DOQ

Gynaecologie

 
Andere vakgebieden

Anios Mahon: ‘Roken beïnvloedt niet alleen het ongeboren kind, maar zelfs volgende generaties’

Onderzoek onder drie generaties laat zien dat roken door de maternale grootmoeder geassocieerd is met een hoger risico op astma en lagere longfunctie bij kleinkinderen en in het bijzonder bij kleinzonen.

Gynaecoloog Vollebergh: ‘Arts, laat je niet gek maken door indianenverhalen over nieuwe anticonceptiemiddelen’

Negatieve publiciteit, onder andere op social media, zorgt ervoor dat nieuwe anticonceptiemiddelen geen eerlijke kans krijgen, stelt gynaecoloog Jos Vollebergh. Hij pleit ervoor dat artsen hun patiënten op basis van correcte feiten en cijfers voorlichten.

Zwangerschap geen obstakel voor medicamenteuze behandeling reumatoïde artritis

Met een paar aanpassingen is het mogelijk de medicamenteuze behandeling van vrouwen met reumatoïde artritis tijdens hun zwangerschap te continueren, toonde arts-onderzoeker Jeroen Smeele samen met dr. Radboud Dolhain aan.

Dr. Vollebregt: ‘Ondanks haar depressies en overleden ongeboren kind wilde ze weer zwanger worden’

Gynaecoloog dr. Karlijn Vollebregt vertelt over de bijzondere ervaringen op de Poppoli in het Spaarne Gasthuis. Hier ondersteunen zij jaarlijks 120 tot 200 vrouwen met een psychiatrische achtergrond die zwanger zijn of willen worden.

Dr. Kuppens: ‘Een “door moeder begeleide” keizersnede is zowel voor ouders als artsen een positieve ervaring’

Gynaecoloog dr. Simone Kuppens vertelt over de ervaringen van haar team met ‘door moeder begeleide’ keizersnede. En over de voorzorgsmaatregelen die je als arts hiervoor moet nemen.

Prof. dr. Terwindt: ‘Vrouwspecifieke neurologie begint al bij de huisarts’

Prof. dr. Gisela Terwindt gaat zich in haar nieuwe rol als hoogleraar Neurologie specialiseren in paroxysmale hersenaandoeningen, in combinatie met vrouwspecifieke risicofactoren.


Vaker postpartumdepressie bij moeders met polycysteus ovariumsyndroom

Vrouwen met PCOS ontwikkelen na een zwangerschap vaker postpartum depressieve klachten dan vrouwen zonder PCOS.

Social media van grote invloed op meningsvorming over anticonceptie

Sociale mediaplatforms kunnen nuttig zijn bij het verspreiden van informatie over anticonceptie. Onderzoek laat zien dat zij besluitvorming over anticonceptie sterk beïnvloeden.

Prof. dr. Van der Lely: ‘Zonder zoveel initiatieven was het aantal alcoholvergiftigingen onder kinderen toegenomen’

Het aantal kinderen dat met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen, is afgelopen twaalf jaar niet gedaald. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden.

Zorg voor zwangeren met COVID-19 in afzonderlijke kliniek

Door zwangeren die (mogelijk) COVID-19 hebben voor de prenatale zorg in een afzonderlijke praktijk te zien, wordt het risico op blootstelling in de reguliere klinieken beperkt.

Exome-sequencing nuttig voor prenatale diagnostiek bij niet-immune hydrops foetalis

Bij eenderde deel van de foetussen met onverklaarde niet-immune hydrops foetalis is sprake van een genetische variant. Dit toont het nut van prenatale exome-sequencing.

COVID-19 resulteert in placenta-histopathologie

COVID-19 gaat gepaard met histopathologische afwijkingen van de placenta, onder andere foetale vasculaire malperfusie en villitis met een onbekende etiologie.

Dr. Silvis: ‘Kans op cerebrale veneuze trombose groter in kraamperiode’

Neurologen zouden bij zwangere vrouwen met (geïsoleerde) hoofdpijn hetzelfde beleid moeten voeren als bij niet-zwangere vrouwen met dezelfde klachten, mits er geen verdenking van CVT is.

Belangrijke rol voor B-cellen tijdens de zwangerschap

Tolerogene B-cellen hebben een belangrijke rol tijdens een gezonde zwangerschap, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc dat recent is verschenen in Cell Reports.

Zwangerschap is veilig na borstkanker met kiembaan BRCA-mutatie

Vrouwen met een kiembaan BRCA-mutatie die borstkanker hebben gehad, kunnen veilig zwanger worden met vergelijkbare zwangerschaps- en foetale uitkomsten als in de algemene bevolking.

Avelumab effectief bij zwangerschap-gerelateerde chemo-resistente trofoblasttumoren

Bij patiënten met een zwangerschap-gerelateerde trofoblasttumor, die resistent is voor chemotherapie met een enkel medicijn, had avelumab een gunstig bijwerkingenprofiel.

Betere levenskwaliteit na myomectomie dan na uterusembolisatie voor vleesbomen

De FEMME-studie toonde dat na een myomectomie de kwaliteit van leven beter is dan na een uterusembolisatie bij vrouwen met symptomatische vleesbomen.

Onderzoek: Fertiliteit van vrouwen met een ovulatiestoornis

Promotieonderzoek laat zien dat vrouwen met een WHO II ovulatiestoornis een grote kans hebben op een kind. Ook bevestigt het de rol van clomifeencitraat als eerstelijnsbehandeling.

Opname prematuren in familiekamer vermindert stress bij ouders

Prematuren opnemen in een familiekamer, in plaats van op een zaal, geeft niet alleen medische voordelen voor de kinderen zelf, maar werkt ook stressverlagend voor de ouders.

Nieuwe triagemarkers voor vroege opsporing van cervixkanker

Tijdens de progressie van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) vinden moleculaire veranderingen plaats die de ontwikkeling van cervixkanker bevorderen.

Heeft de 13-wekenecho meerwaarde voor zwangere vrouwen?

De gynaecologen dr. Haak en dr. Bekker gaan onderzoeken of toevoeging van een 13-wekenecho aan prenatale screening meerwaarde heeft voor zwangere vrouwen.

Trauma’s als gevolg van slechte bejegening tijdens bevalling

Veel vrouwen hebben negatieve ervaringen met de geboortezorg, zo blijkt uit recent promotieonderzoek dat honderden bevallingsverhalen heeft geanalyseerd.

Patiënten niet geïnformeerd dat fabrikant mee opereerde met gynaecoloog tijdens inbrengen implantaat

Patiënten met een bekkenbodemmatje ontdekten achteraf dat deze destijds is ingebracht onder begeleiding van fabrikanten in de OK, zónder dat zij dit wisten of goedvonden. De NVOG blijkt hier nog geen richtlijnen voor te hebben.