DOQ

Meer aandacht nodig voor het risico op huidkanker bij transplantatiepatiënten

Er is meer aandacht nodig voor het risico op het ontstaan van huidkanker bij transplantatiepatiënten. Daarvoor pleiten onderzoekers Melvin Frie, Coby Annema en Emöke Rácz van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Uit hun onderzoek, dat zij presenteren bij de Nederlandse Vereniging voor Experimentele Dermatologie en dat is gepubliceerd in JAMA Dermatology, blijkt dat transplantatiepatiënten bij wie soms jaren na de transplantatie huidkanker is geconstateerd, een mindere kwaliteit van leven ervaren.

(Foto: Pixabay)

Hoger risico op huidkanker

Patiënten die in hun leven een transplantatie hebben moeten ondergaan, hebben een veel hoger risico op het krijgen van huidkanker. Dit geldt voor alle patiënten die een transplantatie hebben ondergaan, ongeacht welk orgaan zij hebben ontvangen. Dit risico is tot wel 250 keer zo groot als dat van mensen die geen transplantatie hebben gehad. Dit verhoogde risico wordt veroorzaakt door de noodzakelijke medicatie die zij na hun transplantatie moeten slikken. Gemiddeld ontstaat de huidkanker bij hen ongeveer 7 jaar na de transplantatie.

Onderzoek kwaliteit van leven

In dit onderzoek gingen de onderzoekers na wat de invloed van het ontstaan van huidkanker is op de kwaliteit van hun leven van de transplantatiepatiënten. Niet eerder is de kwaliteit van leven gemeten bij deze groep van patiënten. De onderzoekers hebben via uitgebreide vragenlijsten de kwaliteit van leven gemeten. Zij volgden hiervoor 94 patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en bij wie huidkanker is vastgesteld.

Minder kwaliteit van leven

Uit hun onderzoek blijkt dat transplantatiepatiënten die meerdere keren huidkanker hebben gehad, een mindere kwaliteit van leven ervaren dan transplantatiepatiënten die maar één keer huidkanker hebben gehad. Wanneer in de loop der jaren zich bij hen meerdere huidtumoren ontwikkelen, regelmatig ook in het hoofdhalsgebied, dan heeft dit veel impact op hun fysieke zelfbeeld. Dit kan komen door de tumoren zelf, maar ook door de vele operatieve ingrepen die zij hiervoor moeten ondergaan. Ook rapporteren zij een slechtere kwaliteit van leven doordat ze zich steeds moeten beschermen tegen de zon en zich steeds weer moeten insmeren met zonnebrandcrèmes.

Vroegtijdig aandacht

Volgens de onderzoekers is er meer aandacht nodig voor het risico op het ontstaan van huidkanker bij transplantatiepatiënten. Zij pleiten er voor dat al in een vroeg stadium voor en na de transplantatie dit lange termijn gevolg met de patiënt wordt besproken, zodat deze bekend is met de impact die dit op zijn of haar leven kan hebben. Ook is voor deze patiënten goede bescherming tegen de zon van groot belang om op latere leeftijd huidkanker te voorkomen.

Biobank TransplantLines

De onderzoekers maakten gebruik van TransplantLines, de biobank van het  UMCG van alle transplantatiepatiënten. Hierin worden 3.000 patiënten met een donororgaan gedurende 30 jaar gevolgd. Doel hiervan is om een meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling te ontwikkelen, waardoor patiënten gezond ouder kunnen worden met een donororgaan.


Meer informatie over TransplantLines is hier te lezen.
Link naar de publicatie JAMA Dermatology


Bron: UMCG

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx