Koolzuuranhydraseremmer verbetert obstructieve slaapapneu

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 juni 2022

De koolzuuranhydraseremmer sulthiame verminderde obstructieve slaapapneu (OSA) gemiddeld met meer dan 20 voorvallen per uur. Dit is een van de sterkste reducties die is gerapporteerd in een geneesmiddelenonderzoek naar OSA. Een bijbehorend commentaar in het blue journal stelt: we zijn er nog niet, maar deze studie is waarschijnlijk een nieuwe mijlpaal in onze zoektocht naar farmacotherapie voor OSA.

Vroeger werd aangenomen dat OSA een puur anatomisch probleem zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat bij maximaal 70% van de patiënten voor de ontwikkeling van OSA niet-anatomische factoren, endotypes genaamd, nodig zijn. Deze paradigmashift heeft de weg geëffend voor onderzoek naar endotype-gerichte farmacotherapieën. Die behandelingen zijn dringend nodig om de vele patiënten met OSA te helpen die de huidige behandelopties, zoals continue positieve luchtwegdruk (CPAP), niet kunnen of willen gebruiken.

Koolzuuranhydrase

Een belangrijke regulator van de ademhaling is koolzuuranhydrase. In een meta-analyse van 26 kleine studies is gevonden dat een remmer van dat enzym, acetazolamide, de apneu-hypopneu-index (AHI), een maat voor de ernst van OSA, bij deze patiëntencategorie gemiddeld met 38% verlaagt. De effecten waren vergelijkbaar bij obstructieve en centrale slaapapneu. Een daaropvolgende meta-analyse met een andere methodologie rapporteerde een niet-significante, maar vergelijkbare effectgrootte. Dit ondersteunt de bevindingen van de eerdere analyse.

Interessante bevindingen

In een recente publicatie in het blue journal staan de bevindingen van een fase 2-studie naar de veiligheid e

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel