DOQ

Meerwaarde hooggebergtebehandeling in Davos

Heeft een hooggebergtebehandeling (in Davos) een meerwaarde voor mensen met ernstig (refractair) astma? Momenteel loopt er in een Utrecht een wetenschappelijk onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft daarvoor onlangs de inclusiecriteria verduidelijkt: “Er hoeft voor volwassenen geen klinische longrevalidatie op zeeniveau te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt voor hooggebergte behandeling in aanmerking kan komen.”

UMC Utrecht maakte zich in september 2016 zorgen over de uitvoering van het wetenschappelijke onderzoek, omdat afwijzingen van zorgverzekeraars de validiteit van het onderzoek in gevaar kunnen brengen. Door brieven van UMCU en de LAN heeft de ZIN een aanpassing gedaan van de inclusiecriteria, zodat er geen klinische longrevalidatie op zeeniveau hoeft te hebben plaatsgevonden, voordat een patiënt met hooggebergtebehandeling in aanmerking komt. Wel moet worden voldaan aan een ‘stroomschema’ toegevoegd door de ZIN in een brief. Waarin bijvoorbeeld staat dat de patiënt ernstige astma moet hebben volgende de NVALT-richtlijnen. En zaken als therapietrouw, inhalatietechniek, comorbiditeit en (stop)roken moeten voor inclusie zijn geoptimaliseerd.

Tevreden
In een nieuwsbericht geeft Longalliantie Nederland (LAN) aan dat ze tevreden zijn met de aanpassing. Volgens de LAN is het belangrijk om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de hooggebergtebehandeling om zo objectief vast te kunnen stellen of een dergelijke behandeling in de bergen een toegevoegde waarde heeft bij astma. Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van het “standpunt behandeling van (ernstig) astma in het hooggebergte” van het ZIN. De organisatie handhaaft de hooggebergte behandeling voor mensen met ernstig (refractair) astma als te verzekeren prestatie, mits er de komende jaren onderzoek plaatsvindt naar de toegevoegde waarde van de behandeling. In 2018 zal de ZIN dan de effectiviteit van de behandeling opnieuw beoordelen.

Onderzoek
Verantwoordelijk voor het onderzoek in Utrecht is Prof. dr. Lammers. Hij doet een gerandomiseerd klinische onderzoek, waarbij patiënten worden toegewezen aan een interdisciplinaire longrevalidatiebehandeling of voor een behandeling in Davos of in Nederland (Heideheuvel). Lammers zal zich daarbij focussen op het functioneren van de patiënt, maar tevens zal hij milieu-epidemiologisch onderzoek doen om de gevonden effecten te kunnen onderbouwen.

Medewerking
De LAN roept patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en anderen tot slot op tot (blijvende) volledige medewerking aan het onderzoek, onder meer door doorverwijzing van geschikte patiënten voor hooggebergte behandeling en longrevalidatie op zeeniveau.

Bronnen: LAN/ ZIN/ UMCU

Standpunt ZIN

Brief met stroomschema

Afbeelding: Davos, bron Wikimedia Commons

AUTEUR: LENNARD BONAPART
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”