DOQ

Interne geneeskunde

 
Andere vakgebieden

Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

De FMS-vakjury heeft 3 genomineerden geselecteerd uit 21 inzendingen van wetenschappelijke verenigingen: namelijk AMACING-studie (radiologen, internisten, cardiologen), MijnIBDcoach-studie (MDL-artsen) en CAMELYON16-challenge (pathologen).

Onderzoek: antibioticagebruik in ziekenhuizen neemt af door antibioticaprogramma’s

Een onderzochte interventie die antibioticagebruik gestructureerd meet en verbetert, is (kosten)effectief. De interventie verminderde de opnameduur en de tijd dat patiënten antibiotica slikken.

Potentieel doelwit voor streptokokkenvaccin geïdentificeerd

Er is een nieuwe modificatie op het oppervlak van bacterie Groep A Streptococcus geïdentificeerd. Dit biedt mogelijkheden voor vaccinontwikkeling.

Dr. Jager: ‘Het is tijd om overbehandeling borstkanker echt te gaan voorkomen’

De prognose bij borstkanker is sterk verbeterd. Nu wordt het tijd om overbehandeling te voorkomen en te onderzoeken wie werkelijk baat heeft bij welke therapie. Maar hoe doe je dat?

Zorgprofessionals, maak intimiteit in palliatieve fase bespreekbaar

Hoewel het belang van seksualiteit door patiënt en zorgprofessionals wordt onderkend, blijft het onderwerp vaak onderbelicht in de palliatieve zorg. Onderzoek pleit ervoor om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Doorbraak in diagnostiek: teveel aan DNA veroorzaakt stofwisselingsziekte bij kinderen

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben via een nieuwe methode aangetoond dat vermeerdering van een stukje DNA bepaalde stofwisselingsziekten veroorzaakt.


Onderzoek ZN: Ruim 200.000 langdurige gebruikers opioïden in Nederland

In 2017 gebruikten ruim 200.000 patiënten langdurig opioïden. Het totaal aantal gebruikers steeg met 55%, van 650.000 in 2010 naar ruim 1 miljoen in 2017.

Hoogleraar interne geneeskunde prof. Biermasz: ‘Hoogste tijd voor zeldzame endocriene ziekten in de schijnwerpers’

Hoogleraar interne geneeskunde prof. Nienke Biermasz pleitte tijdens haar recente oratie voor meer aandacht voor zeldzame endocriene ziekten en een behandeling waarbij de patiënt actief wordt betrokken.

€ 6,5 miljoen subsidie voor onderzoek stoffen in het milieu die schildklierhormoon verstoren

ATHENA, een onderzoeksproject waarbij het Erasmus MC Schildkliercentrum een grote rol speelt, krijgt een Europese subsidie van € 6,5 miljoen. Het consortium onderzoekt de effecten van stoffen in het milieu die een hormoonverstorende werking op de schildklier hebben.

Radboudumc-onderzoeker krijgt Dekkerbeurs voor onderzoek naar de rol van ontstekingen bij slagaderverkalking

Siroon Bekkering, Radboudumc-onderzoeker bij de afdeling Interne Geneeskunde, krijgt een beurs van 209.000 euro voor onderzoek naar de verergering van slagaderverkalking door agressieve ontstekingscellen.

Chirurg dr. Burger onderzoekt uitgezaaide darmkanker: ‘Misschien werkt chemo beter bij rechtstreekse toediening in buikholte’

Het Catharina Ziekenhuis doet onderzoek naar een nieuwe behandeling bij uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze patiëntenkrijgen naast hun reguliere chemobehandeling ook chemotherapie toegediend via een slangetje rechtstreeks in de buikholte.

Onderzoek toont aan dat de suiker siaalzuur belangrijk is voor spierfunctie

Onderzoek van onder meer het Radboudumc laat zien dat de suiker siaalzuur belangrijk is voor een goede spier- en hartfunctie. Bij een familie met spierklachten ontdekten ze een foutje in een gen waardoor afbraak van siaalzuur niet goed plaatsvindt.

Interventiecardioloog prof. dr. Reekers: ‘Soms heeft diabetespatiënt goede kans om voet te behouden door langer behandelen’

Een nieuwe, eenvoudig uit te voeren test geeft snel uitsluitsel of amputatie nodig is bij een diabetespatiënt met aangetaste bloedvaten in de voet. Nu tasten artsen veelal in het duister of een voet of zelfs het hele been te redden is, wat kan leiden tot onnodige behandelingen. Een publicatie hierover is 3 december gepubliceerd in […]

Huisarts Van de Griendt: ‘Insulineresistentie onderkennen behoort wel degelijk tot het domein van medici’

“Er is hoop, insulineresistentie is behandelbaar”, schrijft huisarts Lieneke van de Griendt in dit artikel. Artsen zouden in een veel vroeger stadium moeten controleren op insulineresistentie. Dit behoort echter (nog) niet tot geprotocolleerde zorg. Terwijl insulineresistentie o.a. kan leiden tot diabetes type 2. “Mijns inziens behoort het onderkennen van insulineresistentie daarom wel degelijk tot het domein van medici.”

Internist dr. Özcan: ‘Vraag naar diabetes-specifieke distress, want het beïnvloedt de diabetesregulatie’

Etniciteit speelt een rol bij de mate waarin diabetici diabetes-specifieke distress ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Een vragenlijst helpt internisten en andere zorgprofessionals helpen om distress bespreekbaar te maken en de diabetesregulatie te verbeteren.

Internist dr. Out: ‘Screen op vitamine B12 om zenuwschade door metformine bij behandeling diabetes te voorkomen’

Metformine wordt al zestig jaar gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2, maar nog steeds zijn niet álle effecten van het medicijn bekend. Aanleiding voor dr. Mattijs Out, internist in het MST, om het middel verder te onderzoeken voor zijn promotie. Hierbij ontdekte hij het belang van vitamine B12-bepaling en deed hij tevens genetisch onderzoek.

Internist prof. dr. Dekkers: ‘Patiënten met subklinische hypothyreoïdie niet gebaat bij behandeling met schildklierhormoon’

Behandeling van subklinische hypothyreoïdie met schildklierhormoon (levothyroxine) heeft geen effect op kwaliteit van leven, BMI, bloeddruk, cognitief functioneren en vermoeidheid. Advies is nu patiënten met subklinische hypothyreoïdie en daarbij lichamelijke en/of psychische klachten een proefbehandeling met schildklierhormoonsubstitutie aan te bieden.

Dr. Egberts: ‘Verstoorde reactie van het immuunsysteem en oxidatieve stress spelen mogelijke rol bij pathofysiologie van delirium’

Dr. Angelique Egberts, apotheker, heeft promotieonderzoek gedaan naar delirium. Mogelijk spelen een verstoorde reactie van het immuunsysteem en oxidatieve stress een rol bij de pathofysiologie van een delirium. Ook het gebruik van anticholinerge medicatie vergroot het risico.

Kinderallergoloog dr. Van der Meulen: ‘Geef kind met ernstig eczeem al zeer jong pinda en ei om allergie te voorkómen’

Decennialang is gedacht dat een voedselallergie voorkomen kan worden door producten als ei en pinda op latere leeftijd aan jonge kinderen te geven. Het tegendeel blijkt waar te zijn, juist het geven van pinda en ei op zeer jonge leeftijd (bij 4-8 maanden) helpt om een allergie te voorkomen.

Prof. dr. Kops: ‘Sneller ontwikkeltraject naar nieuwe oncologische geneesmiddelen door samenwerking Oncode instituut met farmacie’

Artsen en patiënten ‘in de oncologie’ staan er vaak om te springen dat potentieel veelbelovende medicatie uit fundamenteel onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar komt. Het Oncode instituut zet zich daarom in om het ontwikkeltraject naar nieuwe oncologische geneesmiddelen te verkorten en medicatie betaalbaarder te maken. Haar eigen valorisatieteam beoogt om zo snel mogelijk klinische toepassingen van ‘proof of concepts’ voor elkaar te krijgen.

Hoogleraar cardiologie De Boer: ‘Screen bij hartfalen vroegtijdig op darmkanker’

Een hart dat als gevolg van een hartinfarct versleten is en minder goed bloed rondpompt, scheidt stoffen af die tumorgroei stimuleren (en het risico op darmkanker doen toenemen). Dat blijkt uit onderzoek met muismodellen, ondersteund met gegevens uit bevolkingsonderzoek PREVEND.

Onderzoekers vinden aanknopingspunt voor immuuntherapie van ontsnapte tumor

Wetenschappers van het LUMC hebben een manier ontdekt om voor het afweersysteem onzichtbare tumorcellen toch vatbaar te maken voor immuuntherapie. Die cellen blijken namelijk niet helemaal incognito te zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht.

Chirurg-oncoloog dr. Francken over die ene patiënt: ‘Arts dient weigering patiënt te respecteren’

Een patiënt die impact heeft. Chirurg-oncoloog dr. Francken vertelt over een patiënt met een sarcoom die weigert mee te doen aan experimenteel radiotherapeutisch onderzoek.