DOQ

Dr. Crijns: ‘Met de app controleren coronapatiënten thuis zelf hun herstel’

Coronapatiënten kunnen de laatste fase van hun herstel doorlopen in de eigen omgeving. Ziekenhuizen hebben daardoor eerder bedden vrij voor andere mensen. Dit zijn de twee grote voordelen van de Luscii-app. Hiermee kunnen longverpleegkundigen op afstand onder meer het zuurstofgehalte monitoren. VieCuri begon er begin februari mee. Longarts dr. Kim Crijns is tevreden: “Tot dusver hoefden we geen patiënt opnieuw op te nemen in het ziekenhuis.”

Voor sommige patiënten met COVID-19 is zuurstoftoediening nog de enige reden dat zij in het ziekenhuis verblijven. Sinds februari heeft VieCuri vijf patiënten ontslagen met thuismonitoring. Longarts dr. Kim Crijns vertelt: “Als iemand geen andere ziekenhuiszorg meer nodig heeft, kan het een optie zijn zuurstof voor thuis te regelen. Met de Luscii-app monitort een longverpleegkundige vervolgens hoe het loopt. Wij achten een patiënt hiervoor geschikt als hij redelijk zelfstandig is, goed met een tablet of smartphone kan omgaan én een mantelzorger heeft.”

Longarts dr. Kim Crijns

Afbouwschema zuurstof

Crijns legt uit hoe het werkt. “De patiënt verlaat het ziekenhuis met een afbouwschema. Het is de bedoeling dat hij elke dag wat minder zuurstof krijgt toegediend, totdat het niet meer nodig is. Dit kan uitgesmeerd zijn over maximaal twee weken, maar meestal lukt het in een kleine week, een dag of vijf. Als de patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis, hebben wij zuurstof aangevraagd. Bij hem of haar thuis worden dan een moedertank en een zuurstofapparaat afgeleverd. Vervolgens gaat de patiënt onder begeleiding van een longverpleegkunde aan de slag met herstel en met afbouwen van zuurstof.”

Zelfmetingen

Via de app geeft de patiënt informatie door aan het ziekenhuis. “Onder meer over het zuurstofgehalte en de hartslag”, aldus Crijns. “Die meet de patiënt of mantelzorger drie keer per dag via een saturatiemeter aan een vinger. De saturatiemeter is meegegeven bij het ontslag uit het ziekenhuis. Verder heeft de mantelzorger de opdracht om elke dag drie keer de ademhaling te meten. De mantelzorger telt hoe vaak de patiënt in- en uitademt in een minuut tijd. Ook wordt één keer per dag de temperatuur gemeten. En tot slot geeft de patiënt dagelijks via de app door hoe hij zich voelt.”

Contact met longarts

In VieCuri logt een longverpleegkundige een aantal keren per dag in op een dashboard waar de patiëntgegevens binnenkomen. Crijns: “De longverpleegkundige doet de monitoring. Is er twijfel? Vertrouwt de longverpleegkundige het niet helemaal, bijvoorbeeld omdat het zuurstofgehalte onder de afgesproken waardes blijft? Dan neemt de longverpleegkundige contact gezocht op met een longarts. De longverpleegkundige heeft ook regelmatig een telefonisch onderhoud met de patiënt. Die kan overigens altijd bellen als hij denkt dat het niet goed met hem gaat.”

Positief en veilig

Een aantal ziekenhuizen maakte al gebruik van de Luscii-app. Crijns: “Onderzoek laat zien dat het ziekenhuisverblijf van de deelnemers met ongeveer vijf dagen kan worden verkort. Voor ons reden om monitoring op afstand aan te bieden aan patiënten die naar verwachting nog even nodig hebben om zuurstoftoediening af te bouwen. Sinds de start hebben vijf patiënten het traject gevolgd. Ze zijn positief; ze vinden het fijn om thuis te kunnen herstellen in plaats van in het ziekenhuis. Onze ervaring is ook dat de veiligheid prima is: geen van de deelnemers hoefde opnieuw te worden opgenomen. Iedereen heeft thuis zijn afbouwschema voltooid.”

Tot dusver is de jongste deelnemer 31 jaar en de oudste 71. Crijns: “Deelname heeft deels te maken met de gewenste digitale vaardigheid. Maar ook met de vraag: durf je het zelf aan om naar huis te gaan en zelf controles uit te voeren?”

Voorbereiding

Kost het een ziekenhuis veel inspanning om te werken met de app? Crijns: “Nee. De longverpleegkundigen hebben een training van een uur gevolgd via het bedrijf dat de app heeft ontworpen. En wat betreft de ICT: wij hebben ervoor gekozen de app niet te koppelen aan het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), dat scheelde veel tijd en moeite. Eventueel voert de longverpleegkundige data in het elektronisch patiëntendossier in.”

Wat is het advies van Crijns aan ziekenhuizen die overwegen met de app te gaan werken? “Tref de voorbereidingen in een relatief rustige periode, dus niet tijdens een coronagolf. In het voorjaar van 2000 zou het voor ons onmogelijk zijn geweest. Wij zijn ons in november in de materie gaan verdiepen en hebben in januari de protocollen geschreven om in februari te starten.”

Andere longaandoeningen

De app biedt verschillende programma’s aan, waarvan COVID-19 er een is. Crijns: “Ik kan me goed voorstellen dat we straks andere patiënten met een longaandoening gaan monitoren op deze manier. Denk bijvoorbeeld aan COPD-patiënten met last van longaanvallen. Of mensen met een longontsteking die meer hersteltijd nodig hebben dan bij een gemiddelde longontsteking.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx