DOQ

Mannen nemen vaak zelf regie na diagnose prostaatkanker

Na de diagnose prostaatkanker zoeken mannen veelal zelf naar een behandelcentrum of ziekenhuis die het beste aansluit bij hun behoeften. Het doorverwijsadvies van de huisarts is in hun keuze niet per definitie leidend. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft, dat werd uitgevoerd onder 1.067 mannen van 55 jaar en ouder in Nederland.

Voor bijna vier op de tien mannen (37%) is het advies van hun huisarts niet doorslaggevend. Ook de behandelresultaten van het ziekenhuis of centrum en de wachtlijsten voor behandeling spelen een belangrijke rol bij kun keuze.

(Foto: Reiner Haga Prostaatkankercentrum)

Movember

Het onderzoek naar de ‘keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker’ werd uitgevoerd in het kader van ‘Movember.’ In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. Om meer inzicht te krijgen over hoe Nederlandse mannen bij wie prostaatkanker is geconstateerd hun keuzes maken, voerde het Reinier Haga Prostaatkankercentrum het onderzoek uit. Met de uitkomsten wil het expertisecentrum patiënten nog beter helpen en begeleiden.

Patiënt wil zelf bepalen

Het onderzoek toont aan dat het advies van de huisarts voor ruim de helft (55%) van de ondervraagden nog altijd doorslaggevend is in hun keuze voor een ziekenhuis of behandelcentrum. Voor bijna vier op de tien (37%) mannen zou het advies van de huisarts niet doorslaggevend zijn of zelfs helemaal niet meewegen in hun beslissing (6%). Verder geven zes op de tien (62%) van de ondervraagden aan dat zij na de diagnose prostaatkanker een second opinion zouden willen wanneer zij twijfels hebben. De mening van een tweede deskundige zou hen meer zekerheid geven.

De resultaten van het behandelcentrum en de wachttijden zijn ook belangrijk in het keuzetraject van de Nederlandse man. De helft van de ondervraagden heeft de resultaten van het behandelcentrum in zijn top 3 staan en bijna vijftig procent (48%) de wachttijd van de behandellocatie. Naarmate de ondervraagde jonger is, staan de resultaten van het behandelcentrum vaker in de top 3 (van 55% onder 55-59 jarigen tot 43% onder 70-plussers).

Eigen wensen

Peter Ausems, uroloog in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, ziet in de dagelijkse praktijk ook dat patiënten zelf kritisch kijken naar de beste prostaatkankerzorg voor hen. “Doordat er tegenwoordig veel meer informatie online beschikbaar is, is het voor patiënten en hun naasten makkelijker om zich te verdiepen in het onderwerp, de resultaten van alle ziekenhuizen en de behandelmogelijkheden. Daardoor kunnen mannen tegenwoordig een keuze maken die helemaal aansluit bij hun wensen en behoeften.”

Bereidheid tot reizen is groot

Voor ruim een derde (35%) van de ondervraagden is reistijd helemaal niet van belang bij de keuze voor de juiste prostaatkankerzorg. Bijna vier op de tien (39%) van de ondervraagden is bereid om 45 minuten of langer te reizen naar het ziekenhuis of centrum waar men onder behandeling is.

Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx