DOQ

Neurologie

 
Andere vakgebieden

Aspirine en heparine onveilig bij katheter­behande­ling na hersen­infarct

“We weten nu dat de potentiële voordelen van aspirine en heparine niet opwegen tegen het verhoogde risico op een hersenbloeding; dat maakt het extra belangrijk dat we deze studie hebben gedaan”, zegt promovendus en arts-assistent Wouter van der Steen.

Controle van neuromodulatie nu op afstand mogelijk

“De controle van neuromodulatie bij patiënten met chronische pijn kan nu op afstand via iPad of tablet. Dat bespaart hen een soms lange reis naar het ziekenhuis en kosten”, zegt anesthesioloog Harold Nijhuis van het St. Antonius Ziekenhuis.

Intra-arteriële trombectomie: steeds beter door samenwerking en onderzoek

“Het allerbelangrijkste bij IAT is en blijft de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio. Zeker bij dit soort acute zorg speelt de hele keten een rol”, aldus vasculair neuroloog Staals en interventieradioloog Van der Leij van Maastricht UMC+.

Samenwerking neuro­vascu­laire teams LUMC en HMC leidt tot snellere zorg op juiste plek

“Voor mensen met een herseninfarct is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk op de juiste plek behandeld worden”, zegt Ellis van Etten, neuroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Om dit mogelijk te maken hebben het LUMC en Haaglanden Medisch Centrum (HMC) de krachten gebundeld.

Laser­behande­ling moet betere prognose geven bij niet-operabel glio­blastoom

Patiënten met een glioblastoom bij wie geen (volledige) operatie mogelijk is, hebben met een levensverwachting van ongeveer een half jaar een zeer ongunstige prognose. Laserablatie van de tumor verbetert mogelijk hun vooruitzicht. Dit moet blijken uit een zes jaar durende, landelijke studie die dit jaar is gestart. Een interview met neurochirurg Mark ter Laan.

Beter en sneller op de hoogte van actuele problemen Parkinson­­patiënt

Parkinsonpatiënten kunnen proactieve zorg krijgen wanneer hun ziektebeloop op afstand wordt gemonitord met de SanaCoach Parkinson. Neuroloog Gerrit Tissingh: “De zorg is vaak reactief, maar we willen bij verslechtering snel iets kunnen doen.” De applicatie wordt nu wetenschappelijk onderzocht.


Hersenletsel op het sportveld verdient serieuze aandacht

Sport is een gezond en leuk tijdverdrijf, maar het heeft ook risico’s, zoals mogelijk hersenletsel. De NVN kent daarom een werkgroep Sport & Neurologie. Bestuurslid Dorus Fennis: “Sporters, en zeker topsporters, hebben een specifieke benadering nodig. Vanuit ons netwerk proberen we dat te bieden.”

Dystonie bij kinderen: hoe herken je het beter?

Dystonie bij kinderen meetbaar en herkenbaar maken voor artsen. Dat is het doel van Wieke Eggink, aios neurologie in het UMCG en postdoctoraal onderzoeker bij het Movement Disorders Expertise Centrum Groningen. “Iedere arts twijfelt wel eens aan de diagnose: schroom niet om die twijfels te delen, ga met elkaar in gesprek.”

‘Viagra kandidaat om verder te onderzoeken bij Alzheimer’

…om te achterhalen welke door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen kunnen aangrijpen op genen geassocieerd met amyloïd-plaques en tau-eiwitten, structuren die in verband zijn gebracht met de ziekte van Alzheimer. Uiteindelijk…

‘Betrek eerder klinisch genetici bij zeldzame neuro­logi­sche ontwik­kelings­stoor­nissen’

“Het is belangrijk dat neurologen en onderzoekers samenwerken”, zegt arts en klinisch geneticus i.o. Stefan Barakat. “Ze zitten vaak allebei op hun eigen eiland. De beste dokter kan misschien het best klinisch zorgen voor een kind met een genetische aandoening, maar zonder de kennis van de onderzoeker is het ontdekken van nieuwe ziektebeelden en het stellen van een diagnose niet mogelijk.”

‘Kennelijk kan infectie met coronavirus een klinisch beeld veroorzaken dat lijkt op Parkinson’

“Als we nú stappen zetten, zoals sommige bestrijdingsmiddelen verbieden, luchtvervuiling terugdringen en een gezonde leefstijl promoten, kan dat over twintig jaar leiden tot aantoonbare krimp in het aantal Parkinsongevallen”, bepleit neuroloog prof. dr. Bas Bloem. Hij schreef samen met neuroloog dr. Jorrit Hoff het boek ‘De Parkinsonpandemie: een recept voor actie’.

Neurologische uitval tijdens invasieve longprocedure? Overleg met hyperbare kamer!

“Als alle longartsen, radiologen en neurologen onthouden dat acute neurologische uitval tijdens of net na een longprocedure een luchtembolie kan zijn, hebben we al veel winst behaald”, aldus longarts Jelle Miedema. Hij verdiepte zich in iatrogene gasembolieen en publiceerde erover in PulmoScript (juni 2021).

Ontwikkeling therapie Alzheimer: ‘science fiction’ omzetten naar ‘science’

Het Brainscapes-project onderzoekt polygenetische aandoeningen in termen van overrepresentatie van geassocieerde genen in bepaalde types hersencellen. “De samenwerking tussen neurochirurgen en basale wetenschappers is hard nodig om meer te weten te komen over celtypen in de hersenen”, zegt neurofysioloog prof. dr. Huib Mansvelder.

Onderzoek naar tau-eiwit hoopgevend voor eerder ingrijpen bij Alzheimer

“We falen in de behandeling van de ziekte van Alzheimer, omdat we te laat optreden en ons hebben gericht op andere biomarkers, zoals bèta-amyloïd”, zegt associate professor dr. Heidi Jacobs. Ze heeft samen met collega’s ontdekt hoe ze de locus coeruleus, en eventuele accumulatie van het tau-eiwit, in beeld kunnen brengen met MRI-scans. “Door ons te richten op het tau-eiwit kunnen we mogelijk vroeger succesvol ingrijpen.”

‘Wiskundig model kan bij epilepsiepatiënten succeskans van chirurgie vergroten’

“Je kunt tijdens een operatie een matje met elektroden op de hersenschors leggen, die je stimuleert. Die data kan je in het model stoppen om de computer te laten bepalen wat de meest effectieve manier is om de epilepsie te stoppen. Daarmee kun je gericht tegen de neurochirurg zeggen: je moet ook deze plekken weghalen, of deze juist niet”, vertelt neuroloog dr. Frans Leijten.

Toedienen van te veel vocht na ernstig hersenletsel blijkt schadelijk

Het toedienen van te veel vocht bij patiënten die op de intensive care liggen na een traumatisch hersenletsel is schadelijker dan gedacht. Zo blijkt uit onderzoek van Erasmus MC.

Cardiovasculair en metabool risicomanagement verlaagt ook kans op depressie

Schade aan kleine bloedvaatjes in het brein en verhoogde bloedsuikerwaarden kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van depressie op latere leeftijd. Aandacht voor leefstijl vermindert het risico op hart- en vaatziekten, diabetes én de kans op depressie, aldus promovenda Anouk Geraets.

Mindfulness- en acceptatietherapie niet effectiever bij behandeling fibromyalgie

Volgens onderzoek is therapie voor fibromyalgie, gebaseerd op mindfulness en ziekteacceptatie, niet effectiever dan de standaardtherapie. Maar aanvullend onderzoek moet aantonen of het vroeger in het ziekteproces mogelijk wél effect heeft.

‘Huisarts en neuroloog moeten chronische clusterhoofdpijn beter leren herkennen’

“Patiënten met clusterhoofdpijn die niet tijdig kunnen worden behandeld, zijn soms zo ten einde raad dat ze zichzelf van het leven willen beroven”, zegt neuroloog prof. dr. Michel Ferrari. Stimulatie van de achterhoofdzenuw kan aanvallen van chronische clusterhoofdpijn voorkomen en in ernst verminderen.

Verhoogde corticale arousal geeft vrouwen meer risico op vroegtijdig overlijden

Vaker en langer tijdens de slaap bijna wakker worden, vergroot het risico op vroegtijdig overlijden. Cardioloog dr. Dominic Linz: “Verhoogde arousal is niet de oorzaak, maar wel een ‘biomarker’ voor een verhoogd overlijdensrisico. Vervolgens moet je per individu uitzoeken welke factoren hieraan ten grondslag liggen.”

Wees alert op positieduizeligheid bij ouderen en overweeg behandeling

“Een achterliggende benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) als oorzaak voor regelmatig vallen wordt vaak onderschat. Daarom is het zaak om ouderen, ondanks het risico op complicaties, wél te diagnosticeren en te behandelen”, zegt onderzoeker en arts-assistent KNO-heelkunde drs. Britta Maas.

Machine learning en fMRI voorspellen optimale diepe hersenstimulatie bij parkinson

fMRI kan, gecombineerd met machine learning, de ideale manier van deep brain stimulation (DBS) voorspellen bij parkinsonpatiënten. Dit blijkt uit onderzoek.

Arts, denk in de spreekkamer ook aan excessief lachgasgebruik

Het aantal jongeren in de spreekkamer met dwarslaesie-achtige verschijnselen door lachgasgebruik neemt toe. Neuroloog dr. Paul Bienfait zet zich in voor meer bewustwording onder artsen. “Er zijn door lachgas echt mensen in een rolstoel terechtgekomen”