Meer duidelijkheid over transmurale zorg bij atriumfibrilleren

mm
Kees Vermeer
Redactioneel,
29 april 2022

Betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn, en meer duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van verschillende zorgverleners. Dat zijn de eerste resultaten van transmurale afspraken in de regio Ede over de zorg voor mensen met atriumfibrilleren. “Wij kunnen onze aandacht nu meer richten op de complexe patiënt met atriumfibrilleren”, vertelt cardioloog dr. Ronald Walhout van Ziekenhuis Gelderse Vallei, regio Ede.

De afspraken kwamen tot stand in 2019. Voor die tijd was het voor huisartsen en cardiologen niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk was voor welk onderdeel in de begeleiding en behandeling van mensen met (verdenking op) atriumfibrilleren. “Onderdeel van de afspraken is dat huisartsen met goed opgeleid personeel de patiënt kunnen diagnosticeren. Zo nodig kan de huisarts daarvoor gebruikmaken van onze faciliteiten en beoordeling op afstand. We hebben daarom gezamenlijk selectiecriteria opgesteld waarmee de huisarts kan verwijzen of zelf kan behandelen en de nazorg doen. De criteria betreffen onder andere de ernst van de onderliggende hartziekte of het vermoeden daarvan, en de leeftijd en vitaliteit van de patiënt.”

Cardioloog dr. Ronald Walhout

Stabilisatie

Walhout benadrukt het belang van de juiste zorg voor de juiste patiënt. “Atriumfibrilleren komt voor bij een kwart van de 85-plussers. Met de vergrijzing dreigt de zorg voor deze mensen ons te overspoelen. Daarom moeten we met elkaar goed afspreken welke patiënten naar de tweede lijn worden verwezen.”Uit de eerste evaluatie van de samenwerking blijkt onder andere dat het aantal nieuw verwezen patiënten stabiliseer

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel