DOQ

Farmacologie

 
Andere vakgebieden

‘Apotheker, kom uit je kantoor!’

Openbaar apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl biedt zijn collega’s een opleidingstraject om te leren meer zichtbaar te worden. “Apothekers ervaren meer werkplezier als ze zelf aan de knoppen draaien.”

‘Intervisie maakt je bewust van patronen achter je handelen’

“Apothekers zijn gewend om hun handelen te baseren op de wetenschap. Maar er zijn situaties waarin je niets hebt aan de wetenschap. Hoe onderbouw je dan een bepaalde keuze?” Intervisiecoach en openbaar apotheker Hilde Jelsma vertelt hoe inspirerend intervisie daarbij kan zijn.

Nieuwe leidraad geeft richting bij wisselen medicatie

Het preferentiebeleid, waarbij patiënten moeten wisselen van geneesmiddel als dit via een andere fabrikant goedkoper te krijgen is, leidde tot veel wrijving. “De nieuwe Leidraad Verantwoord Wisselen geeft duidelijkheid, ook richting patiënten. We verwachten dat de discussies in de apotheek ook zullen afnemen”, aldus openbaar apothekers Reinier Bax en Steven Verhagen-Smits.

Geen gunstig effect van ivermectine bij COVID-19

Een medicijn dat veel belangstelling heeft gekregen in relatie tot COVID-19, is ivermectine. Ivermectine resulteert echter niet in minder opnames of langdurige observaties vanwege progressie van COVID-19. Dit blijkt uit de Braziliaanse TOGETHER-studie.

Druk op apo­theek­houdende huisarts zet zorgaanbod platteland op de tocht

Koester de apotheekhoudende huisarts en laat de zorgverlening op het platteland niet in gevaar komen! Dat is de oproep van het breed gedragen manifest op initiatief van vijf apotheekhoudende huisartsen. “Verdwijnen apotheekhoudende huisartsenpraktijken, dan zie je ook aanverwante zorgverleners vertrekken uit het dorp”, zegt huisarts Marjan Verhoef.

‘Een apotheek is niet slechts een winkel waar je geneesmiddelen haalt’

Het ideaal van Stefani Khdeer-Erceg is dat patiënten haar en collega-apothekers beschouwen als zorgverlener. Dat vergt vaak uitleg. “Ik vertel dat de apotheker dé geneesmiddelenspecialist is en dat de huisarts juist van óns verwacht dat we de recepten en dosering controleren.”


‘Onderzoek nodig naar effect antipsychotica in “real world” ’

Vier van de vijf patiënten met schizofrenie zouden niet kunnen deelnemen aan klinisch onderzoek naar antipsychotica vanwege de strenge exclusiecriteria. “Studies die leiden tot de registratie van geneesmiddelen moeten meer recht doen aan de situatie in ‘real world’ ”, vindt onderzoeker en psychiater dr. Jurjen Luykx.

Combinatie van regionale en lokale verdoving bij dotteren

Nieuw rondom de dotterbehandeling in SJG Weert: een combinatie van een regionale en lokale verdoving voorkomt dat mensen met grotere perioperatieve risico’s de nadelen van een algehele narcose ondervinden. “Dit is comfortabeler en minder risicovol voor de patiënt”, zegt vaatchirurg Arthur Sondakh.”

‘Viagra kandidaat om verder te onderzoeken bij alzheimer’

…om te achterhalen welke door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen kunnen aangrijpen op genen geassocieerd met amyloïd-plaques en tau-eiwitten, structuren die in verband zijn gebracht met de ziekte van Alzheimer. Uiteindelijk…

Kleine stapjes vooruit in kennis over behandeling polymyalgia rheumatica

De meeste patiënten met polymyalgia rheumatica zijn goed geholpen met prednison. Maar wat als dit onvoldoende helpt? Daarover is nog veel onbekend. “Bij de helft van patiënten gezien in de tweede lijn heeft prednison geen of te weinig succes, of heeft de patiënt te veel last van bijwerkingen”, zegt Reumatoloog i.o. Diane Marsman. Zij onderzocht behandelalternatieven.

‘Met moni­toring bij tamox­ifen wordt vaker gewenste bloed­concen­tratie bereikt’

Het is aannemelijk dat therapeutic drug monitoring de kans op terugkeer van borstkanker verkleint bij vrouwen die tamofixen krijgen om een recidief te voorkomen. Dat zegt Louwrens Braal na een prospectieve studie bij 145 patiënten. “Laat na drie maanden tamoxifengebruik een spiegel prikken.”

Digitale voorzet­kamer verbetert inname inhalatie­medi­catie bij COPD

Het aantal fouten met medicatie inhaleren neemt bij COPD-patiënten flink af dankzij een digitale voorzetkamer en de daaruit voortvloeiende persoonlijke inhalatie-instructies. “In de OUTER SPACE-studie leidde dit bij patiënten met COPD tot 38% minder fouten”, zegt Job van Boven, hoofdonderzoeker en oprichter van het Therapietrouw Centrum van het UMCG.

’Huisarts op recept’: over de schoonheid én knelpunten van het huisartsenvak

In het boek ‘Huisarts op recept’ van Marnix van der Leest komen de vele kanten van het huisartsenvak overtuigend tot leven. Het is een ode aan de ‘hoogste vorm van geneeskunde’ én een aanklacht tegen externe regeldrift die dit vak dreigt uit te hollen. Van der Leest: “Geef huisartsen de vrijheid om hun persoonlijke weg te vinden naar de beste patiëntenzorg.”

ICS-gebruik resulteert in diverse veranderingen in longmicrobioom

Voor de eerste keer is op een longitudinale, gerandomiseerde en gecontroleerde wijze het effect van ICS-gebruik op het longmicrobioom geanalyseerd.

Alvleesklierkanker: nog veel winst te behalen

Alvleesklierkanker veroorzaakt lange tijd weinig klachten. Bij meer dan de helft van de patiënten is de ziekte bij diagnose al uitgezaaid. Het is de kankervorm met de minst gunstige overlevingscijfers. “Het probleem bij de vele studies van de afgelopen jaren is geweest dat die altijd een one size fits all-aanpak hebben gehanteerd”, aldus Internist-oncoloog Wilmink.

‘Stijve Hollanders die apotheek volgens de regeltjes runnen, houden ’t hier niet lang vol’

Als apotheker werken in een zonnig land klinkt idyllisch, maar vereist ook flexibiliteit. Apotheker Jan de Smidt werkte tot zijn pensioen op Sint Maarten en deelt zijn ervaringen. “Je ontdekt dat niet alles volgens het boekje kan. Het is aan jou als academisch geschoolde apotheker om medicatie zo verantwoord mogelijk af te leveren.”

Melatonine op recept: ‘Niet elk slaapprobleem is een melatonineprobleem’

Melatonine is momenteel vrij verkrijgbaar. Volgens huisarts Daniëlle Laumen (huisartsenpraktijk De Notenboom in Roermond) zelfs in onnodig hoge doseringen. Volgens haar is melatonine een geneesmiddel dat alleen op doktersrecept verkrijgbaar zou moeten zijn. “Een schildklier- of bijnierschorshormoon breng je toch ook niet vrij op de markt?”

Overdiagnostiek maagklachten: wanneer zijn PPI’s of gastroscopie terecht?

Volgens het Zinnige Zorg Verbetersignalement Maagklachten worden protonpompremmers vaak onterecht voorgeschreven. En veel patiënten met maagklachten krijgen onnodig een gastroscopie. MDL-arts Siersema onderschrijft die bevindingen: “Het is belangrijk dat we ons blijven afvragen: is wat we doen wel evidence based?”

‘Klachten na levertransplantatie soms door bijwerking medicatie’

“Levertransplantatiepatiënten en MDL-artsen moesten eerst wennen dat er een transplantatieapotheker meekijkt. Sommige patiënten komen al twintig jaar op controle in het Erasmus, waarom is dan nu ineens een apotheker nodig? Maar inmiddels zijn ze laaiend enthousiast.” Transplantatieapotheker Midas Mulder vertelt over zijn werk op de poli voor levertransplantatiepatiënten.

Ziekenhuisapothekers voorkomen ‘geneesmiddelkaping’

“We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken”, zegt ziekenhuisapotheker Ralph van Wezel over het platform waar ziekenhuisapothekers zelfbereide geneesmiddelen willen registreren. “We willen voorkomen dat farmaceutische bedrijven ongeregistreerde geneesmiddelen die ziekenhuizen al jaren gebruiken, alsnog registreren en dan voor een torenhoge prijs op de markt brengen.”

Aromataseremmer beste hormoontherapie bij borstkanker in de overgang

“Van de vrouwen die meer dan driekwart van de tijd een aromataseremmer hadden geslikt, waren er na vijf jaar méér nog in leven: 97,3% tegenover 94,6% van de vrouwen die minder dan een kwart van de tijd een aromataseremmer hadden ingenomen”, vertelt internist-oncoloog prof. dr. Sabine Linn die hier onderzoek naar heeft gedaan.

Apotheker opent webshop met zelfzorgmedicatie: ‘Patiëntveiligheid staat voorop’

“Andere apothekers zeggen: ‘Waarom doe je de webshop zo goedkoop? We moeten juist duurder zijn dan drogisten, want wij doen nog medicatiebewaking.’ Maar je moet juist vanuit het belang van de patiënt denken, vanuit zijn veiligheid en wensen”, zegt apotheker Mustafa Yildirim.

Maak soa-zorg goedkoper, eenvoudiger en toegankelijk voor iedereen

“Bij soa-zorg valt juist die grote groep jongeren die weinig andere zorg gebruikt, door het eigen risico buiten de boot. Het merendeel van de kosten voor diagnostiek is namelijk voor eigen rekening”, zegt arts-microbioloog i.o. Bas Mourik. Zinnige Infectie Zorg moet uitkomst bieden.