Kwetsbaarheidskaart voorspelt cognitieve klachten na herseninfarct

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
16 mei 2021

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een kwetsbaarheidskaart van de hersenen opgesteld. Daarmee kunnen neurologen zien in hoeverre een herseninfarct gepaard gaat met een risico op cognitieve klachten. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in The Lancet Neurology.

Een herseninfarct overkomt jaarlijks zo’n 30 duizend Nederlanders. De helft van de patiënten houdt hier cognitieve stoornissen aan over. Zij maken zich vaak zorgen over de nasleep van een infarct, met name op het gebied van geheugenfunctie, het kunnen plannen en concentreren. Tot nu toe hadden neurologen nog geen passend antwoord op die zorgen: scans zijn moeilijk te interpreteren, en cognitieve stoornissen kunnen pas vertraagd aan het licht komen. De omvang van de schade zegt bovendien weinig over de ervaren klachten.

Kwetsbaarheidskaart

Onderzoekers van het UMC Utrecht, onder leiding van prof. dr. Geert Jan Biessels, hoogleraar Neurologie, beginnen daar nu verandering in te brengen. Zij zetten met hulp van Alzheimer Nederland een internationaal consortium op, dat de gegevens van 3000 patiënten met een herseninfarct bijeenbracht. Met die informatie ontwikkelden zij een kwetsbaarheidskaart van de hersenen, die aangeeft of de plek van een infarct risico geeft op klachten. De kaart bestaat uit afbeeldingen van doorsnedes van de hersenen, die van blauw tot rood zijn gekleurd: blauw staat voor een relatief laag risico, bij rood is het risico hoger.

Voorspellende waarde verbeteren

Neurologen kunnen met behulp van de ‘Location Impact Score’ (zie ook https://metavcimap.org/features/software-tools/location-impact-score/) nagaan wat per hersengebied het risico is op cognitieve klachten. De onderzoekers beogen dat hun instrument patiënten helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, door het benoemen van de aandoening en gerichter aan revalidatie te werken. Ze hopen de voorspellende waarde van hun kaart te verbeteren, zodat ze kunnen inschatten wie kan herstellen, wie baat heeft bij revalidatie, en wie rekening moet houden met verslechtering van de situatie.

Bron: Alzheimer Nederland, The Lancet (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474442221000600?dgcid=author)
, , ,
Deel dit artikel