DOQ

Dr. De Ridder over vroeg starten infliximab bij kinderen met Crohn: ‘We zien duidelijk verschil met de conventionele therapie’

Als kinderen met ernstige ziekte van Crohn direct infliximab krijgen, raakt de ziekte sneller en beter in remissie dan wanneer ze standaardbehandeling krijgen.

Wereldwijd grote verschillen wachttijd operatie dikke darmkanker

Onderzoekers concluderen dat er één internationale richtlijn moet komen voor de maximale wachttijd tot de operatie bij dikke darmkanker. Dit verschilt nu flink per land.

Dr. Verdonk: ‘Omringd door experts verleggen we de grenzen van onze behandeling’

MDL-arts dr. Robert Verdonk vertelt over de meerwaarde van samenwerking met andere specialisten aan de hand van een casus van een patiënt met alvleesklierkanker.

Dr. Van Bon: ‘Kleinschalig onderzoek naar kunstmatige alvleesklier al hoopgevende resultaten bij diabetes type 1’

Internist-endocrinoloog dr. Arianne van Bon is betrokken bij onderzoek naar de effecten van een kunstmatige alvleesklier bij honderd volwassenen met DM1.

Prof. dr. De Man: ‘Ik verbaasde me tóch hoe slim het lichaam is om de longen te her-modelleren’

Prof. dr. Rob de Man blikt terug op de casus van een patiënt met hepatopulmonaal syndroom die indruk op hem heeft gemaakt. “Na een half jaar verscheen hij zonder rollator en zuurstoftank.”

Betere uitkomsten met minimaal invasieve pancreaschirurgie

Minimaal invasieve chirurgie gaat gepaard met minder chirurgische weefselschade, minder intra-operatief bloedverlies, minder pijn, kortere tijd tot functioneel herstel en kortere ziekenhuisopname, zo beschrijft anios chirurgie Sanne Lof in zijn proefschrift.


Pancreaskanker: wel of geen FOLFIRINOX na nab-paclitaxel plus gemcitabine

Nab-paclitaxel plus gemcitabine was even actief en veilig als deze combinatie gevolgd door inductiechemotherapie met FOLFIRINOX bij de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde pancreaskanker.

Radicale chirurgie versus orgaanbehoud bij vroeg stadium rectumkanker

Met kortdurende radiotherapie gevolgd door transanale endoscopische microchirurgie wordt een hoog niveau van orgaanbehoud bereikt.

Thiopurine-gebruik verhoogt bij IBD risico op ernstige COVID-19

IBD-patiënten die een thiopurine gebruiken, hebben een toegenomen risico op ernstige COVID-19. Dit meldt een recent overzichtsartikel in Gut.

Gepersonaliseerde dosimetrie bij hepatocellulair carcinoom resulteert in hoger ORR

Gepersonaliseerde dosimetrie resulteert in een hoger responspercentage dan standaard dosimetrie bij patiënten met een lokaal gevorderd HCC.

Langere levensverwachting na bariatrische chirurgie bij obesitas

Bariatrische chirurgie verlengt de levensverwachting van mensen met obesitas vergeleken met de gebruikelijke obesitaszorg. De mortaliteit blijft echter wel hoger dan bij de algemene bevolking.

Vergelijkbare incidentie van HCC met tenofovir en entecavir bij chronische hepatitis B

Het risico op hepatocellulair carcinoom (HCC) is vergelijkbaar bij behandeling met tenofovir-disoproxilfumaraat of entecavir, zo kwam naar voren uit een systematische review en meta-analyse.

Geen overlevingsvoordeel door toevoeging van pegvor-hyaluronidase-alfa bij pancreaskanker

Wel betere respons, maar geen overlevingsvoordeel door toevoeging van pegvor-hyaluronidase-alfa aan nab-paclitaxel/gemcitabine, zo is gevonden in de fase III HALO 109-301-studie.

Apotheker dr. Teichert: ‘POEP-app geeft patiënten met opioïdengebruik inzicht in mogelijke obstipatie’

Opioïde-geïnduceerde obstipatie is een belangrijke oorzaak van potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. De KNMP ontwikkelde een POEP-app zodat deze patiënten obstipatie (en ziekenhuisopname) kunnen voorkómen.

Nederlandse studie naar conservatief beleid versus ERCP

Conservatief beleid heeft voorkeur boven een ERCP met sfincterotomie bij patiënten met voorspelde ernstige galsteenpancreatitis, maar zonder cholangitis.

Position paper over palliatie van dysfagie bij oesogastrische kanker

Een recent position paper biedt een leidraad voor de behandeling van gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker en maligne dysfagie.

Messcherpe analyses naar chirurgie van cholangiocarcinoom

Recent promotieonderzoek beoogt om de uitkomsten te verbeteren van patiënten met perihilair cholangiocarcinoom (PHC) of intrahepatisch cholangiocarcinoom (IHC).

MDL-arts dr. Keulen stapt op de fiets voor getroffen zorgmedewerkers

MDL-arts dr. Eric Keulen uit het UMC Utrecht is een van de ruim 700 deelnemers die fietsen om geld in te zamelen voor zorgmedewerkers die zijn uitgevallen nadat ze zijn getroffen door COVID-19.

Betere bepaling weefseleigenschappen met spectroscopy

Het bepalen van weefseleigenschappen van weefsel met ‘Single Fiber Reflectance spectroscopy’ (SFR) staat centraal in het onderzoek van promovenda Anouk Post.

Diepe remissie na een jaar voorkómt progressie van vroege Crohn

Bij patiënten met vroege, matige tot ernstige ziekte Crohn gaat het induceren van een diepe remissie gepaard met een afgenomen risico op ziekteprogressie gedurende een mediane periode van drie jaar.

Amphia levert belangrijke bijdrage in baanbrekende endeldarmkanker studie

Tijdens het American Society of Clinical Oncology (ASCO) zijn de resultaten van een internationale studie over de behandeling van endeldarmkanker (rectumcarcinoom) gepubliceerd. Het Amphia heeft een belangrijke bijdrage aan deze internationale RAPIDO- studie geleverd.

Screening van fecesdonoren in tijden van COVID-19

Het risico op overdracht van SARS-CoV-2 door een fecestransplantatie is mogelijk hoger dan door weefseltransplantatie. Gezien de COVID-19-pandemie herziet een internationale groep experts de aanbevelingen over screening van fecesdonoren.

Coronavirus SARS-CoV-2 infecteert cellen van de darm

Onderzoekers hebben ontdekt dat het coronavirus SARS-CoV-2, dat COVID-19 veroorzaakt, darmcellen kan infecteren en zich daar kan vermenigvuldigen.