DOQ

Dr. Van Steenoven: ‘Afwijkende alzheimer-biomarkers bij dementie sluiten diagnose DLB niet uit’

Sluit Lewy-body-dementie (DLB) niet uit bij afwijkende alzheimer-biomarkers en een verdenking van dementie, stelt dr. Inger van Steenoven in haar recent verschenen proefschrift.

‘Betrek geriater bij kwetsbare ouderen met kanker’

UMC Utrecht-onderzoeker Inez van Walree pleit ervoor bij kwetsbare ouderen altijd een geriater te laten meekijken om te komen tot een oncologische behandeling op maat.

Connectiviteit hersennetwerken is een maat voor ziekteprogressie bij alzheimer

Onderzoek naar hersennetwerken kan achteruitgang in het denkvermogen voorspellen bij de ziekte van Alzheimer, zo blijkt uit recent onderzoek van Ellen Dicks van Alzheimercentrum Amsterdam.

Overlijdensrisico na extracorporale membraanoxygenatie bij COVID-19

Minder dan 40% van de COVID-19-patiënten die extracorporale membraanoxygenatie krijgen, overlijdt gedurende de eerste 90 dagen na het starten van deze interventie.

Leefstijl van invloed op ontwikkeling effecten parkinson in diermodellen

Onderzoekers bekeken de invloed van leefstijl op het dopaminerge systeem en de ontwikkeling van parkinson bij diermodellen. Dit om de pathogenese van de ziekte beter te begrijpen.

Drs. Wilmer: ‘Vaak zit samen beslissen in subtiliteiten’

Een patiënt die je bijblijft. Veel artsen dénken dat ze goed bezig zijn met ‘samen beslissen’, maar de waarheid is vaak anders. Zo ontdekte ook klinisch geriater drs. Judith Wilmer.


Effectiviteit en veiligheid van psoriasismedicatie bij ouderen op een rijtje

Een systematische review van dermatologen uit Nijmegen en Maastricht toonde aan dat alleen de leeftijd geen beperkende factor zou mogen zijn bij de behandeling van psoriasis.

Ouderen beschermd tegen luchtweginfecties door BCG-vaccin

Het BCG-vaccin, een oud vaccin dat oorspronkelijk gemaakt is tegen tuberculose, heeft een algemene stimulerende werking op het immuunsysteem. Het werkt daardoor effectief preventief tegen meerdere ziekten – mogelijk ook tegen COVID-19 maar is nog niet aangetoond.

Dr. Appelman: ‘Huisarts, begin niet ongeschoold aan een medische duikkeuring’

Duikerarts dr. Franka Appelman raadt het huisartsen, die geen cursus duikgeneeskunde hebben gevolgd, af om medische duikkeuringen te verzorgen. “Je hebt echt specifieke kennis nodig.”

Hoogleraar dr. Van Zanten: ‘Het wordt nog dikwijls onderschat hoe groot de waarde is van voeding in het herstel van ziekte’

De juiste voeding op het juiste moment kan bijdragen aan functioneel herstel van patiënten op de IC en in het eerste jaar erna. Internist dr. Van Zanten gaat dit verder onderzoeken.

Dr. Bertholet: ‘Behandelpaspoort biedt huisarts handvatten voor tijdig gesprek over behandelwensen’

Specialist ouderengeneeskunde dr. Ester Bertholet heeft het Behandelpaspoort ontwikkeld om tijdig behandelwensen vast te leggen. De paspoorten gaan in deze coronatijden als warme broodjes over de toonbank.

Dr. Teune: ‘Dankzij een oplostablet was zijn fietstocht niet langer halverwege afgelopen’

Een patiënt die je bijblijft. Neuroloog dr. Laura Teune vertelt hoe zij bij haar patiënten met Parkinson streeft naar een medisch ‘maatpak’, zodat zij bijvoorbeeld een geliefde bezigheid langer kunnen blijven uitoefenen.

Landelijk onderzoek naar gevolgen van corona in verpleeghuizen

Verpleeghuizen zouden ruimte moeten krijgen om hun eigen bezoekersregeling te bepalen. Zo luidt de aanbeveling naar aanleiding van onderzoek van UMCG en het LUMC.

Wesselman: ‘Als patiënten zich zorgen maken, is het belangrijk dat de neuroloog die klachten serieus kan nemen’

Linda Wesselman en haar collega’s hebben een online leefstijlprogramma ontwikkeld, gericht op het verbeteren van de hersengezondheid.

Dr. Ruiter ontvangt KNAW Early Career Partnership

Internist Oudergeneeskunde dr. Ruiter heeft 10.000 euro oontvangen voor de organisatie van een symposium over ouderen met multimorbiditeit.

Prof. dr. Olde Rikkert: ‘We waarschuwen ermee dat de corona-infectie bij kwetsbare ouderen ook atypisch kan beginnen’

Hoogleraar geriatrie prof. dr. Marcel Olde Rikkert waarschuwt op zijn website dat een corona-infectie bij kwetsbare ouderen ook kan beginnen met koorts en een val, acute verwardheid of functieverlies, zonder hoesten of benauwdheid.

Internist i.o. Kusters: ‘Diverse mechanismen dragen bij aan insulineresistentie, bètacel- en vaatdisfunctie’

Mensen met obesitas kunnen gezondheidsschade oplopen door verschillende mechanismen die onafhankelijk van elkaar een rol spelen. Dit biedt aanknopingspunten voor behandeling en preventie bij diabetes en HVZ.

Kans op revisie na laterale en mediale unicondylaire knieprothese

Uit recent onderzoek blijkt dat het risico op revisie na een knieprothese op de korte tot middellange termijn voor laterale en mediale UKP’s vergelijkbaar is.

Consensus over definitie doelgroep met psychiatrische problematiek in zorginstellingen

Bewoners van verpleeghuizen en van instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg met chronische psychiatrische aandoeningen kenmerken zich vooral door het gelijktijdig voorkomen van problematiek op meerdere leefgebieden.

Helpt artificiële intelligentie bij vroege opsporing gewrichtsontstekingen op MRI?

Kan artificiële intelligentie (AI) helpen om subtiele veranderingen in de gewrichten op te merken op MRI-beelden van patiënten met reumatoïde artritis? Dankzij een subsidie kunnen LUMC-onderzoekers dit onderzoeken.

Arts-onderzoeker Vermunt: ‘Preventie dementie door behandeling in voorstadium’

Bij mensen met een alzheimer-genafwijking begint verstoring van het’ hersennetwerk’ al 6 jaar voor de diagnose dementie. Deze metingen kunnen bijdragen om in het voorstadium te bepalen of een alzheimer-behandeling goed werkt.

Onderzoek naar mensen met syndroom van Korsakov in het verpleeghuis

Specialist ouderengeneeskunde dr. Ineke Gerridzen brengt voor het eerst de kenmerken en het functioneren van verpleeghuisbewoners met Korsakov op een systematische wijze in kaart.

Cardioloog i.o. Berger: ‘Meer aandacht nodig voor preventie om atriumfibrilleren te voorkomen’

Ablatie van de zenuwcomplexen op de boezems van het hart heeft geen toegevoegde waarde bij de behandeling van atriumfibrilleren. Aangezien boezemfibrilleren steeds vaker voorkomt, is preventie dan ook het belangrijkste.