DOQ

“Longgeneeskunde is individueel maatwerk”

Longarts, twitteraar, blogger, en zeer betrokken bij de palliatieve zorg in Nederland. Sander de Hosson, werkzaam in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, is het allemaal. In een interview met DOQ.nl geeft hij kort een kijkje in zijn gedachten over deze onderwerpen.

Naast algemene longziekten en de klinische zorg voor patiënten met exacerbaties COPD, pneumonie en longembolie, doet longarts Sander de Hosson veel longkankerzorg. “Ik liep zes maanden een oriënterend ANIOS-schap op een longafdeling. Toen viel mij op dat het specialisme een stuk breder was dan ik aanvankelijk dacht. Veel acute zorg, maar ook chronische zorg. Je ziet alles van jongeren met een ingeklapte long tot ouderen met longkanker. Ik voelde me er thuis, maar ik zou dat waarschijnlijk ook hebben bij andere vakken zoals MDL.”

De Hosson: “In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ben ik vooral verantwoordelijk voor de poli’s. Ik doe er zeven per week, dat zijn zeven dagdelen. Ik zie dan elk kwartier een patiënt. Ik doe nog een ochtend per week ‘scopie-onderzoek’ en inbrengen van drains. Daarnaast superviseer ik afwisselend met mijn collegae de spoed. Uiteindelijk werk ik zo’n vier hele dagen en daarnaast nog bereikbaarheidsdiensten tijdens de nachten en het weekend. Daarnaast doe ik regelmatig iets voor de Werkgroep Palliatieve zorg van de NVALT, we bereiden momenteel een groot symposium voor.”

Onkunde
Sander de Hosson is dagelijks online te vinden1. Hij schreef verschillende artikelen en blogs die goed worden gelezen. “In de nasleep van de zaak ‘Tuitjenhorn’2, merkte ik dat de kennis over wat palliatieve sedatie en euthanasie bij media en publiek tekort schoot. Ik zette de verschillen en overeenkomsten op papier, en gaf aan wat de grijze gebieden waren en publiceerde dat op Artsennet, dat werd zo’n 10.000 keer gelezen, en ik dacht toen, wat een bijzondere manier om je kennis te delen. Vervolgens vroeg Agora3 of ik niet regelmatig op hun site kon publiceren. De artikelen werden goed gelezen en ik merkte dat het maatschappelijke impact had. Een deel van de columns verschijnen in Dagblad van het Noorden.

Activistisch
Er zijn een aantal longartsen en specialisten actief op social media. De Hosson: “Dokters zijn over het algemeen weinig activistisch, maar zouden wel bepaalde zaken die echt krom zijn, moeten willen veranderen en dat kan tegenwoordig via de online media. Vandaag plaatste ik bijvoorbeeld een Twitter-bericht over het illegaal aanbieden van medicijnen (benzodiazepines) via internet, even later werden er Kamervragen over gesteld. Er zijn al verschillende symposia om artsen wegwijs te maken met het internet. Het gebeurt allemaal buiten werktijd, dus je moet wel een persoon zijn die het leuk vindt om ook in de publieke ruimte je zegje te doen.”

Behandelstand
“Mijn belangrijkste onderwerp is de ‘palliatieve zorg’. Deze krijgt te weinig aandacht in de opleidingen. De maatschappij en medische wereld staan te veel in de behandelstand. Oud worden is belangrijker dan kwaliteit van leven. Er zijn bijvoorbeeld bij longkanker ondanks alle nieuwe therapieën slechts geringe verbetering in de overall survival. Een ideaal geneesmiddel verbetert de kwaliteit van leven, niet alleen de levensduur. Je wil niet de laatste dagen van je leven, dagelijks naar het ziekenhuis. Er zijn echter altijd uitzonderingen. Sommige patiënten willen nog een levenstaak vervullen, waardoor je als longarts soms tegen ethische grenzen aan lopen om iets te bereiken.2”

Maatwerk
De Hosson tot slot: “Geneeskunde is individueel maatwerk, dus het lukt niet altijd en kan niet bij iedereen. Je kunt als zorgverlener veel bieden op het gebied van medicatie en begeleiding, maar je moet er de tijd voor nemen, en ook de goede mensen erbij halen. Begeleiding van existentiële problematiek vind ik lastig, en ik sta dan te hakkelen, maar als ik dan een geestelijk verzorger inschakel, zijn de patiënten heel blij met de zorg. Je kunt niet alles, maar met z’n allen kun je iemand wel een menswaardig einde helpen krijgen.”

Bronnen:

  1. https://twitter.com/shossontwits
  2. Trouw.nl: Melding-van-huisarts-Tuitjenhorn-was-terecht
  3. Agora.nl: longarts-sander-de-hosson-fantastisch

 

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”