Anios chirurgie Viveen: ‘Informeer patiënt over risico’s plaatsen elleboogprothese’

mm
redactie
Redactioneel,
20 mei 2020

Het plaatsten van een elleboogprothese is een lastige en ingewikkelde ingreep met veel kans op complicaties. Met patiënten moet van tevoren goed worden besproken wat de mogelijkheden en de mogelijke gevolgen zijn van het plaatsen van een dergelijke prothese. Zo stelt anios chirurgie Jetske Viveen in haar promotieonderzoek.

(Foto: Pixabay)

Radiuskop

Vaak wordt er na een ongeluk waarbij de elleboog is beschadigd, een radiuskopprothese geplaatst. De radiuskop is het eind van het spaakbeen in de onderarm. Viveen bemerkt dat er steeds vaker een totale elleboogprothese wordt overwogen na een ongeluk. Ze stelt dat de uitkomsten na het plaatsten van elleboogprotheses over het algemeen goed zijn, maar dat er relatief veel lange-termijncomplicaties zijn en dat er vaak revisie nodig is.

Complicatie

De meest voorkomende redenen om protheses te reviseren, zijn loslating, infectie en aanhoudende pijn. De uitkomsten na het herstel van een elleboogprothese zijn bevredigend, echter de kans op een complicatie blijft hoog. Daarom is het belangrijk om met de patiënt de voor- en nadelen van de ingreep te bespreken.

Juiste indicatie

Viveen zegt dat orthopedische chirurgen voor het plaatsen van de prothese een juiste indicatie moeten stellen. Indien het plaatsen voorkomen kan worden, dan moet de behandelaar dit in alle gevallen proberen. De prothese kan dan altijd nog achter de hand worden gehouden.

Bron: Amsterdam UMC
, ,
Deel dit artikel