DOQ

‘Jubelton’ afgeschaft per 1 januari 2024

Het kabinet heeft laten weten dat het per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning – de ‘jubelton’ – verlaagt, maar nog niet afschaft. Per 1 januari 2024 wordt de regeling wel definitief afgeschaft.

De jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar een bedrag van € 27.231. Dit komt overeen met het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen. Voor het jaar 2022 geldt nog het maximale bedrag van € 106.671.

Nog steeds aantrekkelijk

Gebruikmaken van de jubelton is daarmee nog steeds aantrekkelijk. Het stelt ouders immers in staat om een mooi bedrag zonder heffing door te schuiven naar de volgende generatie. Met de jubelton kan uw kind uw geld investeren in zijn eigen woning of zijn hypotheek versneld aflossen. Doordat uw kind een lagere hypotheek heeft, kan dit een positieve uitwerking hebben op de risico-opslag van de hypotheekrente.

Voorwaarden voor gebruik jubelton

  • De jubelton moet worden gebruikt voor de eigen woning van uw kind. Hij of zij kan de schenking gebruiken voor de aankoop van de eigen woning, voor het aflossen van de hypotheek of voor het verbouwen van de woning.
  • Uw kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is uw kind al 40 jaar, maar zijn of haar partner niet, dan kan uw kind alsnog gebruikmaken van deze vrijstelling.
  • Uw kind mag slechts eenmaal in zijn of haar leven deze jubelton van u ontvangen. Uw kind mag wel nog een dergelijke schenking ontvangen van een of meer andere schenkers. Zo mogen ook grootouders een dergelijke schenking doen. Wanneer ouders gescheiden zijn dan geldt er een samenloopregeling, dit betekent dat de schenking als één wordt aangemerkt. Dit geldt echter niet voor gescheiden grootouders, deze worden niet meer als eenheid aangemerkt.

Vastleggen en aangifte schenkbelasting

Om een aanspraak te kunnen maken op deze aantrekkelijke fiscale regeling, moet het een en ander wel goed worden vastgelegd. Verder moet uw kind tijdig een aangifte schenkbelasting doen. In deze aangifte moet worden aangegeven wie de schenker is en op welke eenmalige vrijstelling een beroep wordt gedaan. De aangifte schenkbelasting moet zijn ingediend vóór 1 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.  Een schenking gedaan in 2022 moet dus uiterlijk 1 maart 2023 via een aangifte worden gemeld.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx