‘Jubelton’ afgeschaft per 1 januari 2024

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
6 april 2022

Het kabinet heeft laten weten dat het per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning – de ‘jubelton’ – verlaagt, maar nog niet afschaft. Per 1 januari 2024 wordt de regeling wel definitief afgeschaft.

De jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar een bedrag van € 27.231. Dit komt overeen met het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen. Voor het jaar 2022 geldt nog het maximale bedrag van € 106.671.

Nog steeds aantrekkelijk

Gebruikmaken van de jubelton is daarmee nog steeds aantrekkelijk. Het stelt ouders immers in staat om een mooi bedrag zonder heffing door te schuiven naar de volgende generatie. Met de jubelton kan uw kind uw geld investeren in zijn eigen woning of zijn hypotheek versneld aflossen. Doordat uw kind een lagere hypotheek heeft, kan dit een positieve uitwerking hebben op de risico-opslag van de hypotheekrente.

Voorwaarden voor gebruik jubelton

  • De jubelton moet worden gebruikt voor de eigen woning van uw kind. Hij of zij kan de schenking gebruiken voor de aankoop van de eigen woning, voor het aflossen van de hypotheek of voor het verbouwen van de woning.
  • Uw kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is uw kind al 40 jaar, maar zijn of haar partner niet, dan kan uw kind alsnog gebruikmaken van deze vrijstelling.
  • Uw kind mag slechts eenmaal in zijn of haar leven deze jubelton van u ontvangen. Uw kind mag wel nog een dergelijke schenking ontvangen van een of meer andere schenkers. Zo mogen ook grootouders een dergelijke schenking doen. Wanneer ouders gescheiden zijn dan geldt er een samenloopregeling, dit betekent dat de schenking als één wordt aangemerkt. Dit geldt echter niet voor gescheiden grootouders, deze worden niet meer als eenheid aangemerkt.

Vastleggen en aangifte schenkbelasting

Om een aanspraak te kunnen maken op deze aantrekkelijke fiscale regeling, moet het een en ander wel goed worden vastgelegd. Verder moet uw kind tijdig een aangifte schenkbelasting doen. In deze aangifte moet worden aangegeven wie de schenker is en op welke eenmalige vrijstelling een beroep wordt gedaan. De aangifte schenkbelasting moet zijn ingediend vóór 1 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.  Een schenking gedaan in 2022 moet dus uiterlijk 1 maart 2023 via een aangifte worden gemeld.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , ,
Deel dit artikel