DOQ

Gynaecologie

 
Andere vakgebieden

Betere levenskwaliteit na myomectomie dan na uterusembolisatie voor vleesbomen

De FEMME-studie toonde dat na een myomectomie de kwaliteit van leven beter is dan na een uterusembolisatie bij vrouwen met symptomatische vleesbomen.

Onderzoek: Fertiliteit van vrouwen met een ovulatiestoornis

Promotieonderzoek laat zien dat vrouwen met een WHO II ovulatiestoornis een grote kans hebben op een kind. Ook bevestigt het de rol van clomifeencitraat als eerstelijnsbehandeling.

Opname prematuren in familiekamer vermindert stress bij ouders

Prematuren opnemen in een familiekamer, in plaats van op een zaal, geeft niet alleen medische voordelen voor de kinderen zelf, maar werkt ook stressverlagend voor de ouders.

Nieuwe triagemarkers voor vroege opsporing van cervixkanker

Tijdens de progressie van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) vinden moleculaire veranderingen plaats die de ontwikkeling van cervixkanker bevorderen.

Heeft de 13-wekenecho meerwaarde voor zwangere vrouwen?

De gynaecologen dr. Haak en dr. Bekker gaan onderzoeken of toevoeging van een 13-wekenecho aan prenatale screening meerwaarde heeft voor zwangere vrouwen.

Trauma’s als gevolg van slechte bejegening tijdens bevalling

Veel vrouwen hebben negatieve ervaringen met de geboortezorg, zo blijkt uit recent promotieonderzoek dat honderden bevallingsverhalen heeft geanalyseerd.

Patiënten niet geïnformeerd dat fabrikant mee opereerde met gynaecoloog tijdens inbrengen implantaat

Patiënten met een bekkenbodemmatje ontdekten achteraf dat deze destijds is ingebracht onder begeleiding van fabrikanten in de OK, zónder dat zij dit wisten of goedvonden. De NVOG blijkt hier nog geen richtlijnen voor te hebben.

Hoogleraar professor Mearin: ‘Vroeg diagnosticeren van coeliakie: we kunnen echt beter’

Hoogleraar Kindergeneeskunde prof. Luisa Mearin maakt zich hard voor een vroegere diagnose van coeliakie en pleit voor landelijke screening. Niet-gediagnosticeerde coeliakie kan namelijk ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken op velerlei gebieden.

Therapeutisch vaccin vergroot overlevingskans voor patiënten met baarmoederhalskanker

Patiënten met baarmoederhalskanker hebben een grotere overlevingskans door een therapeutisch HPV-16 vaccin. De response van het vaccin kan versterkt worden in combinatie met chemotherapie.

Dr. Van Kempen: ‘We kunnen nu onderbouwde keuzes maken in de behandeling van een lage bloedsuikerspiegel bij gezonde pasgeborenen’

Kinderarts-neonatoloog dr. Anne van Kempen vertelt over de ‘Hypo-EXIT studie waarbij de behandeling van pasgeborenen met een te lage bloedsuikerspiegel is onderzocht.

Voedingsadvies kan luchtweginfecties bij kinderen doen afnemen

Kinderarts dr. Van der Gaag deed onderzoek naar kinderen (1-4 jaar) die vaker dan gemiddeld hoesten, koorts hebben en verkouden zijn, en pleit voor een voedingsadvies.

Hiv-tests onvoldoende toegankelijk voor een deel van de sekswerkers

Hiv-tests blijven over het algemeen onvoldoende toegankelijk voor vrouwelijke gemigreerde sekswerkers uit Oost-Europese landen buiten de Europese Unie (EU).

Verband tussen stresshormoonritme in borstvoeding en het ritme bij baby’s

Stresshormonen in moedermelk spelen mogelijk een rol in de ontwikkeling van het stresshormoonritme bij kinderen.

Drs. Danhof: ‘Niet afwachten bij onbegrepen onvruchtbaarheid’

Behandeling met IUI, al dan niet met een ovulatie-stimulerend middel, leidt bij onbegrepen onvruchtbaarheid vaker tot zwangerschappen dan afwachtend beleid.

‘Arts, wees je bij vrouwen met vleesbomen bewust van de risico’s op hart- en vaatziekten’

Vrouwen met vleesbomen in hun baarmoeder hebben meer kans op hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en een hogere ziektelast, vergeleken met vrouwen die geen vleesbomen hebben.

Prof.dr. Zweemer: ‘Gezamenlijk researchportaal zou onderzoek naar zeldzame tumoren écht vooruit helpen’

Als er íémand is die op de bres gaat voor regionale samenwerking op het gebied van kanker is het prof. dr. Ronald Zweemer. “In mijn vakgebied, de oncologische gynaecologie, zijn alle ziektebeelden zeldzaam. Dat is een omstandigheid die het gewoon keihard nodig maakt om de hele regio samen te laten werken.

Bloeme van der Knoop: Hersenschade bij ongeboren kind

Welke beeldvorming van de hersenen van ongeboren kinderen met risico op hersenschade is het beste? Van der Knoop concludeert dat de uitgebreide hersenecho meer milde afwijkingen laat zien dan standaard echo en MRI.