Meer longschade bij Aspergillus-infecties van kinderen met cystische fibrose

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
6 juli 2020

Aspergillus-infecties in de lagere luchtwegen gaan gepaard met de progressie van structurele longschade bij jonge kinderen met cystische fibrose (CF). Deze bevinding onderstreept het belang van vroege eradicatie van deze infecties. In hetzelfde nummer van het blue journal verscheen een reactie op deze studie.

(bron foto iStock)

Deze longitudinale analyse maakt onderdeel van het AREST-CF-programma, een surveillanceprogramma bij CF-patiënten in Australië. Infecties met Haemophilus influenzaeStaphylococcus aureusPseudomonas aeruginosa en Aspergillus gingen allemaal gepaard met slechtere bevindingen op de CT-thorax gedurende hetzelfde jaar (p-waarden < 0,05).  

Alleen P. aeruginosa en Aspergillus gingen gepaard met progressie van de CT-scores gedurende het jaar na een infectie en slechtere CT-scores aan het einde van de observatieperiode. P. aeruginosa toonde het meest significante verband met de ontwikkeling van bronchiëctasie (verschil, 0,9; p = 0,003) en Aspergillus met air trapping (verschil, 3,2; p = 0,004). Aspergillus-infecties gingen tevens gepaard met markers van neutrofiele ontsteking (p < 0,001) en een toegenomen risico op respiratoire ziekenhuisopnames (p = 0,008).  

Reactie in zelfde tijdschrift  

Er is discussie over de beste manier om zowel longziekte als microbiologie van de luchtwegen bij kinderen te monitoren. Publicaties van het AREST-CF-programma, waaronder

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel