DOQ

Klachten bespreken met de chatbot

Eenvoudige medische vragen kunnen afhandelen via de chatbot, zodat de huisarts meer tijd overhoudt voor de meer complexe zorgvragen, dat is het doel van de chatbot Praat met de Dokter. Die is ontwikkeld door Peter Dekkers, huisarts en ondernemer in Huisartsenpraktijk Matenpark in Apeldoorn.  

Chatbot:Wat zou u aan de huisarts willen vragen over de zojuist besproken klacht of aandoening?’ Patiënt: ‘Kan ik een antibioticakuur krijgen?’ Chatbot: ‘Bedankt voor het doorlopen van de spreekuurvoorbereiding. De huisarts gaat de klacht met u bespreken op de komende afspraak. Kan ik u nog ergens mee helpen?’

Een fragment van een chatgesprek tussen een patiënt met keelpijn en de chatbot van Huisartsenpraktijk Matenpark. De chat bespaart huisarts en doktersassistent veel tijd en administratielast, legt Peter Dekkers uit. “Een deel van de anamnese is al gedaan door de chatbot. Die heeft de uitkomsten van het gesprek vervolgens vastgelegd in het patiëntendossier. Ik zie in één oogopslag wat de klachten zijn van de patiënt en wat diens zorgvraag is. Ik hoef dat niet zelf nog eens uit te vragen of op te schrijven. De tijd die me dat oplevert, kan ik besteden aan het patiëntencontact.”  

“Het voordeel voor mij als huisarts is dat de klacht van de patiënt al is uitgeschreven”

Huisarts Peter Dekkers

Compleet verhaal

Toen Dekkers zes jaar geleden zijn huisartsenpraktijk begon, ging hij op zoek naar een digitale manier om klachten van patiënten uit te vragen. “Ik wil onze telefoonlijn vrijhouden voor spoedgevallen. Alle niet-spoedgevallen wil ik het liefst digitaal ontvangen. Het voordeel voor de patiënt is dat hij zijn vraag op elk gewenst moment kan stellen. Het voordeel voor mij als huisarts is dat de klacht van de patiënt al is uitgeschreven. Ik krijg een compleet verhaal aangeleverd. Dat verhaal komt binnen bij de doktersassistent. Zij overlegt met mij over de vervolgstappen. Bijvoorbeeld een afspraak op het spreekuur of een telefonisch of digitaal medisch advies aan de patiënt.”

“Met onze chatbot trachten we het anamnesegesprek zoveel mogelijk te personaliseren”

Geen klachten missen

Het voordeel van de chatbot, vergeleken met een digitale vragenlijst, is dat het een volledige anamnese afneemt bij de patiënt. “Een vragenlijst bevat soms vragen die niet ter zake zijn voor de patiënt. Dat is niet efficiënt en bovendien belastend. Met onze chatbot trachten we het anamnesegesprek zoveel mogelijk te personaliseren. Dat betekent dat hij zo goed mogelijk aansluit bij de klachten van de patiënt.”

Zover is het overigens nog niet helemaal, vervolgt Dekkers. “We zijn vorig jaar gestart met de chatbot in onze eigen huisartsenpraktijk. We werken momenteel aan de verdere ontwikkeling ervan. Onze huidige chatbot is nog redelijk rigide. Hij herkent wel goed de klachten, zoals: ik heb buikpijn, keelpijn of pijn aan mijn knie, en vraagt dat ook goed uit, maar we willen dat hij in zijn vragen nog meer invoegt bij de klacht van deze specifieke patiënt. Zodat die zich ‘gehoord’ voelt én we het risico minimaliseren dat we klachten missen.”

Pilot met 15 praktijken

Om dat voor elkaar te krijgen, bereidt Dekkers een pilot voor samen met 25 huisartsenpraktijken. Vanaf september gaan zij aan de slag met Praat met de Dokter. “Met deze pilot willen we de chatbot valideren. Doet het wat het doen moet, levert het tijdswinst op voor de praktijkmedewerkers, hoe is de gebruiksvriendelijkheid? We hebben daar na een jaar draaien in onze eigen praktijk al een behoorlijk goed beeld van, maar hoe meer gebruikers, hoe meer feedback. Die input hebben we nodig om de chatbot nóg flexibeler te kunnen toesnijden op het verhaal van de patiënt.”

“Ik hoop dat het een digitale tool wordt waar iedere huisarts gebruik van kan maken”

Landelijke uitrol

De reactie van patiënten op de chatbot loopt uiteen. “Sommige patiënten zijn positief. Die zeggen: ‘Door deze chat ben ik beter gaan nadenken over mijn vraag voor de dokter. Anderen zeggen: ‘Ik heb er geen zin in, ik wil mijn verhaal vertellen in de spreekkamer.’ Dat kan natuurlijk, maar ik zeg dan wel: ‘Hoe minder tijd ik kwijt ben aan rapportage, hoe meer tijd ik overhoud om met jou te praten.’ De volgende keer zijn ze dan wel bereid om de chatbot te gebruiken.”

Een uitrol naar alle huisartsenpraktijken in Nederland, dat is de ambitie van Dekkers met Praat met de Dokter. “Ik hoop dat het een digitale tool wordt waar iedere huisarts gebruik van kan maken. En die iedere patiënt een prettige en makkelijke toegang oplevert tot de huisartsenzorg.”

Aanmelden als pilotpraktijk kan via support@praatmetdedokter.nl

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Indiveo: patiënten­voorlichting in een Netflix-jasje

Naar dit artikel »