DOQ

Luchtwegen CF-patiënten vaak gelijktijdig geïnfecteerd door diverse bacteriestammen

De luchtwegen van CF-patiënten zijn vaak gelijktijdig geïnfecteerd door meerdere, genetisch verschillende S. aureus-stammen. Deze bevindingen van een Amerikaanse studie, die verschenen in het Blue journal, wijzen erop dat de huidige klinische procedures voor het bemonsteren van isolaten en het selecteren van antibiotica waarschijnlijk ontoereikend zijn.

Cystische fibrose (CF) wordt gekenmerkt door een chronische luchtweginfectie met verschillende micro-organismen. Hoewel Pseudomonas aeruginosa al lange tijd in verband wordt gebracht met deze ziekte, is de prevalentie van deze bacterie bij CF-patiënten de afgelopen twee decennia gestaag afgenomen, waarschijnlijk dankzij een verbeterde kennis van de pathogenese van P. aeruginosa en de daaruit voortvloeiende verbeterde behandeling.

Verschuiving naar S. aureus

Door de afgenomen impact van P. aeruginosa is de microbiële pathogenese van CF verschoven. Staphylococcus aureus is tegenwoordig het meest voorkomende respiratoire pathogeen dat wordt geïsoleerd. Een S. aureus-infectie bij CF-patiënten komt vooral voor bij kinderen en is gerelateerd aan een ontstekingsactiviteit in de luchtwegen, exacerbaties en longfunctieachteruitgang. De initiële infecties treden vaak vroeg in het leven op en kunnen jaren persisteren ondanks agressieve eradicatiepogingen.

Behoefte aan betere behandelingen

Terwijl CFTR-modulatortherapieën veelbelovend zijn voor het verbeteren van de luchtwegklaring en longfunctie, hebben studies tot nu toe niet gevonden dat deze medicijnen invloed hebben op de last van S. aureus in de CF-luchtwegen. Daarom blijft er grote behoefte ​​aan verbeterde, evidence-based behandelingen van S. aureus bij kinderen met CF.

De werkzaamheid van antistafylokokken-therapieën wordt waarschijnlijk beperkt door adaptieve genetische veranderingen die in S. aureus optreden tijdens een chronische infectie. Deze veranderingen omvatten mutaties die de tolerantie voor antibiotica en de persistentie in de gastheer bevorderen. Zo blijken tijdens chronische CF-infecties langzaam groeiende kolonies van antibioticaresistente varianten te ontstaan. Deze varianten zijn nauwer verbonden aan de longfunctieachteruitgang dan traditionele CF-pathogenen. Verder is gevonden dat S. aureus gedurende de progressie van een CF-infectie steeds beter in staat wordt om biofilms te vormen.

Huidige studie

In deze studie zijn de moleculaire epidemiologie en genetische aanpassing van S. aureus gekarakteriseerd tijdens chronische luchtweginfecties bij CF-patiënten, inclusief de respons op antibiotica.

1382 S. aureus-isolaten zijn longitudinaal verzameld gedurende een gemiddelde periode van 2,2 jaar van 246 kinderen met CF in vijf Amerikaanse centra tussen 2008 en 2017. Van deze isolaten is het hele genoom gesequenced. Bijna de helft (45,5%) van de patiënten had meerdere, naast elkaar bestaande S. aureus-stammen, vaak met verschillende gevoeligheidsprofielen voor antibiotica. Tijdens het beloop van de infectie traden vaak aanpassingen op in een reeks genen die gerelateerd zijn aan de persistentie van de bacteriën en antimicrobiële resistentie.

In tegenstelling tot P. aeruginosa was de genetische diversiteit van S. aureus niet beperkt. Er was sprake van een voortdurende stroom van nieuwe genetische elementen in de populatie van isolaten van kinderen met CF.

Overdracht van bacteriestammen

Patiënten die nauwe huiselijke of klinische contacten hebben, kunnen gemeenschappelijke bacteriestammen hebben. Daarbij kan sprake zijn van een convergente evolutie van belangrijke genen die betrokken zijn bij de persistentie en antimicrobiële resistentie van de bacterie. Daarom moet er volgens de auteurs voor toekomstig onderzoek gezocht worden naar nieuwe diagnostische en therapeutische benaderingen.  


Referentie: Long DR, Wolter DJ, Lee M, Precit M, McLean K, Holmes E, Penewit K, Waalkes A, Hoffman LR, Salipante SJ. Polyclonality, Shared Strains, and Convergent Evolution in Chronic Cystic Fibrosis Staphylococcus aureus Airway Infection. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:1127-1137. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33296290/https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202003-0735OC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx