DOQ

Man-vrouwverschillen: ‘Vraag als reumatoloog vaker naar specifieke bijwerkingen’

De aandacht van reumatologen voor persoonsgerichte zorg is afgelopen jaren toegenomen, maar richt zich nog niet altijd specifiek op genderverschillen. Terwijl mannen en vrouwen met een reumatische aandoening de ziekte en de behandeling heel anders kunnen ervaren, zo blijkt uit Nivel-onderzoek. “Het is belangrijk om ervaringen met medicatie, bijwerkingen en testresultaten niet allemaal op één hoop te gooien, maar genderverschillen te erkennen”, meent Monique Heijmans van het Nivel.

De Aandachtswijzer reuma en gender die het Nivel enkele maanden geleden naar buiten bracht, bevat communicatietips voor reumapatiënten en zorgverleners. De wijzer bestaat uit een poster en visitekaartjes voor in de spreekkamer, die de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen in combinatie met reumatische aandoeningen benoemen. Het Nivel deed namelijk onderzoek naar de behandeling en de gevolgen hiervan voor reumapatiënten, en ontdekte dat het voor vrouwen – onder andere door bijwerkingen van medicatie – in bijna alle gevallen moeilijker is om met de chronische ziekte te leven dan voor mannen.

Monique Heymans van onderzoeksbureau Nivel

Meer bijwerkingen

Reumatoïde artritis komt alleen al drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen ervaren vaak een hogere ziektelast en hebben meer last van pijn en vermoeidheid. “Vrouwen rapporteren en ervaren meer en vaker bijwerkingen van medicatie”, vertelt Heijmans. “Dit heeft als gevolg dat zij daarom ook eerder uit zichzelf stoppen met medicatie. Daar is vaak te weinig aandacht voor, terwijl angst voor bijwerkingen of de daadwerkelijke bijwerkingen een grote rol spelen in hun leven. Ook blijkt het voor vrouwen lastiger te zijn om adviezen van hun arts op te volgen en die te combineren met hun dagelijks leven. Als het aankomt op de behandeling zelf, willen vrouwen graag een actievere rol in het consult hebben dan mannen. Zij hebben een grotere informatiebehoefte.”

“Er is bijvoorbeeld één veelvoorkomende bijwerking die vrouwen met reuma als heel vervelend ervaren: haaruitval”

Onzekerheden delen

Toen het Nivel de onderzoeksresultaten teruggekoppelde naar reumatologen, werd dit door velen niet herkend. De gemiddelde reumatoloog heeft daar weinig aandacht voor, zo bleek. Uit gesprekken met patiënten werd tevens duidelijk dat reumatologen lang niet altijd uitnodigen tot het bespreken van adviezen en bijwerkingen, terwijl patiënten tijdens een consult graag de ruimte zouden willen hebben om onzekerheden rond bijwerkingen en adviezen te delen. “Misschien is het goed om als reumatoloog vaker naar specifieke bijwerkingen te vragen. Er is bijvoorbeeld één veelvoorkomende bijwerking die door vrouwen als heel vervelend wordt ervaren: haaruitval. Ik denk dat het belangrijk is om ervaringen met medicatie, bijwerkingen en testresultaten niet allemaal op één hoop te gooien, maar te erkennen dat er genderverschillen zijn.”

Communicatietips voor reumatologen

Voorbereiding. Bereid het consult en de medische/culturele achtergrond van de patiënt goed voor. Wees je bewust van het geslacht van de patiënt en de eventuele invloed ervan op het consult en de klachten.

Laten nadenken. Stimuleer de patiënt om voorafgaand aan het consult na te denken over vragen.

Luisteren. Maak tijdens het consult oogcontact en luister zonder de patiënt te onderbreken. Geef hem of haar de tijd en neem de patiënt serieus.

Medeleven. Toon empathie en medeleven. Vrouwelijke zorgverleners blijken dit vaker te doen dan mannelijke zorgverleners.

Verschillen in beleving. Realiseer je dat de ziekte en behandeling van reuma door mannen en vrouwen verschillend kan worden ervaren. Vraag daarom door naar bijwerkingen en werkbeleving.

Duidelijke instructies. Geef de patiënt duidelijke instructies over wat hij of zij moet doen in bepaalde situaties en geef hem of haar betrouwbare informatie over reuma en gender, zoals deze tool: www.bit.ly/toolreuma

“Realiseer je als reumatoloog dat de ziekte bij vrouwen een andere rol kan spelen in het dagelijks leven dan bij mannen”

Bewustwording

Volgens Heijmans zijn lang niet alle reumatologen zich hiervan bewust. De actievere rol die veelal vrouwen in beslissingen over de behandeling willen hebben, wordt bijvoorbeeld niet altijd erkend. Hier alerter op zijn kan een hoop betekenen voor de behandeling, zegt zij. “Realiseer je dat het feit dat iemand man of vrouw is, kan betekenen dat aan adviezen rond medicatiegebruik of bewegen een andere invulling wordt gegeven. Dat de ziekte een andere rol kan spelen in het dagelijks leven en dat een behandeling voor een man niet altijd hetzelfde betekent als voor een vrouw. Het is niet zo dat je andere vragen moet stellen als je een vrouw voor je hebt in plaats van een man, maar het is goed om te beseffen dat het voor vrouwen vaak lastiger is. Alleen al die bewustwording kan een verandering teweegbrengen.”

“Over het algemeen zijn werk en gezin geen onderwerpen die automatisch bij de reumatoloog aan bod komen, maar ze zijn wél heel belangrijk voor patiënten”

Werk en gezin

Om het beste uit een behandeling te halen, helpt het verder om patiënten te stimuleren tot vragen stellen. De patiënt kan thuis bijvoorbeeld een dagboek bijhouden met klachten die zij of hij ervaart, die dan het uitgangspunt voor de behandeling kunnen zijn. “Laat patiënten nadenken over wat ze willen weten en wat ze van jou als zorgverlener verwachten. Besteed daarnaast aandacht aan de bredere context van iemands leven, dus bijvoorbeeld de combinatie van hun ziekte met hun werk en gezin. We zien dat vrouwen bijvoorbeeld ook eerder uitvallen op hun werk. Over het algemeen zijn werk en gezin geen onderwerpen die automatisch bij de reumatoloog aan bod komen, maar ze zijn wél heel belangrijk voor patiënten. Op deze manier bereik je een wisselwerking die ervoor kan zorgen dat adviezen beter nageleefd worden.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx