DOQ

Meerwaarde hooggebergtebehandeling in Davos

Heeft een hooggebergtebehandeling (in Davos) een meerwaarde voor mensen met ernstig (refractair) astma? Momenteel loopt er in een Utrecht een wetenschappelijk onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft daarvoor onlangs de inclusiecriteria verduidelijkt: “Er hoeft voor volwassenen geen klinische longrevalidatie op zeeniveau te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt voor hooggebergte behandeling in aanmerking kan komen.”

UMC Utrecht maakte zich in september 2016 zorgen over de uitvoering van het wetenschappelijke onderzoek, omdat afwijzingen van zorgverzekeraars de validiteit van het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Door brieven van UMCU en de LAN heeft de ZIN een aanpassing gedaan van de inclusiecriteria, zodat er geen klinische longrevalidatie op zeeniveau hoeft te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt met hooggebergtebehandeling in aanmerking komt. Wel moet worden voldaan aan een ‘stroomschema’ toegevoegd door de ZIN in een brief. Waarin bijvoorbeeld staat dat de patiënt ernstige astma moet hebben volgende de NVALT-richtlijnen. En zaken als therapietrouw, inhalatietechniek, comorbiditeit en (stop)roken moeten voor inclusie zijn geoptimaliseerd.

Tevreden
In een nieuwsbericht geeft Longalliantie Nederland (LAN) aan dat ze tevreden zijn met de aanpassing. Volgens de LAN is het belangrijk om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de hooggebergtebehandeling om zo objectief vast te kunnen stellen of een dergelijke behandeling in de bergen een toegevoegde waarde heeft bij astma. Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van het “standpunt behandeling van (ernstig) astma in het hooggebergte” van het ZIN. De organisatie handhaaft de hooggebergte behandeling voor mensen met ernstig (refractair) astma als te verzekeren prestatie, mits er de komende jaren onderzoek plaatsvindt naar de toegevoegde waarde van de behandeling. In 2018 zal de ZIN dan de effectiviteit van de behandeling opnieuw beoordelen.

Onderzoek
Verantwoordelijk voor het onderzoek in Utrecht is Prof. dr. Lammers. Hij doet een gerandomiseerd klinische onderzoek, waarbij patiënten worden toegewezen aan een interdisciplinaire longrevalidatiebehandeling of voor een behandeling in Davos of in Nederland (Heideheuvel). Lammers zal zich daarbij focussen op het functioneren van de patiënt, maar tevens zal hij milieu-epidemiologisch onderzoek doen om de gevonden effecten te kunnen onderbouwen.

Medewerking
De LAN roept patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en anderen tot slot op tot (blijvende) volledige medewerking aan het onderzoek, onder meer door doorverwijzing van geschikte patiënten voor hooggebergte behandeling en longrevalidatie op zeeniveau.

Bronnen: LAN/ ZIN/ UMCU

Standpunt ZIN

Brief met stroomschema

Afbeelding: Davos, bron Wikimedia Commons

AUTEUR: LENNARD BONAPART
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?