DOQ

‘Meer physician assistants en verpleegkundig specia­listen nodig’

De problemen in de gezondheidszorg groeien, en de inzet van (veel) meer physician assistants en verpleegkundig specialisten kan bijdragen aan een oplossing. Dat concludeert Geert van den Brink in het onderzoek waarop hij onlangs promoveerde. Van den Brink is coördinator van de Master Physician Assistant aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het is allang geen nieuws meer: de Nederlandse gezondheidzorg is in de huidige vorm niet houdbaar. De zorgkosten lopen op doordat patiënten ouder worden, vaker multimorbiditeit hebben en doordat het aantal chronische ziektes toeneemt. Tel daarbij op de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat patiënten steeds snellere en betere zorg verwachten. “We staan voor een complex probleem”, vat Van den Brink de situatie samen. “Taakherschikking kan bijdragen aan een oplossing, al is het zeker niet het enige antwoord.”

“Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn vaak een vraagbaak voor collega’s”

Geert van den Brink

Positieve bijdrage

Voor zijn promotie onderzocht hij de rol van de physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS). Van den Brink begon met een groot internationaal literatuuronderzoek. Dat liet zien dat PA’s wereldwijd een positieve bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Zou dat ook gelden voor PA’s en VS’en in Nederland? Voor een antwoord op die vraag volgde een praktijkonderzoek op 34 afdelingen van ziekenhuizen en in vier huisartsenpraktijken. Van den Brink zag daar dat PA’s e

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”


2
0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »