Internationale consensusdocument over device-infecties

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 april 2020

Hoewel device-gerelateerde infecties behoren tot de ernstigste complicaties van cardiale implanteerbare elektronische devices (CIED), ontbrak tot nu toe een internationaal consensusdocument hierover. De EHRA heeft onlangs een internationaal geaccordeerd rapport hierover opgesteld.  

Pacemakers, implanteerbare defibrillatoren (ICD’s) en devices voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) zijn weliswaar potentieel levensreddend behandelingen voor een aantal hartaandoeningen, maar ze niet zonder risico. Het meest zorgwekkend is het risico op CIED-infecties. Die gaan gepaard met een aanzienlijke morbiditeit, afgenomen overlevingskansen en extra ziekenhuisopnames en zorgkosten.  

Herpositionering

Het ontstaan van een pocket-hematoom, een lange operatieduur en de noodzaak een nieuwe interventie voor herpositionering van de lead verhogen het risico op device-gerelateerde infecties. Daarom moeten deze risico’s gedetecteerd en voorkomen worden. 

(Foto: iStock)

Onvoldoende naleving 

In prospectieve studies lijken de CIED-infectiepercentages lager te zijn dan in retrospectieve registers (1,2 versus 3,4%). Een mogelijke verklaring is dat deelnemers aan prospectieve studies de maatregelen ter preventie van infecties beter naleven.  

Hoewel er meerdere richtlijnen en aanbevelingen zijn&

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel