Luchtwegepitheel reageert anders bij astma

mm
redactie
Redactioneel,
11 januari 2020

Luchtwegepitheel van astmapatiënten, en mogelijk ook dat van COPD-patiënten, wijkt intrinsiek af van dat van mensen zonder luchtwegklachten. Dit blijkt uit onderzoek van Abilash Ravi naar de reactie van luchtwegepitheel op voor astma relevante prikkels. Hij bekeek hoe epitheelcellen reageren op een infectie met een verkoudheidsvirus en op stofjes die een moeilijker te behandelen vorm van ontsteking geven (de neutrofiele ontsteking).

Het onderzoek ‘Airway epithelium and asthma, virus exposure, airway inflammation and metabolism’ waar Abilash Ravi (Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Respiratory Medicine and Experimental Immunology) begin januari op is gepromoveerd, laat zien dat luchtwegepitheel van milde allergische astmapatiënten een duidelijke antivirale respons geeft op infectie met een verkoudheidsvirus, maar geen allergische respons. Dit zijn heel andere bevindingen dan die van sommige andere onderzoekers. Maar doordat het promotieonderzoek dit direct in patiënten heeft onderzocht, lijken deze bevindingen meer zeggingskracht te hebben. De antivirale respons door luchtwegepitheel is belangrijk voor het klaren van het virus. Maar een vertraagde of een overdreven antivirale respons kan de oorzaak zijn voor de acute verslechtering bij astmapatiënten.

Luchtwegepitheel van milde allergische astmapatiënten geeft een duidelijke antivirale respons op infectie met verkoudheidsvirus

(Foto: iStock)

Defect herstellen

Ravi rapporteert dat luchtwegepitheel van astmapatiënten overdreven reageert op een prikkel die geassocieerd wordt met neutrofiele ontsteking. De onderzoekers zijn uiteindelijk in staat geweest om de oorzaak op moleculair niveau te analyseren en te bewijzen. Hieruit blijkt dat een proces dat een rem vormt op de productie van stofjes die neutrofiele ontsteking geven, niet meer functioneert in luchtwegepitheel van astmapatiënten. De onderzoekers verwachten dat medicijnen die dit defect herstellen ook de neutrofiele ontsteking in de luchtwegen van astmapatiënten kunnen verminderen. 

Verergering ontsteking

Het defect blijkt ook aantoonbaar in een volgende bemonstering van het luchtwegepitheel en verergert zelfs na een infectie met een verkoudheidsvirus. In luchtwegepitheel van mensen zonder luchtwegklachten is dat effect niet te zien, ook niet na infectie met het verkoudheidsvirus. Dat de verergering van het defect hand in hand gaat met de verergering van de ontsteking door het verkoudheidsvirus, suggereert dat dit defect belangrijk is in astma.

Het defect is ook aantoonbaar in een volgende bemonstering van het luchtwegepitheel en verergert zelfs na infectie met verkoudheidsvirus.

Afwijkend metabolisme

Het onderzoek toont ook aan dat het luchtwegepitheel van astmapatiënten intrinsiek anders is dan dat van mensen zonder luchtwegklachten, met name wat metabolisme betreft. Het afwijkende metabolisme loopt gelijk op met de ernst van het astma. Ravi noemt in zijn onderzoek dat het opmerkelijk is, dat een nieuwe behandeling die bij ongeveer 50% van de ernstige astmapatiënten resulteert in een verbetering, die verbetering gepaard is aan een verandering van het metabolisme van het luchtwegepitheel. En dit metabolisme blijkt hand in hand te gaan met het eerder genoemde defect. 

Mogelijke interventies

Door identificatie van het defect dat in de pas loopt met neutrofiele ontsteking bij astma, kunnen mogelijk interventies ontwikkeld worden om de neutrofiele ontsteking bij astma beter in de hand te houden. Ravi verwacht daarom dat het defect ook onderliggend is aan de verhoogde antivirale respons na blootstelling aan het verkoudheidsvirus alsook aan de verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen om zich te vernauwen na een prikkel. Hij spreekt de hoop uit dit in verder onderzoek aan te kunnen pakken. 

Bron: Amsterdam UMC
, , , ,
Deel dit artikel