DOQ

Levenslang antistolling of stoppen na initiële behandeling?

De nieuwe VTE-PREDICT risicoscore voorspelt in de dagelijkse praktijk de individuele risico’s op een recidief veneuze trombo-embolie (VTE) en een klinisch relevante bloeding na de initiële antistollingsbehandeling. Maria de Winter legt uit hoe de score tot stand kwam en hoe deze in de praktijk te gebruiken is.

De huidige richtlijnen adviseren om de risico’s op recidief VTE en bloedingen tegen elkaar af te wegen en de patiënt hierbij te betrekken. De richtlijnen geven echter geen houvast bij het inschatten van de persoonlijke risico’s, noch hoe shared-decision making moet plaatsvinden. Hoe beslis je dan of je je patiënt levenslang antistolling geeft, of stopt na de initiële behandeling?
“De richtlijn beschrijft het algemene risico voor grote groepen patiënten”, zegt Maria de Winter, arts assistent interne geneeskunde in het Utrechts Diakonessenhuis. Ze promoveerde vorig jaar op o.a. het onderzoek naar VTE-PREDICT. “Zo weten we dat iemand met een VTE, zonder uitlokkende factor zoals een operatie, zonder antistolling gemiddeld 30% kans op een recidief heeft binnen vijf jaar, en dat de behandeling met antistolling jaarlijks 1-2% kans op een ernstige bloeding geeft.”

“De externe validatie liet zien dat de risico’s voorspeld met de risicoscore goed overeenkomen met de geobserveerde risico’s”

Arts assistent interne geneeskunde Maria de Winter

Individueel risico

Samen met haar collega’s ontwikkelde De Winter een predictiemodel dat de individuele en absolute risico’s gedurende vijf jaar op zowel een recidief VTE als een klinisch relevante bloeding weergeeft. Bloedingen zijn klinisch relevant als de patiënt medische hulp zoekt die leidt tot een behandeling van de bloeding en/of een aanpassing van de bloedverdunnende therapie.
In januari publiceerden de onderzoekers de bevindingen over de ontwikkeling en externe validatie van VTE-PREDICT.1 “We stelden de score op met de gegevens van ruim 15.000 patiënten en valideerden deze in externe cohorten met bijna 60.000 patiënten die representatief zijn voor de hele populatie patiënten met een VTE (met en zonder uitlokkende factor en zonder actieve kanker). De externe validatie liet zien dat de met de risicoscore voorspelde risico’s goed overeenkomen met de geobserveerde risico’s.”, zegt de Winter.

“Het uiteindelijke beleid komt tot stand op basis van shared decision making en niet op basis van alleen de berekende risicoscores”

Spreekkamer

Hoe ziet de Winter het gebruik van VTE-PREDICT in de spreekkamer? “Met de risicoscore kun je de patiënt het persoonlijke absolute risico op een recidief VTE laten zien met en zonder gebruik van bloedverdunners. Tegelijkertijd laat de score de kans op een klinisch relevante bloeding zien in beide scenario’s.”
“Belangrijk is om deze risico’s samen met de patiënt af te wegen. Voor de ene patiënt zal het voorkomen van een bloeding zwaarder wegen, terwijl de andere patiënt het belangrijker vindt om een recidief te voorkomen”, zegt de Winter. “Stel, iemand heeft een recidiefkans van 10% en een bloedingskans van 5%. Als de patiënt een fanatiek kickbokser is, wat gepaard gaat met een verhoogde kans op bloedingen, dan is deze wellicht niet bereid dit bloedingsrisico te lopen. Stel de patiënt wil een traumatische ic-opname na een longembolie nooit meer meemaken, dan accepteert deze wellicht eerder het bloedingsrisico. Het uiteindelijke beleid komt dus tot stand op basis van shared decision making en niet op basis van de berekende risicoscores alleen.”
De jonge doctor hoopt dat de score uiteindelijk zijn weg vindt naar de internationale richtlijnen, juist vanwege de voordelen die VTE-PREDICT biedt. “VTE-PREDICT kan worden gebruikt voor zowel het persoonlijke recidief- als bloedingsrisico bij de hele populatie patiënten met VTE na de initiële behandeling. Hiermee overbruggen we een belangrijke kloof die clinici ervaren in het advies van de richtlijn.”

Iedereen kan VTE-PREDICT gebruiken, maar nog niet voor de klinische praktijk. De aanvraag voor een Europees MDR-certificaat voor medische hulpmiddelen loopt nog.
VTE-PREDICT kwam tot stand in samenwerking met ORTEC B.V., mede door een subsidie van ZonMw.

Referentie: 1. De Winter MA, Büller HR, Carrier M, et al. Recurrent venous thromboembolism and bleeding with extended anticoagulation: the VTE-PREDICT risk score. Eur Heart J. 2023;ehac776.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx