DOQ

Ménière: ‘Focus meer op kwaliteit van leven’

Veel onderzoek rondom de ziekte van Ménière richt zich volgens arts-onderzoeker Jet Schenck van het HagaZiekenhuis op het verminderen van aanvallen. Zo zorgen injecties met ontstekingsremmers (corticosteroïden) achter het trommelvlies voor een positief effect op de duizeligheid. Maar hoe zit het met de verbetering van de kwaliteit van leven bij deze behandeling? Schenck onderzocht dit. “Laten we ook focussen op hoe het is met de patiënt.”

Bij de ziekte van Ménière is sprake van overdruk in het binnenoor. Er is geen meetbare ontsteking, maar toch zijn injecties met ontstekingsremmers al geruime tijd de gangbare behandeling. “Daar is wereldwijd onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat de ontstekingsremmers echt beter werken dan een placebo”, vertelt arts-onderzoeker Jet Schenck van het HagaZiekenhuis. “We weten niet precies waarom het werkt, want er is inderdaad geen sprake van een ontsteking. Mogelijk spelen er toch immunologische factoren bij Ménière. De ontstekingsremmers doen verder eigenlijk geen kwaad in het oor en voor het gehoor, anders dan bijvoorbeeld gentamicine. Daar wordt ook mee geïnjecteerd, maar dat is veel heftiger en kan het gehoor beschadigen.”

(Foto: Rene van der Wilk)

“Kijk je alleen naar het aantal aanvallen of gehoormetingen, dan mis je misschien behandelingen waar de patiënt ook baat bij kan hebben, omdat die de kwaliteit van leven flink verbeteren”

Arts-onderzoeker Jet Schenck van het HagaZiekenhuis

Verbetering kwaliteit van leven

Dat de behandeling van injecties met ontstekingsremmers momenteel vaak de eerste behandeling is bij Ménière, lijkt Schenck dan ook goed. “Toch denk ik dat we minder moeten focussen op hoe het is met de aanvallen en meer op hoe het is met de patiënt. Want veel Ménièrepatiënten hebben na verloop van tijd nog wel aanvallen, maar ervaren toch verbetering van de kwaliteit van leven. Daarom heb ik onderzocht of de behandeling met ontstekingsremmers ook effect heeft op kwaliteit van leven. Als je alleen naar het aantal aanvallen of gehoormetingen kijkt, mis je misschien behandelingen waar de patiënt ook baat bij zou kunnen hebben, omdat die de kwaliteit van leven flink verbeteren.”

“Uit een analyse van deze vragenlijsten blijkt dat de kwaliteit van leven verbetert bij 73% van de patiënten”

Metingen

Veel behandelingen van de ziekte van Ménière worden eigenlijk niet over een lange termijn onderzocht, meent Schenck, aangezien de aanvallen van draaiduizeligheid in zo’n tien jaar sowieso minder worden. Toch kan bijvoorbeeld de angst voor een nieuwe aanval(reeks) bij patiënten aanwezig zijn. Ook daarom is het volgens haar goed om de kwaliteit van leven in de gaten te blijven houden. Schenck en haar collega’s deden dit door vragenlijsten voor te leggen aan patiënten die injecties met corticosteroïden hadden gekregen. “We hebben drie soorten welzijn los van elkaar bevraagd: het fysieke domein, emotioneel welzijn en sociaal welbevinden. Samen geven die een beeld van de kwaliteit van leven, een gangbare manier om dit te meten. Uit een analyse van deze vragenlijsten blijkt dat de kwaliteit van leven verbetert bij 73% van de patiënten. Dat is meer dan het aantal patiënten dat een verbetering ziet in de duizeligheid: 51% ervaart minder duizeligheidsklachten.”

“Het kan zijn dat een patiënt bijvoorbeeld wel minder gehoorverlies ervaart, maar dat het gehoor niet meetbaar beter is geworden”

Beleving

In de vragenlijsten werd ook gevraagd naar ervaren gehoorverlies na de prik. “Dat is dus subjectief, het gehoorverlies is niet gemeten. Bij kwaliteit van leven gaat het immers ook om de beleving. Het kan zijn dat een patiënt bijvoorbeeld wel minder gehoorverlies ervaart, maar dat het gehoor niet meetbaar beter is geworden. De vraag is of dat erg is of niet.” Over de mate van gehoorverlies zegt tweederde van de patiënten hetzelfde te ervaren als voor de prik. Over oorsuizen (tinnitus), ook een kenmerk van Ménière, zegt 34% van de ondervraagden meer last te hebben na de injectie, 29% minder en 47% evenveel. “We kunnen op basis hiervan niet zeggen of de injectie dus iets goeds of iets slechts doet voor het oorsuizen. Wel weten we dat oorsuizen vaak een grote impact heeft op de kwaliteit van leven.”

Geen controlegroep

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 49 Ménièrepatiënten. “Meer patiënten was wel beter geweest”, zegt Schenck. “Ook zou het zuiverder zijn om vooraf én na de prik een vragenlijst af te nemen. Wij hebben het nu alleen retroperspectief gedaan. We zien de mensen ook vaak op een slecht moment, als de klachten heel erg zijn. Het zou kunnen dat ze na een tijdje sowieso minder klachten hadden, maar er was geen controlegroep.” Het LUMC gaat binnenkort een groot onderzoek doen naar ontstekingsremmers in het oor, dat voortborduurt op de resultaten van Schenck. “Zij gaan prospectief onderzoek doen met een placebogroep, een mooi vervolg!”

Arts-onderzoeker Jet Schenck maakt voor haar promotieonderzoek deel uit van een team van het HagaZiekenhuis onder leiding van prof. dr. Henk Blom. Hij onderzoekt Ménière-behandelingen vanuit verschillende kanten. Naast dit onderzoek over de kwaliteit van leven bij injecties met ontstekingsremmers, werkt Schenck bijvoorbeeld ook mee aan onderzoek naar ductus-operaties bij de ziekte van Ménière.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx