Meer oog voor impact van complicaties post-tuberculose

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
18 mei 2020

Een succesvolle behandeling van tuberculose betekent helaas niet het einde van een slechte gezondheid. Zo blijkt het overlijdensrisico 2 tot 91 keer hoger bij personen die tuberculose hebben doorgemaakt, dan bij leeftijdsgebonden. Daarom is er de afgelopen tijd meer oog voor de langetermijngevolgen van eerder behandelde tuberculose. 

De sterftecijfers door tuberculose zijn in de afgelopen twintig jaar steeds verder gedaald. Naar schatting 54 miljoen mensen hebben sinds 2000 tuberculose overleefd. Daar staat tegenover dat veel mensen post-tuberculose te kampen hebben van langetermijngevolgen. Die complicaties kunnen veroorzaakt worden door weefselschade, die ontstaat ondanks een microbiologische genezing.

(Foto: iStock)

Langetermijncomplicaties

Longtuberculose blijkt een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van een luchtwegobstructie en chronisch obstructief longlijden (COPD). Tuberculeuze meningitis en musculoskeletale tuberculose veroorzaken op de lange termijn substantiële morbiditeit. Bovendien hebben die patiënten een hoger risico op een recidief van de tuberculose. Ondanks de impact van deze complicaties zijn ze niet meegenomen in de conventionele metingen van de ziektelast of in analyses die het tuberculosebeleid vergelijken.

Andere prioriteiten

Als de slechte gezondheid na tuberculose wél wordt meegewogen, dan veranderen de prioriteiten bij de aanpak hiervan. Zo zullen de impact en kosteneffectiviteit van preventieve interventies toenemen, doordat hiermee wordt voorkomen dat een groter aantal levensjaren verloren gaat. Dit is voora

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel