DOQ

Cardiologie

 
Andere vakgebieden

Leefstijl­verandering heeft een existentiële kant

Patiënten met een cardiovasculaire ziekte (CVD) wordt vaak geadviseerd hun leefstijl te veranderen. Zij ervaren daarbij een overgang naar een ander zelfbeeld. Dit blijkt uit een studie van Viaa Christian University of Applied Sciences (Zwolle) en University of Humanistic Studies (Utrecht).

Borstkanker: erken klachten, ook lange tijd na behandeling

“Wees je als huisarts ervan bewust dat vrouwen – ook na genezing – nog klachten kunnen ervaren die mogelijk samenhangen met de behandeling van borstkanker”, zegt huisarts en onderzoeker Accord-Maass. “Denk aan vermoeidheidsklachten, depressieve klachten en milde cardiale disfunctie.”

Loss-app: mentale klachten voorkomen bij verlies baby

In het ziekenhuis krijgen ouders bij verlies van hun baby vaak hulp van een maatschappelijk werker of psycholoog aangeboden. Volgens gynaecoloog Prick blijkt de drempel om daar gebruik van te maken voor veel mensen te hoog. “De Loss-app verlaagt die drempel aanzienlijk.”

Hart- en vaatziekten en ongelukken belangrijkste doodsoorzaken bij reizigers

Nederlands onderzoek naar 77.741 reisincidenten laat zien dat naast infectiezieken ook ongelukken en hart- en vaatziekten vaak voorkomen en oorzaak zijn van repatriëring of overlijden.

Simulatie bloedstroom helpt bij behandeling aangeboren hartafwijking

Een 3D-model van een ziek kinderhart helpt bij de therapiekeuze, maar lijkt waardevoller als ook gegevens van de bloedflow beschikbaar zijn. “Op basis van alleen 3D-anatomie onderschatten we soms de ernst van een vaatvernauwing”, zegt arts-onderzoeker Maartje Conijn.

MijnKliniek: specia­listische vaatzorg tussen 1e en 2e lijn

“Van alle vaatpatiënten die wij zien, verwijzen we nog maar 10% door naar het ziekenhuis. We vangen dus 90% van de verwijzingen van de huisarts op”, vertelt initiatiefnemer Paula de Ruiter. “Dat maakt de zorg veel efficiënter.”


Arbeidsstatus geassocieerd met verhoogd risico op acute hartstilstand

Diverse gendergerelateerde factoren zijn geassocieerd met een verhoogd risico op acute hartstilstand, vooral arbeidsstatus. Dit blijkt uit recent gepubliceerd Nederlands onderzoek.

Verhoogd risico voor ouderen op cardiale complicaties na SEH-bezoek

“Het risico op cardiovasculaire complicaties bekijken bij ouderen die op de SEH komen zonder voorafgaande cardiale klachten, dat gebeurt te weinig. Terwijl dit een kwetsbare groep is”, aldus Noortje Zelis, internist Acute geneeskunde MUMC+.

Overtroeft kunstmatige intelligentie de mens bij lezen ecg?

Cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven onderzoeken of artificial intelligence ingezet kan worden bij mensen met beginnend hartfalen. “We willen achterhalen welke informatie van het ecg dit verraadt.”

Verhoogd risico op hartfalen na colorectaal carcinoom

Overlevenden van colorectaal carcinoom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen, blijkt uit Nederlands onderzoek. Behandelend artsen en huisartsen moeten zich hiervan meer bewust zijn, vinden de onderzoekers.

Geven hart­afwijk­ingen compli­caties bij zwanger­schap?

De meeste hartafwijkingen geven geen complicaties tijdens of na de zwangerschap, blijkt uit promotieonderzoek van Lucia Baris, AIOS cardiologie. “De angst die bij vrouwen en artsen hierover leeft, kunnen we met dit onderzoek wegnemen.”

Genetisch gemodi­ficeerd varkenshart getrans­plan­teerd naar mens

Begin 2022 is het hart van een genetisch gemodificeerd varken getransplanteerd naar een mens. Het ziektebeloop van de betreffende 57-jarige meneer staat beschreven in NEJM.

Vergrote aorta verhoogt risico op hart- en vaatziekten

Een vergrote aorta is een risicomarker voor cardiovasculaire ziekten, is de boodschap van arts-epidemioloog Maryam Kavousi van Erasmus MC naar aanleiding van haar onderzoek. “Om toekomstige hart- en vaatziekten te voorkomen is het verstandig om de diameter van de thoracale aorta te screenen met beeldvormende technieken zoals een CT-scan.”

Overwegingen rondom dosisreductie van DOAC’s in kaart gebracht

Dosisaanpassing en behandeling met lage intensiteit zijn twee verschillende vormen van dosisreductie van de DOAC’s. Dit is gevonden in een recente literatuurstudie.

‘De awareness dat hartziekte erfelijk kan zijn ontbreekt te vaak’

“We kunnen awareness bij cardiologen voor erfelijke hartziekten alleen vergroten door onderwijs te geven. Dat moeten we dus meer doen”, aldus genetisch cardioloog Bert Baars. “Bij een patiënt met een erfelijke hartziekte is het zaak er snel bij te zijn, om erger te voorkomen. Dat lukt alleen met goed genetisch onderzoek.”

Complex anti­trombo­tisch beleid vereist evi­dence-based maatwerk

Hoe meer publicaties er zijn over het antitrombotische beleid, hoe meer vragen en discussiepunten. Een recente analyse van het WOEST 2-register bevestigt de grote praktijkvariatie. Genoeg stof voor een redactioneel commentaar van prof. dr. Ron Peters.

Magnesium ter preventie van hart- en vaatziekten bij patiënt met chronische nierziekte

Cohortstudies laten zien dat mensen met een hoog magnesiumgehalte in het bloed minder te maken hebben met hart- en vaatziekten. Jeroen de Baaij, fysioloog in het Radboudumc, ziet een enorme potentie in magnesiumsuppletie om hart- en vaatziekten bij patiënten met chronische nierziekte te voorkomen.

‘Rechter hartfalen bij PH is onontgonnen gebied’

Dr. Frances de Man (afdeling Longziekten, Amsterdam UMC) won onlangs de Prix Galien Research Award 2022. Zij doet breed onderzoek naar rechter hartfalen bij patiënten met pulmonale hypertensie (PH). “De onbekendheid van deze ziekte is iets wat mij juist aantrekt.”

Kalkscore bij jong­volwassen­en in drie grote cohorten

De kalkscore is een gevestigde marker voor de mate van coronaire atherosclerose en een krachtige voorspeller van het risico op ASCVD-gebeurtenissen in verschillende leeftijdscategorieën. De samengevoegde bevindingen van drie grote Amerikaanse cohortstudies kunnen helpen om de kalkscores bij jongvolwassenen te interpreteren.

Goede data­registra­ties van cardiale inter­venties in ons land

De gegevens over PCI en geïsoleerde CABG, zoals geregistreerd door de Nederlandse Hart Registratie, zijn bijna volledig. De resultaten van de jaarlijkse datamonitoring en discussies binnen de registratiecommissies geven aan dat de nauwkeurigheid meer dan 95% is voor bijna alle variabelen.

Intra-arteriële trombectomie: steeds beter door samenwerking en onderzoek

“Het allerbelangrijkste bij IAT is en blijft de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio. Zeker bij dit soort acute zorg speelt de hele keten een rol”, aldus vasculair neuroloog Staals en interventieradioloog Van der Leij van Maastricht UMC+.

Meer duidelijkheid over trans­murale zorg bij atrium­fibril­leren

“Dankzij de transmurale afspraken in onze regio kunnen wij onze aandacht nu meer richten op de complexe patiënt met atriumfibrilleren”, vertelt cardioloog dr. Ronald Walhout van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Gunstige CV-uitkomsten na bariatrische operatie bij ouderen

Een bariatrische operatie gaat gepaard met een lager risico op overlijden, nieuw ontstaan hartfalen of een myocardinfarct. Deze resultaten bij ouderen met obesitas verschenen in JACC.