DOQ

Internist i.o. Kusters: ‘Diverse mechanismen dragen bij aan insulineresistentie, bètacel- en vaatdisfunctie’

Mensen met obesitas kunnen gezondheidsschade oplopen door verschillende mechanismen die onafhankelijk van elkaar een rol spelen. Dit biedt aanknopingspunten voor behandeling en preventie bij diabetes en HVZ.

Dr. Meesters: ‘Begin zelf het gesprek over diabetes en ramadan’

Het aantal complicaties door (diabetes)medicatiegebruik tijdens de ramadan neemt af als behandelaars en patiënt voorafgaand aan de vastenperiode over deelname gesproken hebben. Een toolkit biedt hiervoor handvatten.

Niet-IHD-gerelateerde oorzaken van plotse hartdood bij jonge diabetici

Bij jonge diabetespatiënten kunnen andere oorzaken dan ischemische hartziekten (IHD) tot plotse hartdood (SCD) leiden. In een reactie op dit Deense onderzoek wordt opgeroepen om te zoeken naar die andere oorzaken.

Dr. Van Kempen: ‘We kunnen nu onderbouwde keuzes maken in de behandeling van een lage bloedsuikerspiegel bij gezonde pasgeborenen’

Kinderarts-neonatoloog dr. Anne van Kempen vertelt over de ‘Hypo-EXIT studie waarbij de behandeling van pasgeborenen met een te lage bloedsuikerspiegel is onderzocht.

Ziekenhuisapotheker Abdullah-Koolmees: ‘Je kunt niet aan één probleem werken zonder naar het geheel te kijken’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Ziekenhuisapotheker Heshu Abdullah-Koolmees kijkt terug op de casus van een patiënt met zowel diabetes als een schizoaffectieve stoornis.

Beknelde zenuw bij diabetespatiënt, welke behandeling werkt?

Een deel van de mensen met diabetes krijgen klachten in hun voeten en benen door beknelde zenuwen. Het UMC Utrecht onderzoekt welke behandeling hiertegen het beste werkt: een operatie of leefstijladviezen.


Onderzoeker Overbeek: ‘Verhoogd risico op kanker bij diabetes type-2 komt niet door diabetesmedicatie’

Zowel mannen als vrouwen met type-2 diabetes hebben groter risico op bepaalde soorten kanker. In hoeverre hangt dit samen met bloedglucose verlagende medicatie en leefstijl?

GLP 1-ra in basisverzekering voor obese mensen met diabetes type 2

Zorginstituut Nederland adviseert de criteria te verruimen voor vergoeding van GLP 1-ra via de basisverzekering voor mensen met obesitas en diabetes type 2.

Dr. Surendran: ‘Voor genezing type II diabetes is leefstijlverandering én medicatie nodig’

Verandering van leefstijl speelt voor patiënten met type II diabetes een belangrijke rol om de ziektelast te beperken, maar om tot volledige genezing te komen is gerichte geneesmiddelontwikkeling ook nodig.

Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

Het aantal kinderen dat jaarlijks de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is afgelopen 30 jaar verdubbeld. Ook worden de meeste diagnoses in het najaar en in de winter gesteld.

Huisarts Van de Griendt: ‘Moeten we echt oppassen voor verzadigde vetten?’

Huisarts Lieneke van de Griendt reageert in dit artikel op een redactioneel in het NRC waarbij een wetenschapsjournalist kritiek heeft op ‘Het Pioppi dieet’ vanwege de inname van verzadigde vetten. Ze legt uit waarom deze kritiek onterecht is.

Interventiecardioloog prof. dr. Reekers: ‘Soms heeft diabetespatiënt goede kans om voet te behouden door langer behandelen’

Een nieuwe, eenvoudig uit te voeren test geeft snel uitsluitsel of amputatie nodig is bij een diabetespatiënt met aangetaste bloedvaten in de voet. Nu tasten artsen veelal in het duister of een voet of zelfs het hele been te redden is, wat kan leiden tot onnodige behandelingen. Een publicatie hierover is 3 december gepubliceerd in […]

Huisarts Van de Griendt: ‘Insulineresistentie onderkennen behoort wel degelijk tot het domein van medici’

“Er is hoop, insulineresistentie is behandelbaar”, schrijft huisarts Lieneke van de Griendt in dit artikel. Artsen zouden in een veel vroeger stadium moeten controleren op insulineresistentie. Dit behoort echter (nog) niet tot geprotocolleerde zorg. Terwijl insulineresistentie o.a. kan leiden tot diabetes type 2. “Mijns inziens behoort het onderkennen van insulineresistentie daarom wel degelijk tot het domein van medici.”

