DOQ

Reactie hoogleraar geriatrie prof. dr. Olde Rikkert: ‘Persbericht over bloedtest Alzheimer wekt verkeerde verwachtingen’

…uitgestuurd waarin staat dat Teunissen een eerste goed toepasbare bloedtest heeft ontwikkeld om het eiwit amyloid aan te tonen. De stapeling van dit eiwit in de hersenen wordt gezien als…

Binnen een jaar bloedtest Alzheimer beschikbaar

…zoals bloed en hersenvocht het ziekteproces kunnen aantonen. Nieuwe bloedtest prof. dr. ir. Charlotte Teunissen van het Amsterdam UMC heeft een eerste goed toepasbare bloedtest ontwikkeld om het eiwit amyloid…

Vaatchirurg dr. Meerwaldt: ‘Veel ruimte voor kwaliteitsverbetering organisatie wondzorg’

De nieuwe ‘Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland’ beoogt verbetering van de kwaliteit van wondzorg en van samenwerking tussen tweede en eerste lijn. Dat was hard nodig, concludeerde onderzoek.

Yvonne Engels: ‘Ga bij hartfalen tijdig in gesprek over levensverwachting en palliatieve zorg’

De vernieuwde richtlijn ‘Palliatieve zorg bij hartfalen’ adviseert tijdige communicatie over toekomstscenario’s en palliatieve zorg. Artsen stellen deze gesprekken soms te lang uit vanwege het grillige verloop van hartfalen. De levensverwachting kan soms namelijk nog heel lang zijn, maar soms ook onverwacht kort.

Toenemend percentage Nederlandse ouderen met dementie

In 2012 had een 80-jarige in Nederland een hoger risico op blijvende cognitieve achteruitgang (kenmerkend voor dementie) dan een 80-jarige twintig jaar eerder, in 1992. Dit blijkt uit onderzoek.

Sjors Verlaan: ‘Ouderen met sarcopenie gebaat bij extra wei-eiwitten, vitamine D en beweging’

Huisartsen zouden kwetsbare ouderen met sarcopenie sneller een combinatie van krachttraining en een eiwit verrijkt voedingssupplement met vitamine D moeten voorschrijven. Het verbetert de mobiliteit en kan het risico op postoperatieve mortaliteit verminderen.


Neuroloog prof. dr. Van Laar: ‘Onderzoek naar Parkinson is opmaat naar personalized medicine’

De ziekte van Parkinson is ingewikkeld en de uiteenlopende symptomen zijn voor iedereen anders. Grootschalig onderzoek moet het mogelijk maken om behandeling meer op de individuele Parkinsonpatiënt af te stemmen.

Bij acute depressie volwassenen zijn alle antidepressiva effectiever dan placebo

Grootste vergelijking effectiviteit antidepressiva ooit: Een meta-analyse van 522 studies naar de werkzaamheid van antidepressiva, met in totaal meer dan 115.000 patiënten, wijst uit dat antidepressiva effectiever zijn dan placebo in de acute behandeling van depressie bij volwassenen.

Geriatrisch assessment bij ouderen met longkanker: ‘De optimale behandeling kiezen is lastig’

Een geriatrisch assessment bij 70-plussers die longkanker hebben, geeft beter inzicht in de kwetsbaarheden van deze oudere patiënten. Dat leidt tot betere behandelbeslissingen en meer zorg op maat, zo blijkt uit een recent verschenen onderzoek.

Niet de ziekte, maar de mens: ‘Steeds meer artsen omarmen het concept positieve gezondheid’

…vormen. Het gaat om de dimensies lichaamsfuncties, mentale functies en -beleving, spiritueel/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie, en het dagelijks functioneren.  Lees meer over positieve gezondheid via het IPH…

‘Geen appels met peren vergelijken, maar uniforme pijnmetingen’

Ziekenhuizen hebben nog onvoldoende aandacht voor pijnbestrijding. Terwijl patiënten sneller herstellen bij goed doorvragen naar pijn. Rianne van Boekel, ‘pijn-kundige’ van het Radboudumc, pleit voor uniforme pijnmeting in álle Nederlandse ziekenhuizen. Ze ziet een belangrijke rol voor pijnteams.