoen euro. Daarna komt de besparing structureel uit op 178 miljoen euro uit.

Zo werkt de middelingsregeling

Wilt u dit jaar nog gebruikmaken van de middelingsregeling? Hier leest u hoe het werkt.
U telt de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. Het totaal deelt u vervolgens door drie. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen over drie jaar – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545,-? Dan kunt u belasting terugkrijgen.

Voorwaarden middelingsregeling

De volgende voorwaarden gelden voor belastingteruggave bij de middelingsregeling:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • U kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
  • U hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
  • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
  • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijgt u een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat u uw verzoek hebt gedaan? Dan mag u hier misschien langer over doen.
  • Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
  • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaat de Belastingdienst er voor de berekening vanuit dat uw inkomen uit werk en woning € 0 is.

Schriftelijk verzoek

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u het formulier Verzoek om middeling invullen en indienen bij uw belastingkantoor. In het formulier geeft u aan over welke drie aaneengesloten kalenderjaren u wilt middelen. U zult zelf een berekening van de belastingteruggaaf moeten maken om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Deze berekening hoeft u niet mee te sturen met het formulier. De belastingdienst berekent het dan voor om te kijken waar u precies recht op hebt.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


0
Laat een reactie achterx