Meerwaarde hooggebergtebehandeling in Davos

mm
Lennard Bonapart
Redactioneel,
5 april 2017

Heeft een hooggebergtebehandeling (in Davos) een meerwaarde voor mensen met ernstig (refractair) astma? Momenteel loopt er in een Utrecht een wetenschappelijk onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft daarvoor onlangs de inclusiecriteria verduidelijkt: “Er hoeft voor volwassenen geen klinische longrevalidatie op zeeniveau te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt voor hooggebergte behandeling in aanmerking kan komen.”

UMC Utrecht maakte zich in september 2016 zorgen over de uitvoering van het wetenschappelijke onderzoek, omdat afwijzingen van zorgverzekeraars de validiteit van het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Door brieven van UMCU en de LAN heeft de ZIN een aanpassing gedaan van de inclusiecriteria, zodat er geen klinische longrevalidatie op zeeniveau hoeft te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt met hooggebergtebehandeling in aanmerking komt. Wel moet worden voldaan aan een ‘stroomschema’ toegevoegd door de ZIN in een brief. Waarin bijvoorbeeld staat dat de patiënt ernstige astma moet hebben volgende de NVALT-richtlijnen. En zaken als therapietrouw, inhalatietechniek, comorbiditeit en (stop)roken moeten voor inclusie zijn geoptimaliseerd.

Tevreden
In een nieuwsbericht geeft Longalliantie Nederland (LAN) aan dat ze tevreden zijn met de aanpassing. Volgens de LAN is het belangrijk om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de hooggebergtebehandeling om zo objectief vast te kunnen stellen of een dergelijke behandeling in de bergen een toegevoegde waarde heeft bij astma. Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van het “standpunt behandeling van (ernstig) astma in het hooggebergte” van het ZIN. De organisatie handhaaft de hooggebergte behandeling voor mensen met ernstig (refractair) astma als te verzekeren prestatie, mits er de komende jaren onderzoek plaatsvindt naar de toegevoegde waarde van de behandeling. In 2018 zal de ZIN dan de effectiviteit van de behandeling opnieuw beoordelen.

Onderzoek
Verantwoordelijk voor het onderzoek in Utrecht is Prof. dr. Lammers. Hij doet een gerandomiseerd klinische onderzoek, waarbij patiënten worden toegewezen aan een interdisciplinaire longrevalidatiebehandeling of voor een behandeling in Davos of in Nederland (Heideheuvel). Lammers zal zich daarbij focussen op het functioneren van de patiënt, maar tevens zal hij milieu-epidemiologisch onderzoek doen om de gevonden effecten te kunnen onderbouwen.

Medewerking
De LAN roept patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en anderen tot slot op tot (blijvende) volledige medewerking aan het onderzoek, onder meer door doorverwijzing van geschikte patiënten voor hooggebergte behandeling en longrevalidatie op zeeniveau.

Bronnen: LAN/ ZIN/ UMCU

Standpunt ZIN

Brief met stroomschema

Afbeelding: Davos, bron Wikimedia Commons

AUTEUR: LENNARD BONAPART
,
Deel dit artikel