Meer diversiteit nodig in studies naar migrainemedicatie

mm
Marc de Leeuw
Redactioneel,
29 juni 2022

“We willen precies weten hoe het zit”, zeggen migraine-onderzoekers prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink en Linda Al-Hassany. Ze werken aan de ontrafeling van het mysterie dat migraine heet. Een van de knopen die ze willen ontwarren: waarom slaat medicatie bij de ene migrainepatiënt wel aan en bij de andere niet? Er moet daarom in geneesmiddelstudies beter gekeken worden naar man-vrouwverschillen in de reactie op medicatie, maar ook naar bijvoorbeeld etnische achtergrond, zo betogen de onderzoekers.

Migraine is een ziekte met een enorme ziektelast, zegt Maassen van den Brink, die als hoogleraar neurovasculaire farmacologie verbonden is aan het Erasmus Medisch Centrum. “De WHO heeft aangegeven dat migraine de grootste invaliderende aandoening is bij vrouwen jonger dan 50 jaar en dat migraine qua ziektelast in alle leeftijdsgroepen bij elkaar sowieso in de top 5 staat.” “Ondanks dat deze aandoening zoveel impact heeft, is er wetenschappelijk gezien weinig over bekend”, vult Linda Al-Hassany aan. Zij doet als promovenda onderzoek naar migraine en hart- en vaatziekten bij Maassen van den Brink aan de afdeling Interne Geneeskunde. Ze kijkt onder meer naar de rol van man-vrouwverschillen en vrouwspecifieke risicofactoren op translationeel niveau – hoe dit te vertalen naar de praktijk.

Prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink (l) en promovenda Linda Al-Hassany (r)

“Het ontstaan van migraine is nog steeds een raadsel. En ook waarom de ene patiënt wel goed op medicatie reageert en de andere niet”

Open eindjes

Samen vertellen ze enthousiast hoe belangrijk én interessant het o

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , , , , , , ,
Deel dit artikel