DOQ

Kosten en diagnostische waarde van beeldvormend materiaal bij lage rugklachten

Beeldvorming (röntgenfoto’s, CT en MRI) biedt geen gezondheidsvoordelen voor patiënten met lage rugpijn (LBP) en wordt tevens niet aanbevolen in klinische richtlijnen. Het is onduidelijk of beeldvorming leidt tot hogere kosten, zorggebruik of afwezigheid op het werk. Met deze reden onderzoekt de studie systematisch of beeldvorming bij patiënten met LBP leidt tot een toename van deze uitkomsten.

(bron foto pixabay)

Hogere kosten

Tot oktober 2017 heeft men PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library en Web of Science doorzocht op gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) en observationele studies (OS’s. Daarbij werd beeldvorming vergeleken met geen beeldvorming op gerichte resultaten. Twee reviewers voerde onafhakelijk een gegevensextractie en risico van bias-beoordeling uit. Met behulp van de GRADE-methode werd de kwaliteit van het bewijsmateriaal bepaald.

Directe kosten die stijgen voor patiënten die röntgenfoto’s ondergaan wordt ondersteunt door bewijs van matige kwaliteit (1 RCT; n = 421). Het feit dat vroege MRI kan leiden tot hogere kosten wordt ondersteunt door het bewijs van lage kwaliteit (3 OS’s; n = 9535).

Lage kwaliteit

Er is bewijs van matige kwaliteit (1 RCT, 2 OS’s; n = 3897) dat het uitvoeren van MRI of beeldvorming (MRI of CT) geassocieerd is met een toename van het gebruik in de gezondheidszorg (bijv. toekomstige injecties, chirurgie, medicatie, enz.). Het uitvoeren van röntgenfoto’s of MRI wordt met bewijs van lage kwaliteit (5 OS’s; n = 15,493) geassocieerd met een toename van het gebruik in de gezondheidszorg. Bewijs van matige kwaliteit (2 RCT’s; n = 667) toonde geen significante verschillen tussen röntgen- of MRI-groepen vergeleken met niet-beeldvormende groepen bij afwezigheid van het werk. Bewijs van lage kwaliteit (2 Oss; n = 7765) vertoonde in vergelijking met de niet-beeldvormende groepenwel een significant grotere gemiddelde afwezigheid van werk in de MRI-groepen.

Beeldvorming in LBP kan in verband worden gebracht met hogere medische kosten, toegenomen zorggebruik en meer verzuim.

Bron: Fysiotherapie en wetenschap
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx