DOQ

Chirurg i.o. Ebben: Microbubbels hoopgevende nieuwe behandeling bij slagaderlijke vaatafsluitingen

Jaarlijks worden duizenden mensen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen met slagaderlijke vaatafsluitingen van het been. Zij hebben extreem veel pijn en als behandeling niet snel volgt kan een been afsterven. Nieuwe behandeling met microbubbels en geluidsgolven lijkt sneller en veiliger voor de patiënt, dat is althans de voorzichtige conclusie na promotieonderzoek van Harm Ebben, chirurg in opleiding bij Amsterdam UMC en het Zaans Medisch Centrum.

Chirurg in opleiding Harm Ebben (Foto: G.D. Ebben)

Beperking huidige behandeling

Tot 30% van de patiënten met een slagaderlijke vaatafsluiting van het been krijgt binnen een jaar te maken met een amputatie en tot 40% overleeft de eerste vijf jaar na een slagaderlijke vaatafsluiting niet. Bij de huidige trombolysebehandeling gaat een zeer sterk stolseloplossend medicijn naar de aangedane slagader. Hoewel trombolyse minder ingrijpend is dan chirurgische verwijdering, kleven er een aantal belangrijke nadelen aan, waaronder het hoge risico op ernstige bloedingscomplicaties zoals hersenbloedingen. Daarnaast moet de patiënt soms dagenlang op de intensive-care liggen en mag hij niet bewegen.

Microbubbels

Bij een nieuwe behandeling worden microbubbels (minuscule gasbelletjes) via de bloedbaan naar en in het stolsel gebracht. Vervolgens trillen en knappen deze microbubbels onder invloed van ultrageluid. Het stolsel wordt als het ware losgewoeld waardoor het medicijn sneller zijn werk kan doen. Een kleine twintig patiënten zijn inmiddels in onderzoeksverband behandeld met microbubbels, de eerste resultaten zijn hoopgevend. Het ultieme doel is het ontwikkelen van een kortere, meer effectieve én veiligere behandeling van patiënten met een grote slagaderlijke vaatafsluiting.

Lees hier het proefschrift van chirurg i.o. Harm Ebben.

Bron: VUmc
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx