DOQ

Longgeneeskunde

 
Andere vakgebieden

Neoadjuvant nivolumab verbetert uitkomsten van resectabel NSCLC 

De toevoeging van nivolumab aan neoadjuvante chemotherapie verbetert de uitkomsten van patiënten met resectabel NSCLC. Dit is gevonden in de CheckMate 816-studie.

‘Rechter hartfalen bij PH is onontgonnen gebied’

Dr. Frances de Man (afdeling Longziekten, Amsterdam UMC) won onlangs de Prix Galien Research Award 2022. Zij doet breed onderzoek naar rechter hartfalen bij patiënten met pulmonale hypertensie (PH). “De onbekendheid van deze ziekte is iets wat mij juist aantrekt.”

Thuis­beade­ming: unieke landelijke samenwerking in de zorg

“Thuisbeademing is een unieke vorm van landelijke samenwerking die navolging verdient. We hebben de afgelopen 30 jaar laten zien wat we voor elkaar kunnen krijgen door samen te werken”, aldus longarts drs. Ries van den Biggelaar van het Centrum voor Thuisbeademing.

Geen gunstig effect van ivermectine bij COVID-19

Een medicijn dat veel belangstelling heeft gekregen in relatie tot COVID-19, is ivermectine. Ivermectine resulteert echter niet in minder opnames of langdurige observaties vanwege progressie van COVID-19. Dit blijkt uit de Braziliaanse TOGETHER-studie.

Risico co-infecties met SARS-CoV-2 onderstreept belang detectie en vaccinatie

Een Britse databasestudie, die in The Lancet verscheen, ondersteunt om tegen zowel SARS-CoV-2 als griepvirussen te vaccineren en om risicopatiënten te identificeren.

Long­revali­datie op hoogte: waarde­volle optie bij ernstig astma

“Door de snelle verbetering van klachten ervaren mensen vaak na lange tijd weer hoe het is om hun astma onder controle te hebben”, zegt onderzoeker dr. Karin Fieten van het Nederlands Astmacentrum Davos en SIAF.


Steroïd­sparend effect beperkt tot astma­patiënt­en met hoog eosino­fielen­getal

Tezepelumab bleek in de totale studiepopulatie van SOURCE geen significant steroïdsparend effect te hebben, maar wel bij deelnemers met een hoog eosinofielengetal.

Welke impact heeft LAS op wachtlijsten long­transplan­tatie?

In 2014 is in Nederland de Lung Allocation Score (LAS) in gebruik genomen. “Onderzoek naar deze score laat zien dat de kans om een longtransplantatie te ondergaan groter is geworden voor patiënten met longfibrose”, aldus Thijs Hoffman, longarts in opleiding in het St. Antonius en 1e auteur van dit onderzoek.

Tripletherapie verbetert uitkomsten van patiënten met cystische fibrose

Tripletherapie verbetert onder andere de longfunctie en respiratoire symptomen in een diverse patiëntenpopulatie met CF. Dit is gevonden in de PROMISE-studie.

Chronisch hoesten: nieuwe inzichten, andere opties voor behandeling

“Voorheen zagen we chronische hoest vooral als onderdeel van een andere aandoening”, zegt longarts Jan Willem van den Berg. “Tegenwoordig zien we het meer als een eigen ziektebeeld, als een aandoening van het zenuwstelsel.” Dit leidt tot een andere benadering. Zo valt ook op te maken uit de richtlijn van de European Respiratory Society (ERS) uit 2020, waaraan Van den Berg meeschreef.

‘Belet met therapeutic drug monitoring resistentie tegen tbc-behandeling’

De helft van de tbc-behandelaren wereldwijd past therapeutic drug monitoring (TDM) toe. UMCG-longarts Onno Akkerman wil een toename. “Want TDM betekent: goede effectiviteit met minimale toxiciteit, waarbij de concentratie van de geneesmiddelen hoog genoeg is om behandelresistentie tegen te gaan.”

Huisarts volgt bij astma en COPD in 60% van gevallen advies longarts op

De Astma/COPD-dienst van Certe houdt zorg voor astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. Bij (een vermoeden van) obstructieve longziekte verwijst de huisarts de patiënt naar de service, waarna een longarts diagnosticeert en een behandelplan maakt. “Zes op de tien keer wordt het advies opgevolgd”, aldus anios Niels Schipper die onderzoek hiernaar deed.

Trastuzumab deruxtecan nuttig bij HER2-gemuteerd NSCLC

Trastuzumab deruxtecan heeft een aanhoudende antikankeractiviteit bij patiënten met een eerder behandeld HER2-gemuteerd NSCLC. Deze resultaten van de DESTINY-Lung01-studie verschenen onlangs in het NEJM.

Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

Patiënten met ernstig astma hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care te worden opgenomen of te overlijden. In een Britse studie werd onlangs het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vastgesteld bij astmapatiënten met diverse fenotypes.

Digitale voorzet­kamer verbetert inname inhalatie­medi­catie bij COPD

Het aantal fouten met medicatie inhaleren neemt bij COPD-patiënten flink af dankzij een digitale voorzetkamer en de daaruit voortvloeiende persoonlijke inhalatie-instructies. “In de OUTER SPACE-studie leidde dit bij patiënten met COPD tot 38% minder fouten”, zegt Job van Boven, hoofdonderzoeker en oprichter van het Therapietrouw Centrum van het UMCG.

Postmortaal longweefsel biedt vitale inzichten in pathofysiologie van COVID-19

Onderzoek van postmortaal longweefsel is van vitaal belang om meer kennis te krijgen over de pathogenese van COVID-19.

Therapeutisch longkankervaccin: perspectief voor patiënt die niet reageert op checkpointremmers

Prof. Sjoerd van der Burg vertelt over hoopgevend onderzoek. “Eerder wisten we nog niets over de regulatie van T-cel-responsen. Inmiddels hebben we van voorgaande trials geleerd dat vele facetten een negatief effect hebben op de klinische effectiviteit van therapeutische vaccins. Deze kennis en ervaring verwerken we in de ontwikkeling van dit nieuwe therapeutische vaccin.”

Neurologische uitval tijdens invasieve longprocedure? Overleg met hyperbare kamer!

“Als alle longartsen, radiologen en neurologen onthouden dat acute neurologische uitval tijdens of net na een longprocedure een luchtembolie kan zijn, hebben we al veel winst behaald”, aldus longarts Jelle Miedema. Hij verdiepte zich in iatrogene gasembolieen en publiceerde erover in PulmoScript (juni 2021).

ICS-gebruik resulteert in diverse veranderingen in longmicrobioom

Voor de eerste keer is op een longitudinale, gerandomiseerde en gecontroleerde wijze het effect van ICS-gebruik op het longmicrobioom geanalyseerd.

Niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute COVID-19-pneumonie uitgezocht

Voor de behandeling van COVID-19-gerelateerd acuut respiratoir falen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van niet-invasieve ademhalingsondersteuning. In een literatuurstudie is de evidence uitgezocht.

(H)erken langdurige symptomen na COVID-19

Het Erasmus MC volgt ruim 650 ex-COVID-19-patiënten uit tien ziekenhuizen en revalidatiecentra tot twee jaar na hun ziekenhuisontslag. Longarts dr. Merel Hellemons: “We hopen te leren welke patiënten de grootste risico’s lopen, zodat we meer maatwerk bij monitoring en behandeling kunnen toepassen in de nabije toekomst.”

Geen antibiotica nodig vanwege risico op bacteriële superinfectie bij COVID-19

Het richtlijnadvies om bij patiënten met SARS-CoV-2-pneumonie al ten tijde van de intubatie antibiotica te starten, resulteert in overbehandeling.

‘Meetmethoden rookmachines moeten menselijk rookgedrag realistischer nabootsen’

“Ik zou graag zien dat de manier waarop sigaretten machinaal worden gerookt ten behoeve van regulering verandert. Er is echt behoefte aan intensievere meetmethoden die beter de realiteit van humaan rookgedrag nabootsen”, zegt promovenda dr. Charlotte Pauwels. Zij pleit voor eerlijker schadelijke stoffen in sigaretten meten.