Internist dr. Özcan: ‘Vraag naar diabetes-specifieke distress, want het beïnvloedt de diabetesregulatie’

Etniciteit speelt een rol bij de mate waarin diabetici diabetes-specifieke distress ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Een vragenlijst helpt internisten en andere zorgprofessionals helpen om distress bespreekbaar te maken en de diabetesregulatie te verbeteren.

Internist dr. Out: ‘Screen op vitamine B12 om zenuwschade door metformine bij behandeling diabetes te voorkomen’

Metformine wordt al zestig jaar gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2, maar nog steeds zijn niet álle effecten van het medicijn bekend. Aanleiding voor dr. Mattijs Out, internist in het MST, om het middel verder te onderzoeken voor zijn promotie. Hierbij ontdekte hij het belang van vitamine B12-bepaling en deed hij tevens genetisch onderzoek.

Internist-endocrinoloog prof. dr. Pijl: ‘Gezonde leefstijl is vaak het beste medicijn’

Veel ziekten van nu hangen – deels – samen met leefstijl. Prof. dr. Pijl pleit er daarom voor dat verbetering van leefstijl vaker gespreksonderwerp wordt in de spreekkamer.

Grote studie om cellen van diabetespatiënt te ‘ontstressen’

Wetenschappers onder leiding van LUMC-onderzoeker Arnaud Zaldumbide starten een grote studie om cellen van mensen met diabetes type 1 te ‘ontstressen’. Zo laat het afweersysteem hen met rust en kunnen ze weer eigen insuline aanmaken. Het Diabetes Fonds en stichting DON investeren samen 1,5 miljoen euro in dit onderzoek.

Prof. dr Reekers: ‘Verwijs iedere diabeet eenmalig naar vaatlaboratorium bij voet- of beenwond’

Huisartsen kunnen duizenden onderbeenamputaties bij diabetespatiënten voorkomen. Daarvoor moeten zij diabeten met een niet-genezende voet- of beenwond sneller doorsturen naar een vaatlaboratorium om bloedvatvernauwingen uit te sluiten.

Grote Europese subsidie voor onderzoek naar ‘hypo’

Voor onderzoek naar hypoglykemie heeft een Europees consortium onder leiding van het Radboudumc een Europese subsidie ontvangen van 26 miljoen euro. Samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en patiëntenorganisaties wordt de ‘hypo’ minutieus onderzocht om de gezondheidsrisico’s en ziektelast verder terug te dringen.

‘Leefstijl-gerelateerde aandoeningen vragen om leefstijl-gerelateerde oplossingen’

Artsen zouden preventieve gezondheidszorg, leefstijl- en voedingsadviezen veel vaker kunnen inzetten bij behandelingen, meent huisarts Tamara de Weijer. Vooral bij leefstijl-gerelateerde aandoeningen zoals diabetes of COPD. “Laat patiënten kiezen tussen medicatie of leefstijlverandering.”

Diabetes type 1 is niet een vergissing van het afweersysteem

Diabetes mellitus type 1, oftewel ‘jeugddiabetes’, kan ontstaan doordat beta-cellen onder stress een nonsens-eiwit maken in plaats van insuline. Dat schrijven LUMC-onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine. ‘Dit geeft ons een heel nieuwe kijk op deze ziekte’, zegt senior auteur Bart Roep, hoogleraar Diabetologie. Bij mensen met diabetes mellitus type 1 keert het afweersysteem […]

Osteoartritis in heup/knie verhoogt diabetes risico

Osteoartritis (OA) in de heup of knie geeft een verhoogd risico op het krijgen/ontwikkelen van chronische ziekten zoals diabetes. “Dat komt voor een groot deel door de immobiliteit die de klachten veroorzaken, waardoor mensen slechter ter been zijn”, aldus dr. Tetyana Kendzerska, een klinisch onderzoeker van de universiteit van Toronto, die de resultaten van de […]