DOQ

Interne geneeskunde

 
Andere vakgebieden

‘Lage sociaal­eco­nomische status is een indicator voor diabetes type 2’

Bij mensen met een laag inkomen wordt diabetes type 2 vaker over het hoofd gezien dan bij welgestelden, blijkt uit Gronings onderzoek. PhD-kandidaat Yinjie Zhu: “Artsen en beleidsmakers moeten meer oog krijgen voor sociaaleconomische status.”

Hoge deelname drie screenings­pro­gramma’s kanker

Onderzoekers van Erasmus MC analyseerden hoeveel vrouwen deelnamen aan alle screenings-programma’s voor kanker, en welke factoren hierbij van invloed waren. Kennis over hun deelname aan deze programma’s kan gebruikt worden om de participatie te verbeteren.

Neoadjuvante immuuntherapie effectief bij MMR-deficiënt coloncarcinoom

“Het indrukwekkendst was dat bijna alle patiënten (99%) een pathologische respons hadden. 95% had een complete of bijna complete respons en 67% een pathologische complete respons. Echt een fantastisch resultaat”, zegt internist-oncoloog Chalabi.

Kunstmatige alvleesklier veel­belovend na totale pancrea­tecto­mie

“Is de kunstmatige pancreas ook een optie voor mensen die als gevolg van een totale pancreatectomie moeilijk in te stellen insuline-afhankelijke diabetes hebben?”, vroeg arts onderzoeker Charlotte van Veldhuisen zich af.

Jaarlijks screenen bij hoog risico alvlees­klier­kanker blijkt zinvol

“Na vijf jaar was 32% van de patiënten met alvleesklierkanker in dit screenings- programma nog in leven. In de algemene bevolking is de vijfjaarsoverleving bij alvleesklierkanker 5 tot 10%”, aldus arts-onderzoeker Derk Klatte.

Weinig aandacht voor veel voorkomend pollen voedsel syndroom

Pollen voedsel syndroom is allesbehalve zeldzaam. Toch zijn er maar weinig richtlijnen voor de diagnostiek. “Bij een vermoeden van PFS wordt vaak veel meer getest dan nodig”, aldus Maurits van Maaren, internist-allergoloog-immunoloog.


Samen werken aan preventie derma­tolo­gische bij­werkingen kanker

“Met hoofdhuidkoelingen kun je haaruitval bij chemotherapie verminderen, met koelingen van de handpalmen en voetzolen rem je hand-voetsyndroom en nagelafwijkingen”, aldus onco-dermatoloog Annemie Galimont.

Minder diagnoses huidkanker door lockdown

Tijdens de eerste lockdown – van maart tot mei 2020 – ‘vingen’ huisartsen en dermatologen 29% minder plaveiselcelcarcinomen en 50% minder basaalcelcarcinomen. De gevolgen hiervan lijken vooralsnog mee te vallen.

Diagnose en behandeling diepveneuze trombose vaker bij de huisarts

Diepveneuze trombose vaker in de eerste lijn diagnosticeren of uitsluiten en daar behandelen. Dat beogen NEO Huisartsenzorg en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis met een nieuwe samenwerking. Huisarts Guido Adriaansens: “We willen patiënten minder belasten en de SEH geen onnodig werk bezorgen.”

Zoektocht naar factoren die progressie Barrett slokdarm voorspellen

Vanwege een verhoogd risico op adenocarcinoom in de slokdarm staan mensen met Barrett slokdarm onder medische controle. Arts-onderzoeker Esther Klaver ging op zoek naar factoren die laag- en hoogrisico-patiënten van elkaar kunnen onderscheiden.

Magnesium ter preventie van hart- en vaatziekten bij patiënt met chronische nierziekte

Cohortstudies laten zien dat mensen met een hoog magnesiumgehalte in het bloed minder te maken hebben met hart- en vaatziekten. Jeroen de Baaij, fysioloog in het Radboudumc, ziet een enorme potentie in magnesiumsuppletie om hart- en vaatziekten bij patiënten met chronische nierziekte te voorkomen.

Veel nieuwe data en inzichten over borstkanker tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwen hebben vaker HER2-positieve of triple-negatieve borstkanker, met een slechtere prognose. “We dachten dat de toegenomen hormonenstroom tijdens de zwangerschap waarschijnlijk de oorzaak van de borstkanker zou zijn, maar kennelijk is dat niet zo”, zegt medisch oncoloog Britt Suelmann.

Educatie voor ontslag uit ziekenhuis maakt stoma­patiënten veel zelfstandiger

“Het percentage patiënten met een stoma dat dagelijkse thuiszorg nodig had daalde na de educatie van 80 naar 50 procent”, blijkt uit het promotieonderzoek van chirurg i.o. Tina van Loon.

AI inzetten om respons op behandeling alvlees­klier­kanker te beoordelen

Boris Janssen: “Het algoritme kan met hoge betrouwbaarheid kankercellen in het preparaat herkennen.”

Anti­psycho­ticum als veel­beloven­de behandeling van blaaskanker

Mensen met schizofrenie krijgen minder vaak blaaskanker. Dat hangt samen met het gebruik van penfluridol. Het bracht Gabri van der Pluijm uit het LUMC op een vraag: zijn blaasspoelingen met dit anti-psychotisch geneesmiddel een goede en veilige behandeling van oppervlakkige blaaskanker?

Sneller herstel en minder complicaties door 3D-printing bij bottumoren

De komst van 3D-geprinte bekkenprotheses heeft de prognose van kinderen met botkanker in dit lichaamsdeel veel gunstiger gemaakt. “Het past als een perfect puzzelstukje op de plek waar het bot verwijderd is”, zegt kinderorthopeed en hoogleraar orthopedische oncologie Michiel van de Sande.

‘Maak bij patiënt met PDS meer gebruik van positieve diagnose’

Een andere benadering van het prikkelbare darmsyndroom. Een benadering die uitgaat van een positieve diagnose. Dat is wat prof. dr. Daniel Keszthelyi nastreeft. “De MDL-arts bevestigt allereerst dat de klachten reëel zijn. Daarnaast kun je meteen behandelopties aanbieden.”

Aanzienlijk minder seroom met andere hecht­techniek bij borst­ampu­taties

Seroom is een complicatie bij vrouwen met borstkanker die een borstamputatie of okselklierdissectie hebben ondergaan. Uit het promotieonderzoek van aios Britt ten Wolde blijkt dat seroom tot wel 75% verminderd kan worden met een andere hechttechniek: quilten. “Een simpele techniek waarbij de chirurg de huid onderhuids aan de spierlaag hecht. De gedachte is dat zich zo geen vocht kan verzamelen tussen spierlaag en huid.”

Kankerpatiënt van vandaag: de hartpatiënt van morgen?

Hartfalen, coronairlijden, klepafwijkingen, ritmestoornissen, pericarditis; de lijst met hartcomplicaties door kankerbehandelingen is lang. “Toch staat het risico op hartschade door kankerbehandeling bij veel medisch specialisten nog niet scherp op het netvlies”, stelt dr. David Haitsma, cardioloog bij de Hartkliniek in Oisterwijk.

‘Artsen kunnen meer betekenen als ze palliatieve zorg eerder inzetten’

“Rond het levenseinde is nog een wereld te winnen”, stelt Yvette van der Linden, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC. Zij bekleedt tevens de leerstoel palliatieve geneeskunde. De radiotherapeut-oncoloog wil eerdere aandacht voor palliatieve zorg in het behandeltraject en meer belangstelling voor dit thema in het onderwijs.

Therapeutisch longkankervaccin: perspectief voor patiënt die niet reageert op checkpointremmers

Prof. Sjoerd van der Burg vertelt over hoopgevend onderzoek. “Eerder wisten we nog niets over de regulatie van T-cel-responsen. Inmiddels hebben we van voorgaande trials geleerd dat vele facetten een negatief effect hebben op de klinische effectiviteit van therapeutische vaccins. Deze kennis en ervaring verwerken we in de ontwikkeling van dit nieuwe therapeutische vaccin.”

‘Het ontbreekt nog vaak aan tijdige diagnose van maag-darmischemie’

Het Maagdarm Ischemie Centrum Rotterdam is door het ministerie VWS erkend als Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen. Tijdige diagnostiek en behandeling is belangrijk bij maag-darmischemie. Maar daar ontbreekt het nog vaak aan. “Wij kunnen patiënten veel kwaliteit van leven teruggeven”, zegt MDL-arts Désiree Leemreis-van Noord.

Alvleesklierkanker: nog veel winst te behalen

Alvleesklierkanker veroorzaakt lange tijd weinig klachten. Bij meer dan de helft van de patiënten is de ziekte bij diagnose al uitgezaaid. Het is de kankervorm met de minst gunstige overlevingscijfers. “Het probleem bij de vele studies van de afgelopen jaren is geweest dat die altijd een one size fits all-aanpak hebben gehanteerd”, aldus Internist-oncoloog Wilmink.