DOQ

Neurologie

 
Andere vakgebieden

Twee miljoen voor onderzoek naar DNA-verandering en ALS

Prof. Jan Veldink heeft een ERC consolidator grant van twee miljoen euro ontvangen. Met behulp van deze subsidie gaat hij de komende vijf jaar onderzoeken waarom sommige veranderingen in het DNA bij een persoon wel tot ALS leiden en bij de andere niet.

Zorgverleners luiden noodklok: we weten te weinig over traumatisch hersenletsel

We weten nog te weinig over hoe we traumatisch hersenletsel moeten aanpakken. Meer en beter gecoördineerd onderzoek is daarom nodig. Dat is de boodschap van een speciale editie van the Lancet Neurology, die op 7 november door experts werd aangeboden aan het Europees Parlement. Vanuit Nederland schreven artsen en onderzoekers van het LUMC, HaaglandenMC, het Erasmus MC en het UMCG mee.

Oorsprong epilepsie onder de loep

Epilepsie is in 80 procent van de gevallen het gevolg van laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus.

Oorzaak ontdekt voor zuurstofgevoeligheid van het brein

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht hebben ontdekt waarom het brein zo extreem gevoelig is voor zuurstoftekort, in tegenstelling tot andere lichaamsorganen. Tijdens zuurstoftekort (door bijvoorbeeld een herseninfarct) wordt een specifiek mechanisme actief dat schadelijke gevolgen heeft voor het brein. “Deze ontdekking lost een langlopend mysterie op”, zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Harald Schmidt. De onderzoeksresultaten worden deze week gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Hersengebieden raken geïsoleerd bij parkinsonpatiënten met hallucinaties

Patiënten met de ziekte van Parkinson die last hebben van visuele hallucinaties vertonen andere verbindingen op hersenscans dan patiënten zonder hallucinaties.

Onderzoekers vinden mogelijk nieuwe risicofactor voor dementie

Hoog en laag magnesiumgehalte in bloed wijst mogelijk op dementie.


‘Geen appels met peren vergelijken, maar uniforme pijnmetingen’

Ziekenhuizen hebben nog onvoldoende aandacht voor pijnbestrijding. Terwijl patiënten sneller herstellen bij goed doorvragen naar pijn. Rianne van Boekel, ‘pijn-kundige’ van het Radboudumc, pleit voor uniforme pijnmeting in álle Nederlandse ziekenhuizen. Ze ziet een belangrijke rol voor pijnteams.

Nieuwe genen ontdekt voor de regulatie van hersenmetastasen bij longkanker

Onderzoek van Mohini Singh, een Amerikaanse promovenda aan de McMaster Universiteit, heeft geleid tot de identificatie van twee belangrijke genen, te weten ‘SPOCK1’ en ‘TWIST2’ die betrokken zijn bij de regulatie van hersenmetastasen bij longkanker. De resultaten staan sinds deze week in het vakblad Acta Neuropathologica gepubliceerd. Hersenenmetastasen vormen een van de meest voorkomende oorzaken […]

Highlights op het gebied van MS

Prof. dr. Hintzen is hoogleraar MS, en hoofd van het MS-centrum ErasMS in Rotterdam. Neuroloog en ook Immunoloog. Hintzen was tijdens de EAN, die vorige maand in Amsterdam plaatsvond, voorzitter van een aantal sessies. Waaronder een sessie waarbij hij de ‘highlights’ besprak op het gebied van MS. In een interview met DOQ.nl geeft hij een […]

“Wat neurofysiologen nu nog visueel beoordelen, wordt toenemend overgenomen door computers”

Prof. dr. Ir. M.J.A.M. (Michel) Van Putten is klinisch neurofysioloog in het Medisch Spectrum Twente (MST), een STZ-opleidingskliniek in Enschede. Daarnaast is hij hoogleraar klinische neurofysologie aan de Universiteit Twente. In een interview met DOQ vertelt Van Putten over de highlights op het vakgebied van de klinische neurofysiologie. Hij presenteerde deze tijdens de EAN in […]

Prof. dr. Berendse: “Targeting movements, moving targets en redefining targets”

“Bij de neurologische bewegingsstoornissen zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande, waardoor we veel beter weten wat er aan de hand is” Prof dr. Berendse geeft in dit interview DOQ.nl een aantal highlights binnen zijn vakgebied. Deze heeft hij tevens gepresenteerd tijdens de EAN 2017 in Amsterdam en komen neer op ‘Targeting movements, moving targets en redefining […]

Werkingsmechanisme anesthesie anders dan gedacht

    Ondanks het veelvuldig gebruik van anesthesie is het precieze mechanisme waardoor deze middelen het bewustzijn verminderen, nog altijd een mysterie. Wetenschappers Patricia Wollstadt en Michael Wibral van de Goethe Universiteit in Duitsland hebben in onderzoek op dieren (fretten) ontdekt dat anesthesie anders werkt dan nu wordt aangenomen, aldus een recente publicatie in PLOS […]

Vijf jaar voor de diagnose hersenkanker al veranderingen in het bloed

  Vijf jaar voordat er bij hersenkanker zichtbare symptomen zijn, kun je al veranderingen waarnemen in de immuun activiteit. Deze zijn te meten aan de hand van bepaalde cytokines in het bloed, aldus recent onderzoek van assistent professor Judith Schwarzbaum van de Ohio State Universiteit in Amerika, et al. De resultaten van het onderzoek staan […]

Cognitieve gedragstherapie vermindert vermoeidheid bij mensen met MS

Ruim 80% van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid. De afdeling revalidatiegeneeskunde van VUmc bestudeerde in nauwe samenwerking met acht andere Nederlandse instellingen het effect van drie verschillende behandelingen tegen vermoeidheid: conditietraining, energiemanagement en cognitieve gedragstherapie. Het blijkt dat alleen cognitieve gedragstherapie bij een psycholoog de vermoeidheid aanzienlijk vermindert. Binnenkort start daarom een […]

Nieuwe behandelmogelijkheden bij traumatisch hersenletsel

  Voor haar promotie deed Simone Dekker (VUMC, Amsterdam) onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om traumatisch hersenletsel beter te behandelen. Haar onderzoek toont aan dat de coagulatie bij patiënten met hersenletsel mogelijk geremd is. Een behandeling met valproïnezuur (Depakine®, Sanofi) en bloedplasma kan het herstel van hersenletsel patiënten verbeteren, aldus Dekker. Allereerst beschrijft Dekker twee klinische […]

PET/CT bij vaststellen effectiviteit therapie DIPG

Bij een onderzoek door prof. dr. Guus van Dongen van het VUMC in Amsterdam en collega’s bij kinderen waarbij op moleculair niveau via PET/CT werd voor het eerst gekeken naar de effectiviteit van een bevacizumab (Avastin®, Roche) behandeling bij kinderen met een ‘diffuus intrinsiek ponsglioom’ (DIPG). De resultaten van het onderzoek staat in de mei-editie […]

Computermodel simuleert rol hersenen bij Tourette

Een nieuw computermodel van de hersenen laat zien dat de motorische tics bij het Syndroom van Gilles de la Tourette mogelijk ontstaan uit interacties tussen verschillende delen in de hersenen. En dus niet vanuit een lokale storing, zoals altijd gedacht werd. Het gaat omeen studie van Daniele Calgiore (National Research Council, Italië). De resultaten werden 30 maart gepubliceerd in PLOS Computational Biology.

Verband tussen hersenschudding en Alzheimer

Er is een verband tussen milde hersenschudding en een versnelde Alzheimer gerelateerde cognitieve functieafname bij mensen die een genetische aanleg hebben voor de aandoening. Detectie van hersenschudding kan derhalve invloed hebben op neurodegeneratie. De resultaten van het onderzoek van Prof. Jasmeet P. Hayes, et al. van de Universiteit van Boston, staan gepubliceerd in het januarinummer […]

Neuroloog dr. Leijten: ‘Een goede band met patiënten vereist gemeende interesse’

In een interview legt Leijten uit wat er komt kijken bij een goed contact met de patiënt en wat de gevolgen zijn van de defensieve geneeskunde die uit Amerika is komen overwaaien. “Een goede band met patiënten vereist gemeende interesse – dat is het verschil tussen geneeskunst en geneeskunde.”

Mate van geurherkenning wijst op Alzheimer

“Een niet-invasief protocol waarmee het vermogen om geuren te herkennen c.q. onderscheiden, maakt het mogelijk om ouderen te vinden die een verhoogd risico lopen op Alzheimer”, aldus assistent professor Mark…


1 6 7 8