Materiaaltechnologie in de strijd tegen antibiotica-resistentie

mm
redactie
Redactioneel,
27 november 2020

Een interdisciplinair, internationaal consortium onder leiding van Maastricht UMC+ onderzoeker dr. Chris Arts gaat in de komende zes jaar onderzoek doen naar nieuwe technologische oplossingen voor het toenemende probleem van antimicrobiële resistentie (AMR). Het onderzoek richt zich op maatschappelijk bewustwording van AMR en op de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele antibiotica, door toepassing van nieuwe materiaaltechnologie.

Antimicrobiële resistentie (AMR), waarbij bacteriën in toenemende mate resistent zijn tegen antibiotica, is wereldwijd een explosief toenemend probleem. Zo vergroot AMR het risico op levensbedreigende infecties na een operatie, met als gevolg slechtere behandelresultaten en mede hierdoor een toename van de gezondheidszorgkosten. “Als bijna iedereen dit probleem blijft onderschatten, zullen er in 2050 wereldwijd jaarlijks tien miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van AMR”, vertelt dr. Chris Arts, “en dit zijn nog voorzichtige schattingen. De laatste twintig jaar zijn er geen nieuwe antibiotica meer op de markt gekomen. Daarom is het zo belangrijk dat we onderzoek gaan doen naar alternatieve technologieën om het gebruik van antibiotica terug te dringen.”

(Foto: Pixabay)

Materialen

De kern van het onderzoek is het ontwikkelen van materialen die voorkomen dat bacteriegroei ontstaat. Innovaties op het gebied van biomedische materialen spelen hierin een sleutelrol, volgens Arts. “Bacteriën zijn experts op het gebied van biologische oorlogsvoering. Zij vechten continu met andere soorten en tegen onze lichaamseigen cellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bacteriën resistent worden tegen de antibiotica die wij op hen loslaten. Als we echter hun directe omgeving of bijvoorbeeld het oppervlak van onze implantaten zo kunnen maken dat bacteriën zich er niet thuis voelen, kunnen we infecties voorkomen, terwijl we niet bang hoeven te zijn voor toenemende ontwikkeling van AMR.”  

Samenwerking

In een breed project worden de vele aspecten van AMR onderzocht. Om beter te begrijpen hoe bacteriën op een oppervlak groeien, wordt gebruikgemaakt van geavanceerde beeldvormende technieken van het Maastrichtse M4i-instituut. Daarnaast is binnen het project expliciete aandacht voor de implementatie van nieuwe technieken en maatschappelijke bewustwording rondom AMR.

Consortium 

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda verstrekt NWO een subsidie van 9.8 miljoen euro aan het DARTBAC-project: Dutch Antimicrobial Resistance Technology development and Biofilm Assessment Consortium. Aanvullend dragen de industrie partners van het DARTBAC-consortium 1.3 miljoen euro bij.


De academische partners in het project, zijn Amsterdam UMC, Leiden UMC, Maastricht UMC+, RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Groningen, UMC Utrecht, Universiteit van Amsterdam & Universiteit Maastricht.

Hier kunnen geïnteresseerden meer lezen over het project.

Bron: Maastricht UMC+

, ,
Deel dit artikel