DOQ

Levenslang antistolling of stoppen na initiële behandeling?

De nieuwe VTE-PREDICT risicoscore voorspelt in de dagelijkse praktijk de individuele risico’s op een recidief veneuze trombo-embolie (VTE) en een klinisch relevante bloeding na de initiële antistollingsbehandeling. Maria de Winter legt uit hoe de score tot stand kwam en hoe deze in de praktijk te gebruiken is.

De huidige richtlijnen adviseren om de risico’s op recidief VTE en bloedingen tegen elkaar af te wegen en de patiënt hierbij te betrekken. De richtlijnen geven echter geen houvast bij het inschatten van de persoonlijke risico’s, noch hoe shared-decision making moet plaatsvinden. Hoe beslis je dan of je je patiënt levenslang antistolling geeft, of stopt na de initiële behandeling?
“De richtlijn beschrijft het algemene risico voor grote groepen patiënten”, zegt Maria de Winter, arts assistent interne geneeskunde in het Utrechts Diakonessenhuis. Ze promoveerde vorig jaar op o.a. het onderzoek naar VTE-PREDICT. “Zo weten we dat iemand met een VTE, zonder uitlokkende factor zoals een operatie, zonder antistolling gemiddeld 30% kans op een recidief heeft binnen vijf jaar, en dat de behandeling met antistolling jaarlijks 1-2% kans op een ernstige bloeding geeft.”

“De externe validatie liet zien dat de risico’s voorspeld met de risicoscore goed overeenkomen met de geobserveerde risico’s”

Arts assistent interne geneeskunde Maria de Winter

Individueel risico

Samen met haar collega’s ontwikkelde De Winter een predictiemodel dat de individuele en absolute risico’s gedurende vijf jaar op zowel een recidief VTE als een klinisch relevante bloeding weergeeft. Bloedingen zijn klinisch relevant als de patiënt medische hulp zoekt die leidt tot een behandeling van de bloeding en/of een aanpassing van de bloedverdunnende therapie.
In januari publiceerden de onderzoekers de bevindingen over de ontwikkeling en externe validatie van VTE-PREDICT.1 “We stelden de score op met de gegevens van ruim 15.000 patiënten en valideerden deze in externe cohorten met bijna 60.000 patiënten die representatief zijn voor de hele populatie patiënten met een VTE (met en zonder uitlokkende factor en zonder actieve kanker). De externe validatie liet zien dat de met de risicoscore voorspelde risico’s goed overeenkomen met de geobserveerde risico’s.”, zegt de Winter.

“Het uiteindelijke beleid komt tot stand op basis van shared decision making en niet op basis van alleen de berekende risicoscores”

Spreekkamer

Hoe ziet de Winter het gebruik van VTE-PREDICT in de spreekkamer? “Met de risicoscore kun je de patiënt het persoonlijke absolute risico op een recidief VTE laten zien met en zonder gebruik van bloedverdunners. Tegelijkertijd laat de score de kans op een klinisch relevante bloeding zien in beide scenario’s.”
“Belangrijk is om deze risico’s samen met de patiënt af te wegen. Voor de ene patiënt zal het voorkomen van een bloeding zwaarder wegen, terwijl de andere patiënt het belangrijker vindt om een recidief te voorkomen”, zegt de Winter. “Stel, iemand heeft een recidiefkans van 10% en een bloedingskans van 5%. Als de patiënt een fanatiek kickbokser is, wat gepaard gaat met een verhoogde kans op bloedingen, dan is deze wellicht niet bereid dit bloedingsrisico te lopen. Stel de patiënt wil een traumatische ic-opname na een longembolie nooit meer meemaken, dan accepteert deze wellicht eerder het bloedingsrisico. Het uiteindelijke beleid komt dus tot stand op basis van shared decision making en niet op basis van de berekende risicoscores alleen.”
De jonge doctor hoopt dat de score uiteindelijk zijn weg vindt naar de internationale richtlijnen, juist vanwege de voordelen die VTE-PREDICT biedt. “VTE-PREDICT kan worden gebruikt voor zowel het persoonlijke recidief- als bloedingsrisico bij de hele populatie patiënten met VTE na de initiële behandeling. Hiermee overbruggen we een belangrijke kloof die clinici ervaren in het advies van de richtlijn.”

Iedereen kan VTE-PREDICT gebruiken, maar nog niet voor de klinische praktijk. De aanvraag voor een Europees MDR-certificaat voor medische hulpmiddelen loopt nog.
VTE-PREDICT kwam tot stand in samenwerking met ORTEC B.V., mede door een subsidie van ZonMw.

Referentie: 1. De Winter MA, Büller HR, Carrier M, et al. Recurrent venous thromboembolism and bleeding with extended anticoagulation: the VTE-PREDICT risk score. Eur Heart J. 2023;ehac776.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx