DOQ

Longgeneeskunde

 
Andere vakgebieden

‘Meetmethoden rookmachines moeten menselijk rookgedrag realistischer nabootsen’

“Ik zou graag zien dat de manier waarop sigaretten machinaal worden gerookt ten behoeve van regulering verandert. Er is echt behoefte aan intensievere meetmethoden die beter de realiteit van humaan rookgedrag nabootsen”, zegt promovenda dr. Charlotte Pauwels. Zij pleit voor eerlijker schadelijke stoffen in sigaretten meten.

‘Tegen 2050 heel eind op weg naar een wereld zonder TB’

Longarts en hoogleraar prof. dr. Martin Boeree zet zich in voor betere behandeling en volledige eliminatie van tuberculose. “TB is alleen met combinatiebehandelingen te bestrijden. Juist daarom is het zo goed dat we meerdere farmaceuten met nieuwe compounds in de pijplijn aan één tafel hebben gekregen.”

COVID-19 gerelateerd ARDS niet eenduidig fenotype

De Nederlandse PRoVENT-COVID-studie toonde aan dat COVID-19 gerelateerd ARDS niet een eenduidig respiratoir fenotype is.

Implementatiestudie effent pad voor screeningsprogramma longkanker

“De noodzaak voor een bevolkingsbreed screeningsprogramma voor mensen met een hoog risico op longkanker is voor iedereen volstrekt helder. Maar deze implementatiestudie dwingt je als onderzoeker om je voorbereiding zo gedegen mogelijk te maken, bijvoorbeeld omtrent low-dose CT-scan-protocollen en datamanagement”, zegt prof. dr. Harry de Koning.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn zeldzaam na COVID 19-vaccinatie

Na een COVID 19-vaccinatie is de kans op ziekenhuisopnames of overlijden heel klein. Dat blijkt uit een recente studie.

Slechtere respiratoire uitkomsten van COPD door raciale segregatie

Raciale segregatie blijkt niet alleen het risico op longkanker en astma te verhogen, maar ook op COPD. Dit staat beschreven in het blue journal, voorzien van een redactioneel commentaar.


Nasale toediening om RS-virus ‘bij de voordeur’ tegen te houden

“Wat veel mensen niet beseffen is dat we jaarlijks vele kinderen moeten overplaatsen naar het buitenland omdat in het piekseizoen van RS-virus de druk op de gezondheidszorg te groot wordt”, zegt arts-onderzoeker Natalie Mazur. “En nog zorgelijker; RSV is – na malaria –de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij zuigelingen.”

Wakkere buikligging nuttig bij COVID-19 met respiratoir falen

Wakkere buikligging vermindert de kans op therapiefalen en intubatie bij COVID-19-patiënten met respiratoir falen. Deze resultaten van een open-label meta-trial van zes studies verschenen in The Lancet Respiratory Medicine.

Lage morfinedosis ook geschikt voor COPD-patiënt die nog níet in stervensfase is

Longartsen zetten morfine nauwelijks in als behandeling voor ernstige kortademigheid bij COPD, terwijl dat wel werkt. “Daarom is het zo belangrijk dat artsen goed geïnformeerd zijn en kennis hebben van relevante studies”, zegt dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde.

Ondanks longbeschermende beademing hoge sterfte door COVID-19

Ondanks het gebruik van longbeschermende beademing overlijden veel patiënten met COVID-19 die invasieve mechanische beademing nodig hebben.

Expertise bundelen voor optimale behandeling van longkankermutaties

Longkankerpatiënten met zeldzame mutaties kunnen straks gerichter behandeld worden dankzij centralisatie van de zorg. Hoogleraar Longgeneeskunde prof. dr. Joachim Aerts: “Elke patiënt met longkanker verdient de beste behandeling, en daarvoor is optimale diagnostiek nodig.”

Minder overlijden of respiratoire insufficiëntie bij COVID-19-pneumonie

In de STOP-COVID-trial resulteerde de JAK-remmer tofacitinib bij opgenomen volwassen patiënten met COVID-19-pneumonie in een lager risico op overlijden of respiratoire insufficiëntie tot aan dag 28 in vergelijking met placebo.

Stem behandeldoel beter af met patiënt met uitgezaaide longkanker

“Goede, open communicatie, advanced care planning en gezamenlijke besluitvorming zijn van groot belang voor patiënten met uitgezaaide longkanker”, aldus dr. Adinda Mieras. Zij promoveerde op behandelingen voor uitgezaaide longkanker rond het levenseinde.

Lagere Vt en buikligging beste strategie bij ARDS

Patiënten met matige tot ernstige ARDS kunnen het beste behandeld worden met een lage teugvolume-gevoelige strategie.

Vroege COPD in algemene bevolking is lastig te definiëren

Een minderheid van de jongvolwassenen met vroege COPD ontwikkelt tien jaar later klinische COPD. Dit risico hangt af van de hoeveelheid blootstelling aan sigarettenrook.

Antibioticagebruik jonge kinderen kan leiden tot ontwikkelen astma

Dr. Elise Slob: “De associatie tussen antibioticagebruik op jonge leeftijd en astma is eerder aangetoond. Wij hebben bekeken of deze relatie overeind bleef na controle voor genetische- en omgevingsfactoren.”

Dr. Ninaber: ‘We bestuderen de conditie van patiënten met longembolie vóór en na revalidatie’

PE@home is een onderzoek naar een thuisrevalidatieprogramma voor longembolie-patiënten. Onderzoekers internist dr. Erik Klok en longarts dr. Maarten Ninaber van LUMC verwachten een positieve impact te zien van de acht weken durende revalidatie.

AI voorspelt het risico op longkanker

Een AI-algoritme kan nauwkeurig het risico voorspellen dat longknobbeltjes, gevonden op CT-scans tijdens longscreening, zullen uitgroeien tot tumoren. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Luchtwegen CF-patiënten vaak gelijktijdig geïnfecteerd door diverse bacteriestammen

Het huidige antibioticabeleid bij CF-patiënten is waarschijnlijk ontoereikend. Hun luchtwegen zijn namelijk vaak gelijktijdig geïnfecteerd door diverse S. aureus-stammen.

Dr. Van de Wouw: ‘Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend zijn verdwenen’

Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend tot het verleden behoren. Hiervoor zet internist-oncoloog dr. Yes van de Wouw zich in. “Het leidt tot meer zekerheid en rust voor patiënten en mogelijk levensverlengende therapie.”

Dr. Crijns: ‘Met de app controleren coronapatiënten thuis zelf hun herstel’

Coronapatiënten doorlopen de laatste herstelfase in hun eigen omgeving. En ziekenhuizen hebben eerder bedden vrij voor andere patiënten. Twee voordelen van de app waarmee longverpleegkundigen op afstand de patiënt kunnen monitoren.

Sociaaleconomische situatie van invloed op respiratoire uitkomsten

De sociaaleconomische situatie van zowel individuele personen als van de directe omgeving zijn van invloed op de respiratoire uitkomsten.

Dr. Bruin: ‘Bij mensen met NAFLD hebben de lever, het onderhuids vet en het buikvet als het ware de deur wagenwijd openstaan voor SARS-CoV-2’

Onderzoek laat zien waaróm obesitas een risicofactor is voor een ongunstig beloop van COVID-19. Zowel buikvet, onderhuids vet als levervet blijken bol te staan van ACE2-receptoren, de ‘toegangspoortjes’ van SARS-CoV-2 tot cellen.