Langetermijnuitkomsten van mechanische ondersteuning in UMC Utrecht

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
20 mei 2020

Overlevingscijfers van het UMC Utrecht ondersteunen dat mechanische circulatoire ondersteuning middels een cf-LVAD een veelbelovende behandeling is ter overbrugging naar een harttransplantatie. Wel kunnen diverse majeure complicaties optreden. Dat is gevonden in het eerste onderzoek naar de langetermijnuitkomsten mechanische ondersteuning in Nederland. 

In Nederland heeft 1,3% van de bevolking (227.300 personen) hartfalen. Het aantal hartfalenpatiënten zal als gevolg van de vergrijzing en een betere behandeling van hartaandoeningen in het algemeen de komende decennia toenemen. Hoewel door medicatie, implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD) en resynchronisatietherapie de prognose van hartfalen aanzienlijk is verbeterd, heeft hartfalen nog steeds een slechte prognose. De 1-jaarsmortaliteit is 26% bij patiënten < 75 jaar en 56% bij mensen > 75 jaar. 

(Foto: iStock)

Alternatief voor harttransplantatie 

Voor patiënten met eindstadium hartfalen dat refractair is voor een optimale medicamenteuze behandeling, is een harttransplantatie ‘de gouden standaard’. Vanwege het grote tekort aan donorharten kunnen weinig patiënten hiervan profiteren. De verwachting is dat het aantal donorharten niet fors zal toenemen. Daarom moeten alternatieve behandelopties overwogen worden.  

Bij geselecteerde patiënten resulteert mechanische ondersteuning middels een linkerventrikel assist device met contin

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel