Metabole status immuuncellen speelt rol bij sclerodermie

mm
Koen Scheerders
Redactioneel,
9 december 2020

Het vetmetabolisme van immuuncellen speelt een rol bij de aanmaak van pro-inflammatoire cytokinen, en daarmee de ontwikkeling van systemische sclerose of sclerodermie. Dat is een van de conclusies van het proefschrift van Andrea Ottria, die onlangs promoveerde aan de Universiteit Utrecht.  

Systemische sclerose of sclerodermie is een auto-immuunziekte uit de familie van reumatische aandoeningen. De ziekte ontstaat door een defect in de aanmaak van bindweefsel, waardoor er meer collageen dan elastine wordt gevormd en stugger bindweefsel ontstaat in de huid en rond de organen. Bovendien worden de haarvaten nauwer, waardoor er minder bloed stroomt naar de extremiteiten. Het verloop van sclerodermie is onvoorspelbaar. Behalve klassieke DMARDs zoals methotrexaat is nog geen behandeling mogelijk. 

(Foto: iStock)

Eiwitten 

Tijdens zijn promotietraject deed Ottria onderzoek naar de metabole status bij patiënten met sclerodermie en de rol van het eiwit CXCL4 in de fibrogenese. Hij ontdekte dat bij deze patiënten de productie van CXCL4 is verhoogd als gevolg van een hypoxische omgeving en de resulterende geactiveerde Toll-like receptor (TLR). De stabilisatie van het eiwit hypoxia inducible factor (HIF)-2α lijkt zo een rol te spelen tussen hypoxie en cytokineproductie, en vormt daarmee een mogelijk therapeutisch target voor patiënten met sclerodermie. Ottria onderzocht verder het veranderde vetzuurmetabolisme bij patiënten met sclerodermie. Hij liet zien dat oxidatie van vetzuren de productie van pro-inflammatoire cytokines kan remmen bij immuuncellen. Tot slot zag Ottria dat inhibitie van het eiwit mTOR met metformine de productie van deze pro-inflammatoire cytokines ook verlaagt. 

Metabole factoren 

De promovendus concludeert dat sclerodermie verbonden is met metabole factoren in immuuncellen, en dat deze aan te passen zijn. TLR-stimulatie, stabilisatie van HIF-2α en oxidatie van vetzuren kunnen de productie van CXCL4 en pro-inflammatoire cytokinen remmen. Deze bevindingen kunnen in de toekomst leiden tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor sclerodermie, al is daar nog meer onderzoek voor nodig. 


Referentie: proefschrift Andrea Ottria: The role of hypoxia and metabolism in the pathogenesis of systemic sclerosis (http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/396922), UMC Utrecht 

, , , , ,
Deel dit artikel