DOQ

Koolzuur­anhydrase­remmer verbetert obstruc­tieve slaap­apneu

De koolzuuranhydraseremmer sulthiame verminderde obstructieve slaapapneu (OSA) gemiddeld met meer dan 20 voorvallen per uur. Dit is een van de sterkste reducties die is gerapporteerd in een geneesmiddelenonderzoek naar OSA. Een bijbehorend commentaar in het blue journal stelt: we zijn er nog niet, maar deze studie is waarschijnlijk een nieuwe mijlpaal in onze zoektocht naar farmacotherapie voor OSA.

Vroeger werd aangenomen dat OSA een puur anatomisch probleem zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat bij maximaal 70% van de patiënten voor de ontwikkeling van OSA niet-anatomische factoren, endotypes genaamd, nodig zijn. Deze paradigmashift heeft de weg geëffend voor onderzoek naar endotype-gerichte farmacotherapieën. Die behandelingen zijn dringend nodig om de vele patiënten met OSA te helpen die de huidige behandelopties, zoals continue positieve luchtwegdruk (CPAP), niet kunnen of willen gebruiken.

Koolzuuranhydrase

Een belangrijke regulator van de ademhaling is koolzuuranhydrase. In een meta-analyse van 26 kleine studies is gevonden dat een remmer van dat enzym, acetazolamide, de apneu-hypopneu-index (AHI), een maat voor de ernst van OSA, bij deze patiëntencategorie gemiddeld met 38% verlaagt. De effecten waren vergelijkbaar bij obstructieve en centrale slaapapneu. Een daaropvolgende meta-analyse met een andere methodologie rapporteerde een niet-significante, maar vergelijkbare effectgrootte. Dit ondersteunt de bevindingen van de eerdere analyse.

Interessante bevindingen

In een recente publicatie in het blue journal staan de bevindingen van een fase 2-studie naar de veiligheid en werkzaamheid van de koolzuuranhydraseremmer sulthiame voor de behandeling van OSA. 68 volwassenen met matige of ernstige OSA die de CPAP-therapie hadden stopgezet, werden gerandomiseerd naar een vier weken durende behandeling met sulthiame of placebo.
De relatieve AHI-reductie was 32% voor sulthiame 200 mg en 41% voor sulthiame 400 mg. Dit is vergelijkbaar met andere koolzuuranhydraseremmers. De absolute AHI-reductie van 21 en 22 gebeurtenissen per uur in de twee sulthiame-groepen is opmerkelijk in vergelijking met andere geneesmiddelen, waaronder atomoxetine-oxybutynine.
Bijwerkingen traden vaker op bij hogere doses, waren meestal mild en van voorbijgaande aard en omvatten paresthesieën, dyspneu, gastro-intestinale klachten, vermoeidheid en dysgeusie.
Het meest verrassend en opmerkelijk is de consistentie van het effect. In tegenstelling tot de duidelijke heterogeniteit die was gevonden voor andere koolzuuranhydraseremmers, ondervonden bijna alle patiënten bij behandeling met sulthiame uitgesproken AHI-reducties met een vergelijkbare omvang.

Langetermijnstudies welkom

Hoewel sulthiame resulteerde in substantiële AHI-reducties, verdween de OSA bij weinig patiënten volledig. In het bijbehorende commentaar wordt dan ook voorgesteld om sulthiame te reserveren voor patiënten met mildere OSA en/of te combineren met andere interventies. Uiteindelijk zullen verbeteringen in harde uitkomsten nodig zijn om nieuwe interventies, zoals sulthiame, klinisch te omarmen.
Het gebrek aan verbeteringen in klinische uitkomsten in de huidige studie kan gerelateerd zijn aan de relatief korte behandelperiode of de hoge resterende OSA-last.  Maar het kan ook een weerspiegeling zijn van nadelige effecten van koolzuuranhydraseremmers. Daarom zijn langetermijnstudies naar sulthiame, inclusief rigoureuze beoordelingen van klinische resultaten, welkom.

Referenties:

  1. Schmickl CN, Edwards BA, Malhotra A. Drug Therapy for Obstructive Sleep Apnea: Are We There Yet? Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:1379-1381. https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202202-0301ED?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
  2. Hedner J, Stenlöf K, Zou D, et al. A Randomized Controlled Clinical Trial Exploring Safety and Tolerability of Sulthiame in Sleep Apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:1461-1469. https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202109-2043OC
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx