DOQ

Kwetsbaarheidskaart voorspelt cognitieve klachten na herseninfarct

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een kwetsbaarheidskaart van de hersenen opgesteld. Daarmee kunnen neurologen zien in hoeverre een herseninfarct gepaard gaat met een risico op cognitieve klachten. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in The Lancet Neurology.

Een herseninfarct overkomt jaarlijks zo’n 30 duizend Nederlanders. De helft van de patiënten houdt hier cognitieve stoornissen aan over. Zij maken zich vaak zorgen over de nasleep van een infarct, met name op het gebied van geheugenfunctie, het kunnen plannen en concentreren. Tot nu toe hadden neurologen nog geen passend antwoord op die zorgen: scans zijn moeilijk te interpreteren, en cognitieve stoornissen kunnen pas vertraagd aan het licht komen. De omvang van de schade zegt bovendien weinig over de ervaren klachten.

Kwetsbaarheidskaart

Onderzoekers van het UMC Utrecht, onder leiding van prof. dr. Geert Jan Biessels, hoogleraar Neurologie, beginnen daar nu verandering in te brengen. Zij zetten met hulp van Alzheimer Nederland een internationaal consortium op, dat de gegevens van 3000 patiënten met een herseninfarct bijeenbracht. Met die informatie ontwikkelden zij een kwetsbaarheidskaart van de hersenen, die aangeeft of de plek van een infarct risico geeft op klachten. De kaart bestaat uit afbeeldingen van doorsnedes van de hersenen, die van blauw tot rood zijn gekleurd: blauw staat voor een relatief laag risico, bij rood is het risico hoger.

Voorspellende waarde verbeteren

Neurologen kunnen met behulp van de ‘Location Impact Score’ (zie ook https://metavcimap.org/features/software-tools/location-impact-score/) nagaan wat per hersengebied het risico is op cognitieve klachten. De onderzoekers beogen dat hun instrument patiënten helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, door het benoemen van de aandoening en gerichter aan revalidatie te werken. Ze hopen de voorspellende waarde van hun kaart te verbeteren, zodat ze kunnen inschatten wie kan herstellen, wie baat heeft bij revalidatie, en wie rekening moet houden met verslechtering van de situatie.

Bron: Alzheimer Nederland, The Lancet (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474442221000600?dgcid=author)
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx