DOQ

Psychiater Van Vliet: ‘Leefstijladvies?Adviseer om een hobby te zoeken’

Chef de (poli)kliniek psychiatrie Irene van Vliet heeft voor preventieve geneeskunde een aanvullende tip: adviseer patiënten om een hobby te zoeken. In dit blog licht ze de voordelen toe.

Parkinson-onderzoek: defect gen cruciaal voor opname en transport van polyamines in cel

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een defect gen (ATP13A2) ontdekt dat een rol speelt in het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Naar eigen zeggen een belangrijke stap naar een therapie tegen de aandoening.

Prof. dr. Van der Flier over alzheimer-app: ‘Arts, geef patiënt méér informatie, ook als deze niet geruststellend is’

Patiënten met milde cognitieve stoornissen krijgen met de Alzheimer-app een persoonlijke inschatting van hun risico op dementie. Dit bevordert shared decision making.

Huisarts Smeekes: ‘Met een inzichtelijker cardiovasculair risico kun je de patiënt maximaal stimuleren tot gedragsverandering’

De Hartleeftijd-tool is een online tool die het cardiovasculaire risico inzichtelijker presenteert. Ook voor patiënten met weinig gezondheidsvaardigheden of die laag opgeleid zijn.

Prof. dr. Van den Berg-Vos: ‘Neurologen kunnen veel leren van hoe huisartsen naar onze strokepatiënten kijken’

Prof. dr. Van den Berg-Vos pleit er vanuit haar bijzonder hoogleraarschap Vasculaire Neurologie voor dat neurologen in de strokezorg verder kijken dan de deur van de (poli)kliniek en meer samenwerken met bijvoorbeeld huisartsen.

Dr. Van Munster: ‘Regievoering bij multimorbiditeit verbetert zorg voor kwetsbare ouderen’

Het is belangrijk dat de samenwerking tussen artsen en medisch specialisten nog verder verbetert in de zorg voor oudere, multimorbide patiënten. “Je hebt wel een beetje ambitie nodig om hieraan te beginnen.”


Onderzoeker Overbeek: ‘Verhoogd risico op kanker bij diabetes type-2 komt niet door diabetesmedicatie’

Zowel mannen als vrouwen met type-2 diabetes hebben groter risico op bepaalde soorten kanker. In hoeverre hangt dit samen met bloedglucose verlagende medicatie en leefstijl?

Onderzoek huisarts i.o. Van Vugt: online oefenprogramma helpt tegen chronische duizeligheid

Het online oefenprogramma Vertigo Training van Amsterdam UMC is een effectieve behandeling tegen chronische duizeligheid. Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk.

80-plussers met licht verminderde werking schildklier hebben geen baat bij pillen

Het slikken van schildklierhormoon heeft geen effect op de kwaliteit van leven van 80-plussers met een licht verminderde werking van de schildklier. Dit blijkt uit een uitgebreide internationale studie.

Huisarts Roelofs: ‘Bespreek bij palliatieve zorg in een vroeg stadium wat iemand nog wel en niet wil’

Palliatieve zorg past perfect bij de taken van een huisarts, stelt huisarts Roelofs, recent uitgeroepen tot Kaderarts van het jaar. Zij stimuleert andere huisarts om zich verder in palliatieve zorg te verdiepen.

‘Medische zorg aan doven en slechthorenden is ondermaats’

Door communicatieproblemen, maar ook door minder basiskennis van ziekten, is de medische zorg aan slechthorende en dove patiënten ondermaats.

Biomarkermeting in bloed helpt bij inschatten kwetsbaarheid ouderen

Verouderingsonderzoekers onder leiding van het LUMC hebben een combinatie van biomarkers in het bloed gevonden die heel goed kunnen worden gebruikt in bevolkings- en klinisch onderzoek bij ouderen.

Huisarts Geersing: ‘Bij kleine kwalen biedt big data waardevolle kennisbron voor huisartsen’

Huisarts Geert-Jan Geersing heeft een Vidi-beurs ontvangen om met big data een voorspellend model te ontwikkelen dat aangeeft bij welke patiënten met een aderontsteking complicaties kunnen optreden.

MD Hayang Yang: ‘NOAC’s lijken bij congenitale patiënten net zo veilig als oudere middelen’

Groot pluspunt van NOAC’s ten opzichte van oudere antistollingsmiddelen is dat de gemiddelde patiënt niet of nauwelijks ter controle bloed hoeft te laten prikken.

Hoge bloeddruk te behandelen bij patiënten met alzheimer

Het is een mythe dat oudere patiënten met dementie een hogere bloeddruk nodig hebben om hun hersenen goed doorbloed te houden.

Promotie: Helpt beweging met mentale stimulatie dementie te vertragen?

Bij ouderen kan cognitieve stimulatie gecombineerd met beweging (nl. interactieve beweeggame) de snelheid van informatieverwerking verbeteren.

Huisarts Paul Kemps: ‘Goede wetgeving nodig voor euthanasie bij dementie’

Een discussieavond waarbij huisarts Kemps in gesprek zou gaan met buurtbewoners over dementie, en ook over euthanasie, zorgde voor een onverwacht grote opkomst.

Van Mourik: ‘Transkatheter aortaklepvervanging net zo goed geschikt voor oudere als jongere patiënten’

Niet de kalenderleeftijd bepaald of een patiënt voor aortaklepvervanging gebaat is bij de TAVI. Maar wel de biologische leeftijd, laat onderzoek zien.

Genetische mutatie verhoogt kans om 100 te worden zonder dementie

Een mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen verschillende vormen van dementie.

Peter Verhaak: ‘Meer polyfarmacie bij ouderen met een depressie’

Huisartsen moeten bij ouderen met een depressie waken voor routines en automatismen, zoals vanzelfsprekend een herhaalrecept uitschrijven.

Cholesterol speelt grotere rol bij ziekte van Alzheimer dan gedacht

…ontdekten dat medicijnen die cholesterol verlaagden in de Alzheimerhersencellen ook de opbouw van schadelijk Tau en Amyloid verhinderden. Bij Alzheimerpatiënten hopen schadelijke eiwitten zoals Amyloïd- en Tau zich op in…

Innovatieve pilot gestart om kwetsbare ouderen met hartfalen op locatie te behandelen

Een innovatieve pilot wil – door bij kwetsbare ouderen het ontsporen van hartfalen veel eerder op te sporen en te behandelen in hun woonomgeving – ervoor zorgen dat ouderen een betere kwaliteit van leven ervaren en minder vaak in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Drs. Blomaard: ‘Huisartsen kunnen na screening kwetsbare ouderen op SEH benodigde vervolgacties inzetten’

Door ouderen te screenen die op de SEH terechtkomen, is het mogelijk om het risico in te schatten op functionele achteruitgang in de komende drie maanden. Onder andere door huisartsen worden vervolgens de hoog-risicopatiënten gevolgd en benodigde vervolgacties ingezet.