DOQ

Minder curettages bij miskraam door combi misoprostol en mifepriston

De combinatie van misoprostol en mifepriston is effectiever bij de behandeling van een miskraam dan misoprostol alleen. Ook blijken de kosten hierdoor te dalen. Dat zijn de resultaten van onderzoek waarop Lotte Hamel recent promoveerde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 10.000 vrouwen met een miskraam bij wie na een week wachten het lichaam het vruchtje niet spontaan afstoot. Behandeling met medicatie of een curettage is dan aangewezen. “Het nadeel van een curettage is het – zeer kleine – risico op complicaties, zoals bloeding en infectie. En meer specifiek voor deze ingreep: beschadiging van de baarmoederwand, de baarmoedermond en het syndroom van Asherman, oftewel verkleving van de baarmoederholte”, zegt Hamel, die in 2023 haar opleiding tot gynaecoloog gaat volgen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Kiest een patiënt voor medicatie, dan bestaat de kans dat dit niet effectief is en een curettage alsnog nodig is. We wisten al dat bij een abortus provocatus de geneesmiddelcombinatie effectiever was dan enkel misoprostol. Daarom was de verwachting dat dit ook bij een niet-vitale zwangerschap beter zou werken. We wilden dit wel wetenschappelijk toetsen.”

“De verwachting was dat de combinatie van misoprostol en mifepriston- net als bij abortus – ook bij een niet-vitale zwangerschap beter zou werken. We wilden dit wel wetenschappelijk toetsen”

Promovenda Lotte Hamel

Gerandomiseerde trial

Hamel onderzocht of mifepriston voorafgaand aan behandeling met misoprostol leidde tot minder curettages, lagere kosten en een betere patiënttevredenheid dan enkel misoprostol. Mifepriston is een antiprogestageen dat de baarmoederhals verwijdt en opent en misoprostol wekt weeën op. Hamel voerde een gerandomiseerde trial uit in 17 Nederlandse ziekenhuizen onder vrouwen met een niet-vitale zwangerschap. De vrouwen hadden een zwangerschapsduur van 6-14 weken, de periode waarin miskramen kunnen optreden die met curettage nog te verwijderen zijn. Eén groep vrouwen kreeg na de wachtweek misoprostol + placebo (n = 176), de andere groep vrouwen misoprostol + mifepriston (n = 175). “Het gebruik van de combinatie staat al sinds 2020 in de Nederlandse richtlijnen voor behandeling van miskramen op grond van studies, die methodologisch wat te wensen over lieten. Een sterk punt van mijn onderzoek is het gebruik van een placebogroep, waardoor de vergelijking zuiverder te maken was”, zegt Hamel.

“In de groep die de combinatie kreeg, bleek slechts bij 11% van de vrouwen een curettage nodig te zijn, terwijl dit in d placebogroep 30% was”

Kostenbesparing

“In de groep die de combinatie kreeg, bleek slechts bij 11% van de vrouwen toch een curettage nodig te zijn, terwijl dit in de andere groep 30% was. Dit verschil was zo duidelijk dat de studie om ethische redenen voortijdig werd afgebroken”, aldus Hamel. “Omgerekend leverde het gebruik van de combinatie ten opzichte van enkel misoprostol gemiddeld per vrouw een kostenbesparing op van 135 euro. De geneesmiddelkosten zijn voor de combinatie wel hoger, maar de vermindering van de kosten voor een curettage geven een positief saldo. Gedurende het onderzoek werden de geneesmiddelen gefinancierd door het Innovatiefonds van zorgverzekeraars. Maar mifepriston valt niet binnen een bepaalde DBC, waardoor ziekenhuizen of de patiënten dit zelf moeten betalen. Overigens hebben de zorgverzekeraars aangegeven dit te vergoeden, maar hier blijkt nog veel onduidelijkheid over te zijn bij de artsen die de medicatie voorschrijven.” 

“Hoe minder curettages in het verleden, hoe groter de kans op succes van de medicatie”

Regie

Belangrijk is dat vrouwen bij een miskraam zelf de behandeling kunnen kiezen, geeft Hamel aan. “Als ze het gevoel hebben dat ze de regie hebben, zijn ze meer tevreden over de behandeling”, zegt Hamel. “In mijn onderzoek ontwikkelde ik op grond van patiëntdata een model om te voorspellen hoe groot de kans is dat een miskraam effectief kan worden behandeld met medicatie. Verschillende factoren verhogen deze kans: toevoeging van mifepriston, een hogere BMI, aanwezigheid van milde symptomen zoals wat buikkrampen of licht vaginaal bloedverlies. Een andere voorspellende factor is het aantal curettages dat een vrouw in het verleden onderging: hoe minder curettages, hoe groter de kans op succes van de medicatie. Op grond van deze factoren kunnen vrouwen onderbouwd kiezen tussen medicatie en curettage.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx