DOQ

Arts-onderzoeker Vermunt: ‘Preventie dementie door behandeling in voorstadium’

De ziekte van Alzheimer is een veelvoorkomende oorzaak van dementie. Mogelijk is dementie te voorkomen door in een vroeg stadium bij alzheimer in te grijpen. In het voorstadium is er al hersenschade, maar nog geen dementie. In het vroegste voorstadium zijn er zelfs vaak geen klachten. De kennis over het voorstadium is echter nog heel beperkt. Voor onderzoek naar nieuwe behandelingen is meer kennis over het verloop van alzheimer nodig.

Arts-onderzoeker Lisa Vermunt onderzocht de duur van de ziekte van Alzheimer, inclusief het voorstadium. Op basis van internationale onderzoeksgegevens wordt de totale ziekteduur van alzheimer geschat op 15 tot 24 jaar, het voorstadium ongeveer 11 tot 17 jaar. Voorspellingen worden preciezer als je rekening houdt met leeftijd, geslacht, geheugenkliniekbezoek, genetische variatie en hersenschade. Meer kennis over het verloop van alzheimer kunnen artsen gebruiken om mensen beter te informeren en een mogelijke behandeling op het juiste moment te beginnen.

Arts-onderzoeker Lisa Vermunt

Subtiele hersenschade

Vermunt deed ook onderzoek bij mensen in een vroeg stadium van alzheimer. Dan is de hersenschade subtiel en daarom moeilijk te bepalen of een medicijn werkt. Vermunt keek naar de samenwerking tussen hersenonderdelen  – het ‘hersennetwerk’. Bij mensen met een alzheimer-genafwijking begon verstoring van deze samenwerking al 6 jaar voor de diagnose dementie. Deze metingen lijken geschikt om bij te dragen om in het voorstadium van alzheimer te bepalen of een behandeling goed werkt.


Klik hier om het volledige proefschrift te lezen

Bron: Amsterdam UMC
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx