DOQ

Prostaatkankerscreening voor mannen met BRCA2-mutatie

BRCA2+mannen hebben een ruim 2,5 keer verhoogd risico op prostaatkanker. Als zij prostaatkanker krijgen, is de prognose vaak slechter.

Nieuwe richtlijn bij opsporing prostaatkanker

De vernieuwde richtlijn Prostaatcarcinoom stelt dat voortaan een MRI-scan gemaakt dient te worden als sprake is van verhoogde waarden bij een PSA-bloedtest en er een indicatie is voor een prostaat biopsie.

Vijf-jaars overleving van prostaatkankerpatiënten gestegen tot 89%

Het percentage voor overleving vijf jaar na de diagnose prostaatkanker is gestegen tot 89%. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van het diagnosejaar 2013 en de overleving in 2018.

Prof. dr. De Kort: ‘Sta regelmatig stil bij de pijn van onbegrepen klachten voor patiënten’

Een patiënt die je altijd bijblijft. Vele jaren na behandeling van een meisje met pijnklachten na een blaasoperatie beseft prof. dr. De Kort opnieuw hoeveel impact onbegrepen klachten kunnen hebben.

Prof. dr. Mulders: ‘Ze begeleidt zichzelf als vanouds op de piano tijdens het zingen’

Een patiënt die impact heeft. Prof. dr. Peters Mulders van afdeling Urologie Radboudumc vertelt over een patiënte van hem die hij ook als operazangeres heeft horen zingen.

Onderzoeker Overbeek: ‘Verhoogd risico op kanker bij diabetes type-2 komt niet door diabetesmedicatie’

Zowel mannen als vrouwen met type-2 diabetes hebben groter risico op bepaalde soorten kanker. In hoeverre hangt dit samen met bloedglucose verlagende medicatie en leefstijl?


Mannen nemen vaak zelf regie na diagnose prostaatkanker

Na de diagnose prostaatkanker zoeken mannen veelal zelf naar een behandelcentrum of ziekenhuis die het beste aansluit bij hun behoeften. Het doorverwijsadvies van de huisarts is in hun keuze niet per definitie leidend.

‘Vijf jaar na baarmoedersparende operatie minder vaak terugkerende verzakkingsklachten’

Vrouwen met verzakkingsklachten waarbij opereren nodig is, hebben meeste baat bij een baarmoedersparende operatie. Dit is de conclusie na tien jaar uitvoerig onderzoek.

Twee onbekende erectiestoornissen verminderen kwaliteit van leven

Bepaalde spierontspannende medicatie en een nieuwe operatietechniek kunnen uitkomst bieden bij twee onbekende erectiestoornissen.

Dr. van der Hoeven: ‘Wij steken juist onze nek uit voor betere prostaatkankerzorg’

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum scoort goed op het gebied van prostaatkankerzorg. ‘Goede prostaatkankerzorg is een kwestie van teamwerk, investeren in nieuwe technieken en de juiste apparatuur’

Algoritme berekent aanwezigheid en agressiviteit van prostaattumor

Een computerprogramma dat MRI-beelden analyseert, kan de aanwezigheid en zelfs de agressiviteit van een prostaattumor betrouwbaar in kaart brengen.

Zorgprofessionals, maak intimiteit in palliatieve fase bespreekbaar

Hoewel het belang van seksualiteit door patiënt en zorgprofessionals wordt onderkend, blijft het onderwerp vaak onderbelicht in de palliatieve zorg. Onderzoek pleit ervoor om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Uroloog dr. Ringoir opereert samen met zijn twee dochters

Best bijzonder: uroloog dr. Ringoir heeft samen met zijn twee dochters geopereerd in het AZ Sint-Lucas in Gent. Zijn dochters zijn in opleiding tot anesthesist en tot uroloog.

Radboudumc zet urinethuistest in bij controle op terugkerende blaaskanker

Radboudumc maakt sinds kort gebruik van de EpiCheck, een nauwkeurige urinetest voor de opsporing van terugkerende blaaskanker. Voordeel is dat de test thuis uitvoerbaar is en de invasieve cytoscopie overbodig maakt.

Hoogleraar radiologie dr. Barentsz: ‘Dankzij de inzet van de MRI kunnen we het aantal weefselprikken halveren’

Uit onderzoek blijkt dat een MRI-scan prostaatweefsel nauwkeurig kan beoordelen waardoor het aantal weefselprikken gehalveerd kan worden. De aanbevelingen uit de 4M-studie worden meegenomen in het opstellen van de nieuwe richtlijn voor prostaatdiagnostiek medio 2019.

Uroloog dr. De Laet: ‘Aantal onnodige biopten voor vaststelling prostaatkanker kan achterwege blijven dankzij MRI-onderzoek’

Dankzij nauwe samenwerking tussen uroloog en radioloog is met MRI-onderzoek prostaatkanker op specifieke plaatsen aan te tonen, waardoor het aantal (onaangename) prostaatbiopsies vermindert.

Hoogwaardige zorg voor patiënten met prostaat- of blaaskanker

Om patiënten met prostaatkanker of blaaskanker optimale zorg te bieden, starten Amphia Breda en het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze.

Kans op incontinentie en impotentie sterk afgenomen

Door de intensieve samenwerking van specialisten uit diverse vakgroepen één locatie, precisiediagnostiek en de nieuwste operatiemethodes, lukt het het Reinier Haga Prostaatkankercentrum aantoonbaar beter om tijdens prostaatkankeroperaties al het kankerweefsel in één keer weg te snijden.

Onderzoekers vinden aanknopingspunt voor immuuntherapie van ontsnapte tumor

Wetenschappers van het LUMC hebben een manier ontdekt om voor het afweersysteem onzichtbare tumorcellen toch vatbaar te maken voor immuuntherapie. Die cellen blijken namelijk niet helemaal incognito te zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht.

Verschillen tussen behandelopties onduidelijk voor mannen met prostaatkanker

Veel mannen met niet uitgezaaide prostaatkanker hebben een verkeerd beeld van de verschillen tussen hun behandelopties. Dit kan na de behandeling leiden tot teleurstelling en onverwachte bijwerkingen , zoals erectiestoornissen en urine-incontinentie. Dit blijkt uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek en UMC Utrecht onder leiding van onderzoeker Marie-Anne van Stam, dat onlangs verscheen in BJU International.

‘Geen appels met peren vergelijken, maar uniforme pijnmetingen’

Ziekenhuizen hebben nog onvoldoende aandacht voor pijnbestrijding. Terwijl patiënten sneller herstellen bij goed doorvragen naar pijn. Rianne van Boekel, ‘pijn-kundige’ van het Radboudumc, pleit voor uniforme pijnmeting in álle Nederlandse ziekenhuizen. Ze ziet een belangrijke rol voor pijnteams.

Nieuwe technieken binnen de blaaskankerdiagnostiek

Het in vivo diagnosticeren en graderen van blaaskanker staat centraal in het onderzoek van arts-onderzoeker Esmée Liem. Ze gebruikt daarvoor ‘confocale laser endomicroscopie’, een microscoop die zo klein is, dat deze via een probe in de blaas kan worden ingebracht. In een interview met DOQ vertelt Liem meer over de nieuwe en toekomstige mogelijkheden binnen […]

URS beste keus voor grote proximale urethrale stenen

Ureterorenoscopie (URS) is de beste keus bij de behandeling van proximale urethrale stenen. laparoscopische uretero-lithoptripsie (LU) en percutane niersteenverwijdering (PCNL) geven echter hogere steenvrije ratio’s. URS zou desalniettemin de standaardbehandeling moeten zijn bij proximale urethrale stenen met een diameter groter dan 10 mm, aldus Wu et al. uit China In een recente publicatie in Urologia […]