DOQ

Neurologie

 
Andere vakgebieden

Betere diagnose en behandeling van mensen met geheugenproblemen door PET-scan

Het resultaat van de PET-scan leidt voor een kwart van de patiënten die de geheugenpoli bezoeken tot een nieuwe diagnose en/of een ander behandelplan.

Hoogleraar neurologie prof. Wermer: ‘Denk bij hersenbloeding op jonge leeftijd aan Katwijkse ziekte’

Een hersenbloeding door niet-erfelijke cerebrale amyloïde angiopathie (CAA) betekent een groter risico op herhaling. Hoewel er nog veel onbekend is over de oorzaken, heeft hoogleraar Neurologie Marieke Wermer concrete tips voor betere zorg, zowel voor neurologen als voor cardiologen.

Nieuwe genen gevonden voor intelligentie en neuroticisme

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar Statistische Genetica Danielle Posthuma (VU/Amsterdam UMC, locatie VUmc) heeft de genen, hersengebieden en celtypen geïdentificeerd die van belang zijn bij intelligentie en bij neuroticisme.

Probleem in kleinste hersenvaten vaak overal merkbaar

Beschadigingen in de kleinste bloedvaten van de hersenen kunnen effecten hebben die overal in het brein merkbaar zijn, stellen onderzoekers van het Radboudumc. Daarom moet de kleine bloedvatziekte (small vessel disease – SVD) in de hersenen niet langer als een lokaal, maar als een globaal hersenprobleem worden benaderd. Die benadering heeft consequenties voor onderzoek, diagnostiek en behandeling.

Fellowship voor Parkinsonspecialist Radboudumc

Radboudumc heeft als eerste medische centrum in Europa een fellowship ontvangen van de Michael J. Fox Foundation om een neuroloog op te leiden tot specialist in Parkinson.

Neurogeneticus prof. Van Bokhoven: ‘Activiteit bij Dravet met individuele medicatie normaliseren’

Neuronen op een chip kunnen helpen om snel tot de juiste medicijnkeuze voor jonge patiënten met ernstige epileptische aanvallen door het syndroom van Dravet te komen, laat onderzoek zien.


Neuroloog dr. Hoff over die ene patiënt: ‘Parkinson heb je nooit alléén; je naasten krijgen er ook mee te maken’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Neuroloog dr. Jorrit Hoff geeft persoonlijke ondersteuning aan zowel Parkinsonpatiënten als aan de partners. Bij een ouder stel doet hij aanhoudend zijn best om het complexe gedrag bij Parkinson steeds zo goed mogelijk uit te leggen aan de partner.

Toenemend percentage Nederlandse ouderen met dementie

In 2012 had een 80-jarige in Nederland een hoger risico op blijvende cognitieve achteruitgang (kenmerkend voor dementie) dan een 80-jarige twintig jaar eerder, in 1992. Dit blijkt uit onderzoek.

Neuroloog prof. dr. Weinstein over die ene patiënt: ‘Had de tumor haar echte persoonlijkheid weggedrukt?’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Neuroloog prof. dr. Weinstein vraagt zich af -door een patiënte die is geopereerd aan een frontaal gelokaliseerd meningioom- wat onze vrije wil voorstelt.

Hoogleraar neuroradiologie Frederik Barkhof krijgt oeuvreprijs voor MS-onderzoek

Hoogleraar neuroradiologie ontvangt een oeuvreprijs voor zijn innovatieve onderzoek naar het gebruik van MRI bij onderzoek naar multiple sclerose .

Neurochirurg dr. Van Rijen over die ene patiënt: ‘Zo’n heftige epilepsieaanval was blijkbaar normaal’

Iedere arts heeft wel een patiënt die hem of haar altijd is bijgebleven. Neurochirurg Peter van Rijen herinnert zich dat hij nogal onder de indruk was toen een epilepsiepatiënt in zijn aanwezigheid een zeer heftige aanval kreeg.

Neuroloog prof. dr. Van Laar: ‘Onderzoek naar Parkinson is opmaat naar personalized medicine’

De ziekte van Parkinson is ingewikkeld en de uiteenlopende symptomen zijn voor iedereen anders. Grootschalig onderzoek moet het mogelijk maken om behandeling meer op de individuele Parkinsonpatiënt af te stemmen.

Tekort aan signaalstof acetylcholine speelt mogelijk rol bij hallucinaties bij Parkinson

Parkinsonpatiënten met hallucinaties meer cognitieve problemen, zoals een gestoorde aandacht, en meer uitgesproken symptomen van angst, depressie en een verstoorde slaap hebben dan Parkinsonpatiënten zonder hallucinaties.

Dunnere hersenschors bij kinderen en volwassenen met dwangstoornis

Zowel volwassenen als kinderen met een dwangstoornis hebben afwijkingen in de pariëtale hersenschors. Dat concluderen neurowetenschappers in een wereldwijde studie, waarin zij ruim 1.900 hersenscans van kinderen en volwassenen met een dwangstoornis vergeleken met die van een vergelijkbaar grote groep gezonde proefpersonen. De afwijkingen hebben mogelijk te maken met het herhalende karakter van dwanghandelingen.

Twee miljoen voor onderzoek naar DNA-verandering en ALS

Prof. Jan Veldink heeft een ERC consolidator grant van twee miljoen euro ontvangen. Met behulp van deze subsidie gaat hij de komende vijf jaar onderzoeken waarom sommige veranderingen in het DNA bij een persoon wel tot ALS leiden en bij de andere niet.

Zorgverleners luiden noodklok: we weten te weinig over traumatisch hersenletsel

We weten nog te weinig over hoe we traumatisch hersenletsel moeten aanpakken. Meer en beter gecoördineerd onderzoek is daarom nodig. Dat is de boodschap van een speciale editie van the Lancet Neurology, die op 7 november door experts werd aangeboden aan het Europees Parlement. Vanuit Nederland schreven artsen en onderzoekers van het LUMC, HaaglandenMC, het Erasmus MC en het UMCG mee.

Oorsprong epilepsie onder de loep

Epilepsie is in 80 procent van de gevallen het gevolg van laaggradige tumoren, aanlegstoornissen van de hersenschors of sclerose (verharding) van de hippocampus.

Oorzaak ontdekt voor zuurstofgevoeligheid van het brein

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht hebben ontdekt waarom het brein zo extreem gevoelig is voor zuurstoftekort, in tegenstelling tot andere lichaamsorganen. Tijdens zuurstoftekort (door bijvoorbeeld een herseninfarct) wordt een specifiek mechanisme actief dat schadelijke gevolgen heeft voor het brein. “Deze ontdekking lost een langlopend mysterie op”, zegt hoofdonderzoeker prof. dr. Harald Schmidt. De onderzoeksresultaten worden deze week gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Hersengebieden raken geïsoleerd bij parkinsonpatiënten met hallucinaties

Patiënten met de ziekte van Parkinson die last hebben van visuele hallucinaties vertonen andere verbindingen op hersenscans dan patiënten zonder hallucinaties.

Onderzoekers vinden mogelijk nieuwe risicofactor voor dementie

Hoog en laag magnesiumgehalte in bloed wijst mogelijk op dementie.

‘Geen appels met peren vergelijken, maar uniforme pijnmetingen’

Ziekenhuizen hebben nog onvoldoende aandacht voor pijnbestrijding. Terwijl patiënten sneller herstellen bij goed doorvragen naar pijn. Rianne van Boekel, ‘pijn-kundige’ van het Radboudumc, pleit voor uniforme pijnmeting in álle Nederlandse ziekenhuizen. Ze ziet een belangrijke rol voor pijnteams.

Nieuwe genen ontdekt voor de regulatie van hersenmetastasen bij longkanker

Onderzoek van Mohini Singh, een Amerikaanse promovenda aan de McMaster Universiteit, heeft geleid tot de identificatie van twee belangrijke genen, te weten ‘SPOCK1’ en ‘TWIST2’ die betrokken zijn bij de regulatie van hersenmetastasen bij longkanker. De resultaten staan sinds deze week in het vakblad Acta Neuropathologica gepubliceerd. Hersenenmetastasen vormen een van de meest voorkomende oorzaken […]

Highlights op het gebied van MS

Prof. dr. Hintzen is hoogleraar MS, en hoofd van het MS-centrum ErasMS in Rotterdam. Neuroloog en ook Immunoloog. Hintzen was tijdens de EAN, die vorige maand in Amsterdam plaatsvond, voorzitter van een aantal sessies. Waaronder een sessie waarbij hij de ‘highlights’ besprak op het gebied van MS. In een interview met DOQ.nl geeft hij een […]