DOQ

Mannen nemen vaak zelf regie na diagnose prostaatkanker

Na de diagnose prostaatkanker zoeken mannen veelal zelf naar een behandelcentrum of ziekenhuis die het beste aansluit bij hun behoeften. Het doorverwijsadvies van de huisarts is in hun keuze niet per definitie leidend. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft, dat werd uitgevoerd onder 1.067 mannen van 55 jaar en ouder in Nederland.

Voor bijna vier op de tien mannen (37%) is het advies van hun huisarts niet doorslaggevend. Ook de behandelresultaten van het ziekenhuis of centrum en de wachtlijsten voor behandeling spelen een belangrijke rol bij kun keuze.

(Foto: Reiner Haga Prostaatkankercentrum)

Movember

Het onderzoek naar de ‘keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker’ werd uitgevoerd in het kader van ‘Movember.’ In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. Om meer inzicht te krijgen over hoe Nederlandse mannen bij wie prostaatkanker is geconstateerd hun keuzes maken, voerde het Reinier Haga Prostaatkankercentrum het onderzoek uit. Met de uitkomsten wil het expertisecentrum patiënten nog beter helpen en begeleiden.

Patiënt wil zelf bepalen

Het onderzoek toont aan dat het advies van de huisarts voor ruim de helft (55%) van de ondervraagden nog altijd doorslaggevend is in hun keuze voor een ziekenhuis of behandelcentrum. Voor bijna vier op de tien (37%) mannen zou het advies van de huisarts niet doorslaggevend zijn of zelfs helemaal niet meewegen in hun beslissing (6%). Verder geven zes op de tien (62%) van de ondervraagden aan dat zij na de diagnose prostaatkanker een second opinion zouden willen wanneer zij twijfels hebben. De mening van een tweede deskundige zou hen meer zekerheid geven.

De resultaten van het behandelcentrum en de wachttijden zijn ook belangrijk in het keuzetraject van de Nederlandse man. De helft van de ondervraagden heeft de resultaten van het behandelcentrum in zijn top 3 staan en bijna vijftig procent (48%) de wachttijd van de behandellocatie. Naarmate de ondervraagde jonger is, staan de resultaten van het behandelcentrum vaker in de top 3 (van 55% onder 55-59 jarigen tot 43% onder 70-plussers).

Eigen wensen

Peter Ausems, uroloog in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, ziet in de dagelijkse praktijk ook dat patiënten zelf kritisch kijken naar de beste prostaatkankerzorg voor hen. “Doordat er tegenwoordig veel meer informatie online beschikbaar is, is het voor patiënten en hun naasten makkelijker om zich te verdiepen in het onderwerp, de resultaten van alle ziekenhuizen en de behandelmogelijkheden. Daardoor kunnen mannen tegenwoordig een keuze maken die helemaal aansluit bij hun wensen en behoeften.”

Bereidheid tot reizen is groot

Voor ruim een derde (35%) van de ondervraagden is reistijd helemaal niet van belang bij de keuze voor de juiste prostaatkankerzorg. Bijna vier op de tien (39%) van de ondervraagden is bereid om 45 minuten of langer te reizen naar het ziekenhuis of centrum waar men onder behandeling is.

Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx