Luchtwegen CF-patiënten vaak gelijktijdig geïnfecteerd door diverse bacteriestammen

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
12 mei 2021

De luchtwegen van CF-patiënten zijn vaak gelijktijdig geïnfecteerd door meerdere, genetisch verschillende S. aureus-stammen. Deze bevindingen van een Amerikaanse studie, die verschenen in het Blue journal, wijzen erop dat de huidige klinische procedures voor het bemonsteren van isolaten en het selecteren van antibiotica waarschijnlijk ontoereikend zijn.

Cystische fibrose (CF) wordt gekenmerkt door een chronische luchtweginfectie met verschillende micro-organismen. Hoewel Pseudomonas aeruginosa al lange tijd in verband wordt gebracht met deze ziekte, is de prevalentie van deze bacterie bij CF-patiënten de afgelopen twee decennia gestaag afgenomen, waarschijnlijk dankzij een verbeterde kennis van de pathogenese van P. aeruginosa en de daaruit voortvloeiende verbeterde behandeling.

Verschuiving naar S. aureus

Door de afgenomen impact van P. aeruginosa is de microbiële pathogenese van CF verschoven. Staphylococcus aureus is tegenwoordig het meest voorkomende respiratoire pathogeen dat wordt geïsoleerd. Een S. aureus-infectie bij CF-patiënten komt vooral voor bij kinderen en is gerelateerd aan een ontstekingsactiviteit in de luchtwegen, exacerbaties en longfunctieachteruitgang. De initiële infecties treden vaak vroeg in het leven op en kunnen jaren persisteren ondanks agressieve eradicatiepogingen.

Behoefte aan betere behandelingen

Terwijl CFTR-modulatortherapieën veelbelovend zijn voor het verbeteren van de luchtwegklaring en longfunctie, hebben studies tot nu toe niet gevonden dat deze medicijnen i

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel