DOQ

Metformine verbetert beloop van beroerte bij diabetes

Het gebruik van metformine kan een beschermend effect hebben bij mensen met diabetes type 2 die een beroerte krijgen. Dat schrijven onderzoekers van Medisch Spectrum Twente in Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Diabetes is een bekende risicofactor voor ischemische beroerte en wordt geassocieerd met een ongunstige uitkomst na een beroerte. Als eerstelijnsbehandeling wordt bij deze patiënten metformine aanbevolen. Het was al bekend dat het gebruik van metformine vóór een beroerte neuroprotectieve eigenschappen kan hebben die de ernst van een beroerte kunnen verminderen.
De resultaten van de effecten van metforminegebruik vóór een beroerte op de functionele uitkomst zijn echter tegenstrijdig en zijn bij patiënten met diabetes type 2 niet eerder beschreven. Onderzoekers van Medisch Spectrum Twente beoordeelden daarom de associatie tussen metforminegebruik en functionele uitkomst bij patiënten met diabetes type 2 en acute ischemische beroerte.

Retrospectief cohort

De onderzoekers onderzochten retrospectief data van 937 patiënten uit het Isala Ziekenhuis en Medisch Spectrum Twente, twee grote Nederlandse stroke centra. Al deze patiënten hadden tussen 2017 en 2021 een beroerte doorgemaakt. Zij gebruikten allen antidiabetica of er was in het medisch dossier sprake van diabetes type 2. Deze patiënten werden verdeeld in twee groepen: mensen die wel (n=592; 63%) of geen (n=345; 37%) metformine gebruikten. Van de 592 patiënten die metformine ontvingen, kregen 374 (40%) metformine als multitherapie. Bij opname waren 678 patiënten (74%) hyperglykemisch; een maat voor de ernst van de diabetes.

Gunstig beloop

Het beloop van de beroerte werd uitgedrukt in een score op de modified Rankin Scale (mRS) na drie maanden, waarbij een gunstig beloop werd gedefinieerd als een score van 0 tot 2. De ernst van de beroerte werd uitgedrukt in de NIHSS-score, waarbij een lichte beroerte werd gedefinieerd als een score van 4 of lager.
In de metformine-groep hadden 409 patiënten (69%) een gunstig ziektebeloop, vergeleken met 184 (53%) in de metforminevrije-groep. Dat leidde tot de conclusie dat metforminegebruik is geassocieerd met een gunstig beloop drie maanden na een beroerte. Dit verband bleek nog sterker bij patiënten met diabetes type 2 die metformine als multitherapie kregen.

Neuroprotectief effect

Deze bevindingen zijn in lijn met diverse grote studies met dezelfde opzet, schrijven de auteurs. Zij stellen dat metformine neuroprotectief kan werken door het dempen van de inflammatoire respons, het stimuleren van VEGF-expressie en de angiogenese.  Maar ook door het verminderen van de hoeveelheid oxidatieve stress. Bovendien kan metformine de bloed-hersenbarrière in stand houden en daarmee hersenoedeem verminderen.

Verder onderzoek

Een belangrijk punt dat de auteurs willen aanstippen is de retrospectieve opzet van de studie en het grote aandeel patiënten met ernstige diabetes op basis van hyperglykemie. Bovendien was bij de meeste patiënten niet bekend hoeveel en hoe lang zij metformine gebruikten. Volgens hen illustreert dat de noodzaak voor verder onderzoek naar de ideale dosering van metformine.

Referentie: Kersten CJBA, Knottnerus ILH, Heijmans E, Haalboom M, Zandbergen AAM, den Hertog HM. Effect of metformin on outcome after acute ischemic stroke in patients with type 2 diabetes mellitus. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2022 Sep;31(9):106648.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx