Medical Delta verbindt medische en technologische domein

mm
Marten Dooper
Redactioneel,
11 januari 2023

Onlangs zijn acht hoogleraren geïnaugureerd als ‘Medical Delta hoogleraar’. Hiermee hebben zij een aanstelling aan een medische én een technische kennisinstelling. De komende maanden geeft een aantal van hen op DOQ hun visie op de toekomst van hun vakgebied en de rol van Medical Delta daarin. Voorzitter Frank Willem Jansen schetst om te beginnen een beeld van dit interdisciplinair samenwerkingsverband.

“Ik beschouw Medical Delta als een warenhuis waarin verschillende winkeltjes zijn gevestigd. Elk van die winkeltjes heeft zijn eigen specialiteiten maar doordat ze onder één dak verkeren is er veel onderling contact. Hierdoor is er volop gelegenheid om samen met anderen nieuwe producten te ontwikkelen”, zegt Jansen. Dat warenhuis begon 15 jaar geleden als een bescheiden schuurtje, om in de beeldspraak te blijven.

“Medical Delta is uitgegroeid tot een ecosysteem waarin wetenschap, onderwijs, zorgpraktijk, overheden en bedrijven samenkomen”

Prof. dr. Frank Willem Jansen voorzitter Medical Data

“In 2007 kwamen de bestuurders van de drie universitaire kennisinstellingen in Zuid-Holland (TU Delft, LUMC/Leiden Universiteit en Erasmus MC/Erasmus Universiteit) tot het inzicht dat het zinvol zou zijn nauwer te gaan samenwerken en kennis te delen om zo ‘health’ en ‘technology’ sterker met elkaar te verbinden. Achterliggend idee was dat technologische vernieuwing, mits goed ingebed in de zorgpraktijk, noodzakelijk is voor een duurzame gezondheidszorg in Nederland.”

‘Samen kom je verder’

De informele samenwerking tussen in technologie geïnteresseerde medici en in medische onderwerpen geïnteresseerde technologen is gaandeweg uitgegroeid en geformaliseerd. Ook vier Zuid-Hollandse hogescholen maken inmiddels deel uit van het samenwerkingsverband. “Medical Delta heeft tegenwoordig een bureau, een bestuur waarvan ik voorzitter ben, innovatiemanagers en officieel benoemde Medical Delta hoogleraren. Het is uitgegroeid tot een regionaal health & technology ecosysteem waarin wetenschap, onderwijs, zorgpraktijk, overheden en bedrijven samenkomen. Immers, ‘Samen kom je verder’, luidt ons motto.”

Living Labs en Field Labs

De basis van Medical Delta is het doen van wetenschappelijk onderzoek en het versnellen van de implementatie van innovatieprocessen in de zorgpraktijk. Jansen: “We hebben inmiddels 16 wetenschappelijke onderzoekprogramma’s. Deze variëren van een programma met als doel het ontwikkelen van beeldvormende technieken om dementiezorg te verbeteren tot een programma om met eHealth mensen te helpen een meer gezonde levensstijl te ontwikkelen. De rode draad is steeds de interactie tussen de clinicus en technoloog om te komen tot technologie die bijdraagt aan betere, snellere of meer kosteneffectieve gezondheidszorg.”
“Om de ideeën vervolgens te vertalen naar de dagelijkse praktijk hebben we zogeheten Living Labs en Field Labs opgezet waar ook hogescholen en zorginstellingen bij aanhaken. En als dat zinvol of nodig is, betrekken we ook bestuurlijke partijen als gemeenten en de provincie erbij en – uiteraard – commerciële partijen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de technologische oplossing die is bedacht.”

“Bij de Living Labs en Field Labs haken ook hogescholen en zorginstellingen aan”

Co-creatie

“Let wel, het directe doel van Medical Delta zelf is niet een bepaald product op de markt te zetten. Onze taak is de juiste mensen bij elkaar te brengen zodat zij samen een oplossing voor een gezondheidsprobleem kunnen bedenken die zonder die samenwerking waarschijnlijk niet tot stand zou zijn gekomen. Medical Delta is als het ware een makelaar in kennis en deskundigen en zo een versneller in het innovatieproces. Wij moeten ervoor zorgen dan het warenhuis gevuld is met winkeltjes en producten en dat voldoende klanten de winkeltjes weten te vinden. De uitbaters van die winkeltjes kunnen vervolgens samen nieuwe dingen bedenken met de klantwensen als uitgangspunt. Co-creatie met de mensen uit de zorgpraktijk is immers cruciaal om innovaties voor gezondheidszorg uiteindelijk te doen slagen.”

“Medical Delta hoogleraren zijn in staat op hun vakgebied een brug te slaan tussen kliniek en techniek of hebben zo’n brug al geslagen”

Bruggen slaan

Dan de hoogleraren. Jansen: “Medical Delta hoogleraar is een erebenoeming. Hiervoor komen personen in aanmerking die al een aanstelling als hoogleraar hebben aan een van deelnemende universiteiten en van wie het bestuur van Medical Delta vindt dat ze in staat zijn op hun vakgebied een brug te slaan tussen kliniek en techniek of die zo’n brug al hebben geslagen. Het bestuur draagt deze mensen voor aan de decanen en rectores magnifici van de betrokken universiteiten. Zij doen vervolgens via de officiële paden die daarbij horen de benoeming. De Medical Delta hoogleraren kunnen dan als gasthoogleraar onderwijs geven en onderzoek doen aan hun ‘tweede’ universiteit.”

Erkenning

Medical Delta benoemt jaarlijks enkele hoogleraren tot Medical Delta hoogleraar. Afgelopen november waren dat er maar liefst acht in totaal, waarmee de teller inmiddels op 32 in totaal staat. Opvallend bij de laatste benoemingsronde was dat het zonder uitzondering vrouwelijke hoogleraren betrof. Dat is volgens Jansen een erkenning voor het werk en onderzoek dat vrouwelijke wetenschappers verrichten binnen Medical Delta. “Medical Delta hoogleraren zijn de boegbeelden van ons samenwerkingsverband. We hopen dat we hiermee jonge vrouwelijke wetenschappers en besturen van universiteiten inspireren om het aantal vrouwelijke wetenschappers in de top te verhogen.” 

Meer informatie: www.medicaldelta.nl

, , , , ,
Deel dit artikel