DOQ

Kwetsbaarheidskaart voorspelt cognitieve klachten na herseninfarct

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een kwetsbaarheidskaart van de hersenen opgesteld. Daarmee kunnen neurologen zien in hoeverre een herseninfarct gepaard gaat met een risico op cognitieve klachten. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in The Lancet Neurology.

Een herseninfarct overkomt jaarlijks zo’n 30 duizend Nederlanders. De helft van de patiënten houdt hier cognitieve stoornissen aan over. Zij maken zich vaak zorgen over de nasleep van een infarct, met name op het gebied van geheugenfunctie, het kunnen plannen en concentreren. Tot nu toe hadden neurologen nog geen passend antwoord op die zorgen: scans zijn moeilijk te interpreteren, en cognitieve stoornissen kunnen pas vertraagd aan het licht komen. De omvang van de schade zegt bovendien weinig over de ervaren klachten.

Kwetsbaarheidskaart

Onderzoekers van het UMC Utrecht, onder leiding van prof. dr. Geert Jan Biessels, hoogleraar Neurologie, beginnen daar nu verandering in te brengen. Zij zetten met hulp van Alzheimer Nederland een internationaal consortium op, dat de gegevens van 3000 patiënten met een herseninfarct bijeenbracht. Met die informatie ontwikkelden zij een kwetsbaarheidskaart van de hersenen, die aangeeft of de plek van een infarct risico geeft op klachten. De kaart bestaat uit afbeeldingen van doorsnedes van de hersenen, die van blauw tot rood zijn gekleurd: blauw staat voor een relatief laag risico, bij rood is het risico hoger.

Voorspellende waarde verbeteren

Neurologen kunnen met behulp van de ‘Location Impact Score’ (zie ook https://metavcimap.org/features/software-tools/location-impact-score/) nagaan wat per hersengebied het risico is op cognitieve klachten. De onderzoekers beogen dat hun instrument patiënten helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, door het benoemen van de aandoening en gerichter aan revalidatie te werken. Ze hopen de voorspellende waarde van hun kaart te verbeteren, zodat ze kunnen inschatten wie kan herstellen, wie baat heeft bij revalidatie, en wie rekening moet houden met verslechtering van de situatie.

Bron: Alzheimer Nederland, The Lancet (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474442221000600?dgcid=author)
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx